AP:15-12-2016gAz ɼU 11.00UAmUf AZAivܬ w sAUtz .P.ƪAiggCzsPvAiİ qz ifP Ai ܬ w sAi qU:-

 

 

Gvg

Aiv/êw

Cĥvg

Aiv/êw

1..P.ƪAi, CzsPg.

1. PZvg U jAi UjPgt

2. J.Giw, zg.

Pgt PuPjU

3. .Zߥ, zg.

2. dAn Pȶ zPg, Pȶ ES

4. JA.C, zg

3.GzPg, vlUjP ES

5. Dg.gd, zg

4. GzPg, ĥ ES

6. JA.ZAzP,zg

7. , zg

5.GCgt AgPuPjU,

ifPCgt sU

8. R AidPjU U

zv PAiz

6. GzPg, gõ ES

7. PAiPCAiAvgg, .Dg.E.r

9. AAzslf lz CPjU

8. GzPg, dP Pt ES

 

****

 

 

ifP Ai ܬ wAiĪiCzsPgz .P.ƪAigg U djz ܬ wAiJUgv zgU U f lz CPjU R AidPjU, f AZw, ZgdUggg sU Uwzg U sAiCzsPvAiģ PAq s qɹPqPAz i ܬ wCzsPgPjzg.

 

sAiPAiaAiģAi AP: 05-10-2016 gAz qz s qU ï vUzPAqPzCĥ g PjvĸsAiİ F PɼPAqAv Zav.

 

 

 

I. id Pt ES:-

G zPg, id Pt ESgg ivrPz sAiİ ֯U qU Pgv EgĪzjAz, Uư qUU sg Īzg U ZZAiiVv. v 15 d Uư qUU SAiA qU ðZguAiİ w AiU u iqĪAv i R PAiP CPjUAz Dzñ qVgvz. zj 15 d Uư Pgg w AiU sg PArgvg. Uư Pgg w AiU djAivV Pɮ ĪAv aVz U w Aiz u v zRwU uAiģ SAiA ðZgPg ðZguAiİ ĪAv aVgvz. Uư qgg Ī J zRU SAiA ðZgPg jð zrPjĪAv Z qVz. F U Uư v SAiA qU s Pgz w AiU U uU gg AztPɬAz Pɮ ĪAv CUv v ZU qUĪz JAzV wzg.

 

wAi i CzsPgz .P.ƪAi gg ivr w Ai/֯U P̽U vAzgAiiUz jw Uư Pgg U q/Ai Pg qĪ gg AztPAiİ Pɮ z qĪAv ESPjUU azg.

G zPg, id Pt ESgg ivrPz sAiİ i zgU Pɮ ֯U ïg zg, UU Pgv Avz Ʈsv ˮsz Pgv EgĪzV ۦzg. Ʈsv ˮsUUV vP AZwAiİ Cz sz, zj Czz ֯/w AiUU Ʈsv ˮs MzVĪAv PAiP CPjUU z qVz, dj-2017 g iAiƼU Ʈsv ˮsU P P UĪz JAzV wzg.

 

AzĪgz - ƣg w Aiz ïg PlֺVgĪzV i zg Pz sAiİ ۦzg. F AAzs PAiP CPjUAU Za vP AZw Czz Ƹ ïg CrVz JAzV wzg.

 

wAi i zgz êw Giw gg ivr ƣg Uz ֯ j mAP aUƽĪAv, Ai..J. C zg rĪAv U zj ֯U o iq PPg gwۮ F UAi P PUƼAv Pz sAiİ ۦVv. F U Aii P PUƼVz JAzV ߹zg.

 

G zPg, id Pt ESgg ivrƣg Uz ֯ j mAP aUƽ P PUƼVz. Pmõ Cx mAqg Pgz Ai..J. C Rjâ P PUƼUĪz. E 1 Cx 1 1/2 wAUƼUV Ai..J. Cr P UĪz. ƣg Uz ֯U PPg gwۮgĪ U jð A P PUƼĪzV wzg.

 

 

AzĪgz -֯U Ʈsv ˮsPV Cz qUq AiiVgĪŢ. FU sgĪ Czz f AZwAz CĪz qzPAq Ʈsv ˮs P P Uwz. UAi Ʈsv ˮsPV Cz qUq iqĪAv vP ۪Aiģ PAz PbjU Vz. zsz ֯UU AZU ggd iqVz, UU ggd iq Av AvV P UĪz. Pz sAiİ ֯UU PAlg Cr U P EAVõ vgw qĪAv i zgU ۦz, F U DAii vQ ֯U 4-5 d PPg n ir P EAVõ vgw q wVz. gf zø w U DAii Ai EAVõ PPg P̽U P EAVõ vgw qUĪzAz wgvg. ֯U AU vP AAzAv i fPjUq Za ƸzV mAqg Pgz, AU v w JA KeɤU Vz. E 8-10 UƼUV AU Q EgĪ t .Js v Cgg SvU di iqĪAv AAzsl KeɤU wVz JAzV sAi UģP vAzg.

 

i zgz .Zߥ gg ivr F Az Keɤ qVz iv mP߮fø AAiĪg ֯U Pɮ wgĪ AUU jAiiV v U .Js. wgĪ U Pz i sAiİ wêV DPå P۪Vv. F U Aii P PUArgwj JAzV ESPjU ߹zg.

 

G zPg, id Pt ESgg ivrF Az Keɤ qVz iv mP߮fø AAiĪg ֯U Pɮ wgĪ AUU v wz, .Js. v۪ PngĪ U ZU qĪzV wgvg U AU .Js v۪ q iq CfU vA KeɤAiĪjU rz, zj KeɤAiĪg ħ .Js.PbjU CfU PĻ, AU SvU .Js.v۪ di iq P ĪzV wgvg JAzV sAi UģP vAzg.

 

wAi i CzsPgz .P.ƪAi gg ivr A i sAiƼUV J AUU Q EgĪ v U Js v۪ wAiiUĪAv P PUƼPV ESPjUU azg.

 

AzĪgz -Ƹg UzgĪ 2 ֯U qgjU U CqUAiĪjU 7-8 wAUAz v wAiiVgĪŢ. F U jð zjAiĪjU v wĪAv ESPjUU azg.

 

wAi i zgz Dg.gd gg ivr 3 ES Ai ֯U AUU gV Cgg AP SvU v wAiiUĪAv P PUƼ ESPjUU azg.

 

F U 3 ESAi ESPjU- AUU Cgg AP Sv SAvg v wUwgĪzV wzg.

 

wAi i zgz êw JA.ZAzPgg ivr - gz Uz ֯ j EgĪŢ. F U Aii P PUƼVz JAzV ESPjU ߹zg.

 

F U ESPjU - zj ֯U j PĪ U PAiP CAiAvgg, Ut PrAiĪ g v ʪ sU ggq Zaz, zjAiĪg MAz gɯ Pgz Cz sVgvz. DzzjAz g PqɬAz ʥʣ Cr j irĪzV wgvg JAzV sAi UģP vAzg.

 

wAi i zgz Dg.gd gg ivr AUg Uz ֯ CqUAiĪg P̽U Hl qĪ U P̼ vgv iqwgĪzV zg Agvz. F U ESPjU zj ֯U RzV sn r jð P PUƼAv wzg.

 

wAi i CzsPgz .P.ƪAi gg ivr Pz sAiİ fAiİgĪ J zyAig ֯U PqAiĪV ..PgU Cr wVv. F U Aii P PUƼVz JAzV ESPjU ߹zg.

 

G zPg, id Pt ESgg ivr..PgU Cr Z Cz AiVPUvz. F U ES wAz Aiiz Cz AdgVgĪŢ. DzzjAz F sAiİ ..PigU CrĪ U tAi PUAq, zj tAizAv wAi sg vzAU PAz PbjU ۪ CĪz qĪAv Pjzg.

wAi i zgz êw Giw gg ivr fAi Pɮ ֯U AiênP dgwAiģ CrgĪŢ. F U jðĪAv ESPjUU azg.

 

G zPg, id Pt ESgg ivrzj sj Z vgw PAiPzr g.9.50 P Cz UAiiVgvz. zj PAiPzr EzĪgU 192 CfU PjVz, Ezg swPV Aiig xjgvg CAv 100 CsyU DAi iqVz. zj CsyUU vgw CAiİ g.9,500/- UAv ʥsAq r P.J.Dg.n..gg wAz 48 U P sj Z vgwAiģ qUĪz U vgw qz CsyUU qʫAU ʸɣ irPqUĪz JAzV wzg.

 

wAi i zgz Dg.gd gg ivr sj Z vgwUV swPV J jwAiĮ CjgĪ CsyU DAi ir vgw qĪAv azg.

 

tAi:-

ES PAiPU Pjv sAiİ ĢWV Zaz Avg,wAi zgU ֯U/CAUrU Evg PqU sn r jðz Azsz PAqħAz ĸU U RV A v, .Js/E.J.L wvg svU Pgg AP SvU Pz di iqĪz. w Ai//֯U Ail qĪU P̼ vgv iqĪz AiAwĪz jzAv Evg ĸUUESPjU vPt P PUƼAv i wAi CzsPg azg U fAiİgĪ J zyAig ֯U PqAiĪV ..PgU CrĪ U zj wAi sg vzAU PAz PbjU ۪ CĪz qzPƼAv ESPjUU azg. EzP sAi Īvz CĪz rv.

 

(P: GzPg, id Pt ES, ZgdUg)

 

II. AzĽz UU v C ASvg Pt ES:-

f CPjU, AzĽz UU PuPjU ivr -fAiİ J ֯UAi gw PUgg ëĸĪAv Pz sAiİ i zgU ۦgvg. F AAzs ESAi Ļ zy AiU gw üAiİ P PAiĮ gw PUgg z AdgVz, F zUU g A Keɤ ƮP A êAiģ qz PUgg PɮP ëĸVgvz. Dzg Pg zy AiUU PUgg z AdgUz EgĪzjAz Pɮ wgĪ CqU AAiĪg gw üAiİ g Dzsgz ï P U AifVz JAzV wzg.

 

AzĪgz - zj U P̲öP: 2225-00-103-0-40 PlqU uUV g.35.00 PU Cz UAiiVz, zj Czz zyAiU ߣ UȺU, ZAiU v CrU ģUU mʯ CrĪz, t-t, zv, g, QlQ-VU v CP zg EvU ir zyUU w AiU Gv۪ CP PAiU MzVĪ AAzs f AZwAi i CzsPg U zgUAz ֯U n qz, i RPAiP CPjAiĪg DzñzAv PAiP CAiAvgg, AZAiv ge EAfAijAU sU, ZgdUg gjU Keɤ qVz JAzV wzg.

i zgz .Zߥ gg ivr PUjU AZAiv ge EAfAijAU sU gjU iv Keɤ qPA U Pgz iUaAiİ wVzAi? JAz ߸v, AZAiv ge EAfAijAU sU gjU Keɤ rz zjAiĪg iZ CAvzƼU PUjU tUƽ zsUĪŢ. EzjAzV qUqAiiz Cz UvUĪ Asgvz. Keɤ UrĪ U wAi UģP ESPjU vAgĪŢ. KeɤAiģ UrĪU AAzsl ܬ wAiİ AiĪ Ar, wAi aĪ KeɤAiģ UrĪz jAiiz PĪVgvz JAzV v CAi Pۥrzg.

 

f CPjU, AzĽz UU PuPjU ivr2015-16 P̲öP: 2225-00-103-0-26 f Ai AidAir GvAiĪz g.28.25 PU Czz nP Avgz Pg zy Ai UAqm mˣ F zy AiP PAAq UqAiģ w PAzgjU Keɤ qVgvz. i R PAiP CPjAiĪjAz DqvvP CĪz qz PUjAiģ gAUĪz JA AiĪ sAi UģP vAzg.

 

 

AzĪgz - zj U ESAi J ֯U Ʈsv PAiU MzVĪ ĪV g.40.00 P Cz UAiiVz, F AAzs w ֯U CPV PzAv Ʈsv PAiU U n iqVz, w PAzzjU Keɤ qVz. EzP wAi CĪz qĪAv Pjzg.

 

wAi i zgz Dg.gd gg ivr Aii Aii ֯U Kɮ Ʈsv PAiU MzVPVz JA U n ir wAi J zjU qĪAv azg.

 

f CPjU, AzĽz UU PuPjU ivrg.14.75 P Czz ZgdUg mˣgĪ QAig zy AiP ZѪj Por w PAzgjU Keɤ qVz, EzP sAi CĪz qĪAv Pjzg U g.1.72 P Czz PbjAi GAiUPV egP AiAv RjâVz EzP wAi Wlvg Adgw qĪAv Pjzg.

 

AzĪgz 2016-17 UAiiz Czz PbjU Ʈsv PAiU CPV PVgvz. zAizV-f PbjAiİ Ai ðZgPg, AiĥPg U vP AzĽz UU guPjU sAiģ w i qɸUvz. zj sU dgUĪ PgjU Pg bgU Pgv Egvz. DzzjAz 24 Ħêi P bgU U 12 PP bgU Rjâ wAi CĪz Pjzg. JgqAizV - AP: 07-12-2016 gAz DAiPg, AzĽz UU Pt ES, AUg gg qɹz ES Uw jî sAiİ A sU f AzĽz UU PuPjU gĪU Aiiz åg PmU vUzPAq gz E-Dø xq m iwAiģ gAm Amõ ƮP vUzPAq g wgvg. DzjAz MAz m姣 Rjâ wAi CĪz Pjzg. gAizV- PbjAi GAiUPV Ai..J.(5 P.) U 2 Cg (6.5 Cr) U Rjâ wAi CĪz Pjzg.

