Close

ಭೋಯರ್ ಹರ್ಸಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಭೋಯರ್ ಹರ್ಸಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್

ಭಗೀರಥನಗರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ - 571313

ಇಮೇಲ್ : ceochanagar[at]gmial[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08226-224013