Close

ಕೋಶ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುdccnagar-ka[at]nic[dot]in08226223170
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceochanagar[at]gmial[dot]com08226224013
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುadcchn[at]gmail[dot]com08226226536
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕspchn[at]ksp[dot]gov[dot]in08226222243