 

AzĪgz UAqmAiİ PAiwgĪ nP Avgz Pg zy Aiz Adgw AS 100 Ez, EgĪ Plqz zyU ۪P PorU Pgvɬgvz. P̲öP: 2225-00-103-0-26 AidAir 2016-17 Adgw ASU zyU ñ Pr Ez, Īig 363 ܣU S Egv۪. vvg ۣ UrgĪ Cz g.2,58,69,000/- U iZ CAvP CAzd g.2,04,72,100/- U Z sjĪ zsv Ez, CAzd g.53,96,900/- U GvAiĪUz U zj P̲öPAi Aidvg ۣr 2016-17 Adgw ASU zyU ñw Pr Ez, Īig 294 ܣU S Egv۪. vvg ۣr g.2,21,00,000/- U Urz, iZ CAvP CAzd g.1,97,18,336/- U Z sjĪ zsv Ez, CAzd g.23,81,664/- U GvAiĪUz. Aid U Aidvg ۣr GvAiĪUgĪ CAzd Ml g.77,78,564/- U Czz zyU vzȶ֬Az zyAiP ZѪj Por, ZAi U i DAiPg, AzĽz UU v CASvg Pt ES gg Z rzAv, zj zy AiP PAlg U UAxAi CAzfVz. zj PUjU wAi CĪz Pjzg.

wAi i zgz êw Giw gg ivr Pɸg Uz ֯ ïg U Ai..J. PlֺVgĪzV Pz sAiİ wVv. F U ESPjU jð CUv P PUƼAv wzg.

AzĪgz Pɸg Uz CAqg s PUjAi CAzd n vAiijz, AAzsl KeɤgjAz PUjAiģ vvV gAĪAv ESPjU wzg.

tAi:-

ES AiU Pjv sAiİ ĢWV Zaz Avg, ESPjU îAqAv sAiİ ۦz AiUU AAz ۪U sAi Īvz CĪz rv U Aiiz PUj / PAiPU CĵףUƽ KeɤAiģ UrĪ AiĪ wAiİ Ar, wAi aĪ KeɤAiģ Ur, CĪz qz U PUj/PAiPU CĵףUƽĪ AAzs DAii sUz i zgU UģP vAz CĵףUƽĪAv ESPjUU av. EzP sAi ĪvAz wv.

 

(P: f CPj, AzĽz UU v C ASvg Pt ES)

III. f j UU Pt ES:

f j UU PuPjUĪivrPz sAiİ ZazAv, f j UU Pt ES Ai PƼU vQ įʪĺzñg lz zUt Uz D Aiİ zyAi t UīU d rz PgtP AAzAv v v UĪ Cï DvAiİ aQv Pr, Avg PjP gU v v UĪ aѣ DgPUV ʸjgĪ Qzs PAzz EjVz. zj Qzszg v v UīU õ Pf rPƼwgvg. F AAzs v GzPg, Ļ v P̼ Pt ES gg w g QzsP sn r v v Uī DgUz U Zjwgvê U F U i PAizjUɪgAiģ qUwz JAzV wzg.

 

GzPg, Ļ v P̼ Pt ES gg ivrQzsz v v UīU õ DgP qUwz. EzjAzV v v U Eg DgU zsguAiiVgvz. EAv PgtU As P̼ CxgUĪz v PgAz UĪ zv vUzPƼ AidAiģ PƼVz. DzzjAz zj UĪ Czg v U vAzAi MU gU Pg zv vUzPq ɼɸĪ CP PzVgvz. U vAi C AiiVgĪzjAz Pm DzñzAv 18 vAz Avg D qVU zĪ irĪ U AiZ iqUĪz Ezݰ zyAi v Nz AzĪgɸPA Azݰ ES wAz GavV Pt AzĪgɸ CP PPqUĪz U D zyU v A sPV Pj GzU P CP PPqUĪz JAzV wzg.

 

wAi i CzsPgz .P.ƪAi gg ivr ESPjU U wAi zgƼUr ʸj Qzs PAzP v v Uī DgU jwAi U Zj sn q iqĪAv ESPjUU azg.

GzPg, Ļ v P̼ Pt ES gg ivrESwAz s Pgz, AZw zg, Q AWU, J.f.N.ggĽU P̼ UtP, 嫪 vqUl֪z, ZAi P AvzU U dg Cj rĪAv wVz U J.f.N. SAvgF Udg eUwrĪ ĪV w UUAi Cj PAiPĪ PƼUwz JAzV wzg.

