Close

ಶಾಲೆಗಳು

ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ನಗರ, ಚಮರಾಜನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 571313

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಶಾಲೆ

ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್

ರಾಮಸಮುದ್ರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 571313

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://sites.google.com/site/stfrancisenglishschoolchnagar/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಶಾಲೆ