Close

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಣಿತರು-ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಣಿತರು-ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಣಿತರು-ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 15/11/2018 ನೋಟ (220 KB)