 

i zgz .Zߥ gg ivr ifPV, DyPV, PtPV AzĽgĪ dg Ī ܼU õV Vjdg Ī PäU EAv Cj rĪ PAiPU PƼAv ESPjUU azg.

f j UU PuPjU ivrVjdg Ī PäU n ir GzPg, Ļ v P̼ Pt ES gjU qVz, zj PäU djU Cj rĪ PAiPĪ PƼAv PgVz JAzV wzg.

wAi i CzsPg U zg g, Ƣwl, Pq, vg, Pvg, êģq, ƪg, vgPuA, PUμ Avz PqU P̼ UtP, 嫪 vqUl֪z ZAi P AvzU U dg Cj rĪ PAiPU PƼAv U EAv PAiPU PƼU DAii sUz dwU jPAq PAiP iqĪAv ESPjUU azg.

f j UU PuPjU ivrv U ES PAiPU 04 P̶PUr Cz qUqAiiVgvz. Uw Uwz. Vjd Aiĸz sĨsUU GgU (w G gUU g.625/- UAv) P.Z.r..J.gjAz Rjâ vjUwz.U sU SAvg sĨsU DAi iqVgvz JAzV sAi UģP vAzg.

 

wAi i CzsPgz .P.ƪAi gg ivr GgU vjĪ Azsz DAii sUz f AZAiv zjAz sĨsUU vjĪ PAiP PƼAv ESPjUU azg.

 

f j UU PuPjU ivrVjd sĨsUU PjU Rjâ vjĪ ĪV i fPjU CzsPvAiİ s Pgz GzPg, ĥ ES gjU Cz qUq iqVgvz JAzV wzg.

i zgz .Zߥ gg ivr sĨsUU Aii izAqz Dzsgz ï PjU vjUwz? JAzV ߸v, sĨsUU MAi Utlz aѣ vPgĪ PjU Rjâ vjz Pr ɯU Rjâ vjwz, EzjAzV 6-7 wAUU PjU vۺVgĪ zU. DzzjAz sĨsUU PjU vjĪ Azsz DAii sUz zg PjU Utlz U jð zrPjz Avg PjU vjĪAv ESPjUU azg.

 

tAi:-

ES AiU Pjv sAiİ ĢWV Zaz Avg, ESAi Aiiz PUj / PAiPU CĵףUƽĪ AAzs DAii sUz i zgU UģP vAz CĵףUƽĪAv ESPjUU av. EzP sAi ĪvAz wv.

 

(P: f j UU PuPjU, Z-Ug)

IV. Ļ v P̼ CȢ ES:

GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivrPz sAiİ i zgz Dg.gd gg ۦz AiP AAzAv, MAz Ai AWz 10 jAz 15 QAv aѣ dg EgĪ AW gZ iqPV U CAUr PAzU 60 QAv îl AiQAig Pɮ wzݰ CAvgU n ir ĪAv vP CȢ CPjAiĪjU z qVz. zjAiĪg qĪ nAiģAi 60 îl AiQAig wUƽ P UĪz JAzV wzg.

wAi i CzsPgz .P.ƪAi gg ivr CAUr PAiPvAiĪg U AiQAig ëĹPƼU zjAiĪjU EgPz zv, AiĹ w AvzU U zgUU iw rz zj zUU Cf D餹zU C CsyU Cf ĪAv w CPƮUĪz JAzV ESPjUU wzg.

wAi i zgz êw JA.ZAzP gg ivr Pɮ CAUr PAzU P̼ AS Pr Ez v Ut, tAwAijU ˶P Dg vjwۮ JA zgU gw۪. F U ESPjU P P PUƼAv azg.

 

GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivr EwZU õPg SV UU v P̼ jwgĪzjAz CAUr PAzU P̼ AS PrAiiVz. J CAUr PAzUAi DAii sUz Ut, tAwAijU ˶P Dg Cgg ģU vĦĪ iqVz. Aiizzg Pq ˶P Dg vjwۮgĪ U zgU Az Cz i zgU UģP vAz A P PUƼzV wzg.

AzĪgzfU ESAir 60 ƥgʸgU z AdgVz, Czg 10 d ƥgʸgU iv PAiwgvg. DzzjAz PlP Pê DAiUz wAz ƥgʸgU êP irPqĪAv i zPjU v Sã PgVz. CAUr PAzU P̽U Dzsg Pq irĪ iqUwz JAzV wzg.

 

wAi i zgz êw JA.ZAzP gg ivr Uog Uz CAUr Plq PUjAi CzsP AvĺVz U GrU Uz 1 CAUr PAzz Plq zݺVz, Ƹ Plq it iqPAz U ZAi DUPAz ESPjUU azg.

 

GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivr fAiİ Īig 57 yUAq / ģg it iqPz CAUr PlqU nAiģ DAii sUz i zgUAz qz PAz PbjU Vz. zj nU PAz PbjAz CĪz zgQz Pq A P PUƼUĪz JAzV wzg.

AzĪgz G PAiPz U f AZw wAz CAUr PAiPvAijU, Q AWzjU MAz z vgw PAiPĪ PƼVz. zjAiĪjU vgw rz Avg 4-5 UAU ga w UU zj PAiPz U djU Cj rĪ PAiPĪ PƼUĪz JAzV sAi UģP vAzg.

 

AzĪgz CAUr Plq GwPgt PAiPzr 2014-15 g.17.00 P U 2015-16 g.43.00 P Ml g.60.00 P Cz GPAiiVz, zj Cz CĵףPjUz w PAzgjU qUq iqVz. 01 CAUr PAzP CAzd Īig g.1.00 PzgU RZ iq CP PPƼVz. F AAzs i f AZAiv zgUAz CAUr PlqU n qAiįVz JAzV wzg.

 

i zgz .Zߥ gg ivr 1 CAUr Plq zgU g.1.00 PzAv CAzfz 23 f AZw zjU 2 CAUr PlqUAv Ml g.46.00 P Cz ZѪUvz. GP g.14.00 P Cz Aii jw Z iqUĪz JAzV ߹zg.

 

Aid ܥPg w PAz gg ivr CAUr Plq zgU AAzAv DAii sUz i f AZAiv zgU sn ir, CAUr Plqz ۪Az U jð, ZѪj Cz sjPz CU GP Cz jzVPAq CAzd n vAiijUĪz JAzV wzg.

tAi:-

ES AiU Pjv sAiİ ĢWV Zaz Avg, i wAi zgU v Pv Aiİ gĪ CAUr PAzUU sn r jð rz gU AAzAv ESPjU U CȢ CPjU jî qɹ, P P PUAq i zgUU iw qĪAv av. U CAUr Plq GwPgt PAiPzr 2014-15 g.17.00 P U 2015-16 g.43.00 P Ml g.60.00 P GPAiiVgĪ Czz i f AZw zg n qVgĪ CAUr PAzz swP wUUtV zg r ZѪj Cz sj w PAzzg CAzd n vAiij PUj PUƼAv av. sAi EzP ĪvAz wv.

(P: G zPg, Ļ v P̼ CȢ ES)

V.PZvg U jAi UjPg Pgt ES:

 

GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivrPZvg U jAi UjPgt Pgt PuPjU PƼU vQ CAUPjU Qq Zgu DZjĪ AAzs F sU dgU zsUwۮ.Gz 3 vPUAi CAUPg Qq Zgu DZjPVz, F AAzs i fPjU CzsPvAiİ J f lz CPjU, vP MPl, J.f.N. gg s Pgz CAUPg QqAiİ sU rP nAiģ qz CAUPg Qq ZguAiģ DZjUĪz. Avg f lz PZvg ZguAiģ PAq, QqAiİ evgzjU P Īi U CAUPjU P vgu, ï bg, lg vgu AvzU vjUĪz JAzV wzg.

 

tAi:-

ES Ai Pjv sAiİ ĢWV Zaz Avg, ESPjU- CAUPjU Qq PlU PƼ Azsz U PZvg Zgu PAiP PƼU DAii sUz dwU D餹 U ES wAz CAUPjU qUĪ ˮsU DAii sUz dwUAz vj iqĪAv ESPjUU av. EzP sAi ĪvAz wv.

(P: PZvg U jAi UjPgt Pgt PuPj, Z-Ug f)

zs ESU PAiPU Pjv ZZ:

 

1) Pȶ ES:-

AiP zPg, Pȶ ES gg ivrdAn Pȶ zPg a Alz G wAi zgAU fAi grv zñU CzsAiģ v grv zñU ܼ jPuU vggĪzjAz sU dgU zsVgĪŢV w, Pȶ ESɬAz gvjU zgAiĪ ˮsU Pz MzVUwz. F AAzs J... PAiPzr Ml 14 PAiPUz, zj PAiPUU gd Ai U f Ai j Ml g.276.88 P UjUUtV, g.232.00 P Cz qUqAiiVz, g.161.02 P ZѪVgvz. .69 g Uw Vz. Pȶ Agu PAiPzr Pr Uw Vz, rAg iAi CAvzƼU Cx dj iAi z gzƼU aѣ Uw UĪz. n.J..PAiPzr Ml 13 PAiPUz, zj PAiPUU gd Ai U f Ai j Ml g.71.45 P UjUUtV, g.69.11 P Cz qUqAiiVz, g.41.91 P ZѪVgvz. .61 g Uw Vz JAzV wzg.

 

wAi i CzsPgz .P.ƪAi gg ivr Pg Pȶ ESAi ƮP j ew/j AUqz djU CP jwAi ˮs MzVwz, Cz jAiiV Cz dAUP PAiiUwۮ. Evg dAUzg j ew/j AUqzg qAiĪ ˮsU Cz dAUz ƮP Evgg qzPAq GAiVPƼwzg. Ez Pȶ ESAi CPjU PƮAPĵV jð EAv CPU vqAiĪ PPUƼPAz CPjUU azg.

 

i zgz .Zߥ gg ivr UAqm vQ Ml 680 Pȶ AqU vUɸVz. EU Q 138 Pȶ AqUU mU vjgĪŢ. EzjAzV zj Pȶ AqU aѺUĪ wAiİ EzP Pgtã? JAzV ߹zg.

 

ESPjU ivr dį iAi CAvzgU iv m vjĪAv PgAz z qVz, dį iAiĪgU sgĪ Czz m vjVz. fAiİ aѣ mUU rP EgĪzV i DAiPjU ۪ Vz U F wAi sgAU m rP U PgP ۪ P UĪz JAzV wzg.

 

wAi i zgz êw Giw gg ivr ɼ U sU iw qĪAv wzg.

 

AiP zPg, Pȶ ES gg ivrAUg AU ɼ Pm AiU F wAU CAvzƼU U A wAU z gzƼU tUƼvz. AUg AU ɼ Pm AiU rAg-31 P tUƼvz. Avg ɼ EĪj U PgP g , i v۪ Aii ɼU J v wP JA wêi PUƼUĪz. ɼ i AidAir ZgdUg fAiİ ɼAiįUwgĪ 10 Dg v vlUjP ɼU AUg v ùU AUģ ɼUU ç v U AZw lP Cr Pg CZ grz. gvg Pȶ ɼUU .1.5 v vlUjP ɼUU .5g i PAv wP. U AZw lz gĽ (ļ Dv) ɼAiįUwz, ç lz F PɼPAq ɼU ɼAiįUwz JAzV wzg.

 

P.A

vP

ç

ɼ g

1

ZgdUg

P, ZAzPr

ĸQ eü (.D), Pq (.D)

gz, Avêg

Pq (.D)

g

Pq (.D), ɸg (.D)

2

UAqm

Ug

Pq (.D)

P, AU

ĸQ eü( & .D), Pq (.D)

vgPuA

ĸQ eü( & .D), Pq (.D)

3

PƼU

g

ĸQ eü( & .D), gV(.D)

Pq (.D)

P

sv(), gV( & .D),

ĸQ eü( & .D)

ĸQ eü( & .D),

gV( & .D)

ĸQ eü( & .D)

gig

ĸQ eü( & .D),

gV(.D)

4

AiļAzg

P

gĽ (ļ Dv)

CUg

ĸQ eü (gj)

 

i zgz .Zߥ gg ivr- UAqm vQ 07 U AZwU gĽ ɼ ɼAiĮ P qVz EzP Pgtã JAz ESPjU ߹zg.

 

 

EzP ESPjU Gvjv- P 75 PgVAv Pr EgĪ zñ Ezݰ CAv U AZwAiģ ç lP jPƼUĪz JAz sAi UģP vAzg.

 

i zgz êw Giw gg ivr- AiļAzg vQ Uñ vggĪŢ EzP Pgtã? JAz ߹zg.

 

EzP ESPjU Gvjv- z Avz 3 vPU Uñ vgAiįVz. 2 Avz AiļAzg vQ dj v ɧj iAiİ Uñ vgAiĮ P UĪz JAzV wzg.

 

tAi:-

Pȶ ESU AAzAv, ESPjU DAiĪAiz J../ n.J.. AidAir UrgĪ Cz t itz AiĪiĸg Z iq P Īz. gvjU PgAz zgAiĪ ˮsU Pz MzVPqĪAv sAiİ wêiv.

(P: dAn Pȶ zPg, Pȶ ES)

2) vlUjP ES:-

vlUjP ESAi CPj gg ivr dAn Pȶ zPg a Alz G wAi zgAU fAi grv zñU CzsAiģ v grv zñU ܼ jPuU vggĪzjAz sU dgU zsVgĪŢV w, f AZw Ai J... PAiPzr UAiiVz g.12.96 P Czz g.8.58 P Cz qUqAiiVgvz. EzĪgU g.5.98 P ZѪVgvz. vP AZwAi QAii AidU CĪzAiiVgvz. Ezg J...U g.5.01 P v n.J..U g.20.00 P UAiiVgvz. ES wAz zgAiħzz ˮsU Pz gvjU MzVUwz JAzV wzg.

 

 

i wAi CzsPgz .P.ƪAigg ivr- UAqm Aiİ gvjU A (agency) gjAz vAzgAiiUwgvz. DzjAz Ezg U PĪ ES CPjUU wzg. Aii Dzsgz ï sĨsU Cz qįUĪz JAz ߹zg.

