ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-223019
9880174836
2
ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222406
9448999332
3
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-224429
9448999390
4
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-224556
9448871342
5
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222855
9449158544
6
ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-226070
9448000047
7
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222432
9480381370
8
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-224049
9880466089
9
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರೇಷ್ಮೆಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222040,222691
9448569868
10
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222421
9449843047
11
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,ಕೆ.ಇ.ಬಿ., ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222119
9448994864
12
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222189
9448994865
13
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-226512
14
ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲಾನಯನ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-224035
9480124861
15
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲಾನಯನ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-224035
16
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಮಗ್ಗ ಕೇಂದ್ರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-224915
8197237017
17
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಯೋಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-224773
9900282959
18
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-2221481
9448735958
19
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-223587
9886602437
20
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-224133
9448319787
21
ಡಿ. ಸಿ. ಎಫ್,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-224131
9448216513
22
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222059
9448106669
23
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಬಂಡೀಪುರ
08226-236043
24
ಡಿ. ಎಫ್.ಓ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-252027
9448750589
25
ಎ.ಸಿ.ಎಫ್,ಚಾಮರಾಜನಗರ
9448450919
26
ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-225027
9449083352
27
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-225022
9448999221
28
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-224720
9742887856
29
ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-296718
9448287540
30
ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-224932
9611172984
31
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-2424555
9242168550
32
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ಇಲಾಖೆ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-226224
9448652818
33
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ಇಲಾಖೆ,ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ
08229-223822
9449083352
34
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-223301
9902935135
35
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-224731
9343838183
36
ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗ ಇಲಾಖೆ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222883
9900975981
37
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲಾಖೆ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222210
9448487590
38
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ,&ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-224618
990037590
39
ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-224377
40
ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222067
9008969221
41
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ(ಆರ್.ಟಿ.ಓ),ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222444
9900012555
42
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-225571
9448066048
43
ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕಚೇರಿ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-224430
7259138546
44
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222038
45
ಕೆ ಜಿ ಐ ಡಿ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222898
46
ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222339
9448402480
47
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಮೈಸೂರು
08226-2443347
9448557175
48
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222246
49
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-225392
9900339114
50
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ
08229-222233
9886130584
51
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
08224-240232
9448685852
52
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್,,ಯಳಂದೂರು
08226-240232
9448166762
53
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222328
9448216495
54
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್,ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ
08229-222414
9449083352
55
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
08224-252328
9448601994
56
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್,ಯಳಂದೂರು
08226-240038
9448330177
57
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222046
9880026431
58
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ,ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ
08229-222225
9844120212
59
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
08224-252042
9060725229
60
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ,ಯಳಂದೂರು
08226-240029
9741850401
61
ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-
9480695106
62
ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ,ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ
08226-222213
9480695107
63
ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
08226-252241
9480695109
64
ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ,ಯಳಂದೂರು
08226-240173
9480695110
65
ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ,ಹನ್ನುರ್
08226-268076
9480695108
66
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-223143
9980615756
67
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ,ಯಳಂದೂರು
08226-240309
9480843093
68
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
08224-253196
69
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ,ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ
08229-222984
9916892378
70
ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-223049
9448554510
71
ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ,ಯಳಂದೂರು
08229-222851
9845357372
72
ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
08224-253449
9901828388
73
ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ,ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ
08226-240224
9845657287
74
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ
08226-240226
9902149642
75
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ,ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ
08226-222270
9480190288
76
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
08224-253180
77
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ,ಯಳಂದೂರು
08226-240232
78
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-222033
79
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
08226-252011
9902149642
80
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ
08226-222233
81
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ, ಯಳಂದೂರು
08226-240232
82
ಡಾ.ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
83
ಡಾ.ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
84
ಡಾ.ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ,ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ
85
ಡಾ.ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ,ಯಳಂದೂರು
86
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
08226-224025
9449863086
87
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಚೆಕ್ಸಮ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ
88
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಚೆಕ್ಸಮ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-240226
9902149642
89
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಚೆಕ್ಸಮ್, ಯಳಂದೂರು
08226-240226
9902149642
90
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಚೆಕ್ಸಮ್, ಹನ್ನುರ್
08226-240226
9902149642
91
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಚೆಕ್ಸಮ್, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
92
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಮೈಸೂರು
08226-0821-2442962
9902149642
93
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ
0821-2472733
9902149642
94
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ
08226-226224
9902149642