ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ 1997 ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ,ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಹೊಸ ನವೀಕರಣಗಳು
ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವರದಿ
ವಾಷಿ೯ಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ 2013-14
ವಾಷಿ೯ಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ 2014-15
ವಾಷಿ೯5ಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ 2015-16
ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತುಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನ
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ನೋಟ
ಉಪಯುಕ್ತ ಲಿಂಕ್
ಭಾರತ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋರ್ಟಲ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್
ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳು ಪಂಚತಂತ್ರ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ E-Procurement Website ಇ-ಸ್ವತ್ತು

 
indiaportal
                    
Chamarajanagar District
National Informatics Centre
                
Karnataka Government Website

Designed By