Close

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಏಕಾಲವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

ಉಮ್ಮತೂರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕರ್ನಾಟಕ 571316

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು
Pincode: 571316

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಐಎಂಎಸ್)

ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಖ್ಯೆ .124, ಕಸಾಬಾ ಹೊಬ್ಲಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ, ಯಾದಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕ 571313

ದೂರವಾಣಿ : 08226226160
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಸರ್ಕಾರ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ (ಹುಡುಗಿಯರ)

ಗಲಿಪುರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 571313

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್

ನಂಜನಗೂಡು-ಚಾಮರಾಜನಗರ ರೋಡ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಬದನಗುಪ್ಪೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ೫೭೧೩೧೩

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು
Pincode: 571313

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು
Pincode: 571313