ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗು ಸಕಾಲ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತವಾರಿ ಸಚಿವರು ಚಾಮರಾಜನಗರosdtoednminister19[at]gamil[dot]comಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೬೨ & ೨೬೨ ಎ, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು.9591814041
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ಸಂಸದರುmpvsrinivasprasad[at]gmail[dot]comಭೀಮ ಸದನ, #೯೧, ೭೧ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರು - ೫೭೦೦೧೨9448448150
ಪುಟ್ಟರಂಗ ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಶಾಸಕರುcputtarangashetty[at]gmail[dot]com# 155, ಅಪ್ಪಿನಮೋಲ್ ಗ್ರಾಮ, ಯಳಂದೂರು ಪೋಸ್ಟ್ & ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ - 5714419964264020
ಮಹೇಶ್ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ಶಾಸಕರುMahesh[at]gmail[dot]comಜಯದೀಶ್ ನಿಲಾಯ, ಜೆ.ಪಿ. ಮಾಲ್ಪಾಪಾ ಪುರಮ್, ಕೊಲೆಗಲ್ ಟೌನ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ9448468972
ನರೇಂದ್ರ ಆರ್ ನರೇಂದ್ರಶಾಸಕರುNarendra[at]gmail[dot]comದೊಡ್ದಿಂದುವಡಿ9948208584
ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಎಸ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ಶಾಸಕರುNiranjankumar[at]gmial[dot]comಚೌಡಹಳ್ಳಿ, ಹಂಗಳ ಹೋಬಳಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ9448343518
ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ಬಿ ಕಾವೇರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಬಿ ಕಾವೇರಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುdeo[dot]cnagar[at]gmail[dot]comಭಾಗೀರಥಿ ನಗರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ - 57131308226-223170
ಭೋಯರ್ ಹರ್ಸಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಭೋಯರ್ ಹರ್ಸಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceochanagar[at]gmial[dot]comಭಗೀರಥನಗರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ - 57131308226-224013