Close

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ spchn@ksp.gov.in 08226222243
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ ಕಮೀಷನರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ ಕಮೀಷನರ್ adcchn@gmail.com 08226226536
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ceochanagar@gmial.com 08226224013
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು dccnagar-ka@nic.in 08226223170