Close

ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು

ಭೂಮಿ – ಭೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭೂಮಿ – ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ, ಒಂದು ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯು 2000 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾ ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಪಿಡಿ RTC ಗಳು ಡಿಜಿಟೈಜ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಬಳಸಿ ಕೆಎಲ್ಆರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು 176 ತಾಲೂಕುಗಳು, 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು 26 ವಿಶೇಷ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಆರ್ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ & ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭೇಟಿ: https://landrecords.karnataka.gov.in/Service63

ಸ್ಥಳ : ಚಾಮರಾಜನಗರ | ನಗರ : ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 571313