Close

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಐಎಂಎಸ್)

ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಖ್ಯೆ .124, ಕಸಾಬಾ ಹೊಬ್ಲಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ, ಯಾದಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕ 571313


ದೂರವಾಣಿ : 08226226160
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು