Close

ಶಾಲೆಗಳು

ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬಿ.ರಾಚಿತ್: ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 571313

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಶಾಲೆ
Pincode: 571313

ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ನಗರ, ಚಮರಾಜನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 571313

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಶಾಲೆ

ದೀನಬಂಧು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 571313

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಶಾಲೆ
Pincode: 571313

ವಿ.ಎಚ್.ಪಿ ಶಾಲೆ

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 571313

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಶಾಲೆ

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 571313

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಶಾಲೆ

ಸರ್ಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪರ ರಸ್ತೆ

NH948, ನಗರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 571313

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಶಾಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೀಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ)

ಗಲಿಪುರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 571313

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಶಾಲೆ

ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 571313

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಶಾಲೆ