ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ಸಂಸದsrinivasprasadV[at]gmail[dot]com9013180243
ಪುಟ್ಟರಂಗ ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿcputtarangashetty[at]gmail[dot]com# 155, ಅಪ್ಪಿನಮೋಲ್ ಗ್ರಾಮ, ಯಳಂದೂರು ಪೋಸ್ಟ್ & ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ - 5714419964264020
ಮಹೇಶ್ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿMahesh[at]gmail[dot]comಜಯದೀಶ್ ನಿಲಾಯ, ಜೆ.ಪಿ. ಮಾಲ್ಪಾಪಾ ಪುರಮ್, ಕೊಲೆಗಲ್ ಟೌನ್, ಚಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ9448468972
ನರೇಂದ್ರ ಆರ್ ನರೇಂದ್ರಶಾಸಕNarendra[at]gmail[dot]comದೊಡ್ದಿಂದುವಡಿ9948208584
ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಎಸ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ಶಾಸಕNiranjankumar[at]gmial[dot]comಚೌಡಹಳ್ಳಿ, ಹಂಗಳ ಹೋಬಳಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ9448343518
ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ಬಿ ಕಾವೇರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ಬಿ ಕಾವೇರಿ ಐ ಎ ಎಸ್ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುdccnagar-ka[at]nic[dot]inಭಾಗೀರಥಿ ನಗರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ - 57131308226-223170
ಲತಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಕುಮಾರಿಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceochanagar[at]gmial[dot]comಭಗೀರಥನಗರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ - 57131308226-224013