ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ೬ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ 25/10/2018 ನೋಟ (1,012 KB)
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಣಿತರು-ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ -ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 15/11/2018 ನೋಟ (1 MB)
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಣಿತರು-ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 15/11/2018 ನೋಟ (220 KB)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ 16/04/2017 ನೋಟ (1 MB)