 

EzP ESPjU Gvjv- M sĨsU PAAz CĪz (approval)AiiVgĪ zRw v j(dealer)Az v sĨsAi m AztPAiiVzg iv ˮs qUĪz JAzV sAiİ wzg.

tAi:-

vlUjP ESU AAzAv, ESPjU DAiĪAiz J../ n.J.. AidAir UrgĪ Cz t itz AiĪiĸg Z iq P Īz. gvjU PgAz zgAiĪ ˮsU Pz MzVPqĪAv sAiİ wêiv.

(P: G zPg, vlUjP ES)

3) ĥ ES:-

ĪzPjU ivr G zPg a Alz G wAi zgAU fAi grv zñU CzsAiģ v grv zñU ܼ jPuU vggĪzjAz sU dgU zsVgĪŢV w, 2016-17 U f AZAiv PAiPzr OU, gAiĤP zxU v iVU ggd PAiPP g.42.00 P UAiiVz, EzĪgU 31.00 PU qUqAiiVgvz JAzV wzg.

 

i zgz .Zߥ gg ivr- OU, gAiĤP zxU v iVU ggd PAiPzr Aii jw OU ggd iqUvz JA U iw qĪAv wzg.

 

ĪzPjU ivr fAiİ 75 aQvAiU. zj PAiPzr DAii sUz aQvAiUU CPgĪ OU n ir, CUU f AZAivAz CĪz qz, vPĪg CPvUUtV OU ggd iqUĪz JAzV wzg.

 

AzĪgz - PlqU u PAiPzr g.40.00 P Cz UAiiVgvz JAzV wzg.

 

i wAi CzsPgz .P.ƪAigg, wAi zgz êw ZAzP gg, êw C gg-PUμzAr, ZAzPr, U, CZr, Pvۮr, GrU, ƪg UU aQvAiU zgAiiUQz. EU zg r P ĪAv azg.

 

i zgz .Zߥ gg ivr- A i sAiƼUV fAiİ zgAiiUQgĪ aQvAiU U iw qĪAv ESPjUU wzg.

 

[ĪzPjU ivr gu WlPU rīP PAiPzr g.8.00 P UAiiVz, 04 gu WlPU rīPU Cz AiVPVgvz. Vjgd Pý jU PtP PAiPzr g.4.00 P Cz UAiiVz, zj Czz gV sgA Vjgd Pý jU PtP ir, J...sĨsUU v 10 PýjU vgu iqUĪz JAzV sAi UģP vAzg.

 

 

i zgz êw Giw gg ivr- Pɮ PqU PãAzV U vۺUw۪. F U Aii P PUƼUwz JAzV ߹zg.

 

ĪzPjU ivr i ʥjvUAmzU dg v UU P۪z PU QP. PU QĪ U ES wAz djU wĪP qVgvz. MAz ü ߦz īU irzg jg v۪ wUĪz JAzV wzg.

 

i wAi CzsPgz .P.ƪAigg ivr sĨsUU U vjĪ Azsz DAii sUz U Rjâ vgu iqĪz P۪Vgvz. Ezݰ MAz zñz gAz zñz vgtP APƼz ߥwgĪz PAqħAz. GzguU ƪig Uz M sĨsU g PqɬAz Rjâ qVz, ƪg Uz g v ê Ez vۺVgvz. DzzjAz ESPjU DAii zñz vgtP APƼAv U Rjâ vj P PUƼAv azg.

 

wAi i zgz êw JA.ZAzPgg ivr - ĨsU AidAir Uog Uz sĨsAiƧg v Pj RjâU Cf gvg. F U P ĪAv ESPjUU wzg.

 

 

tAi:-

ES PAiPU CĵףUƽĪ Azsz DAii sUz i zgU UģP vAz Cg Rz PAiPĪ PƼz U sAiİ wAi zg rgĪ ZU jUt¹, Aid PAiP CĵףUƽ sAiİ wêi, CPjUU Z qv.

(P: G zPg, ĥ ES)

 

 

 

 

4) AZAiv ge EAfAijAU sU:-

PAiP CAiAvgg sU djzjAz Cg gV sU dgVz P̢PPg ivr-zs P̲öPUr PUjU QAii AidU f AZAivAz CĪz zgwz. PUjU CAzd nAiģ f AZwU CĪzUV Vz. CĪz zgv Pq PUjU gAUĪz JAzV wzg.

tAi:-

AZAiv ge EAfAijAU sU wAz UĪ PUjU CAzd nU f AZwAz CĪz zgv Pq PUjU gA, iZ CAvzƼU PUjU tUƽĪAv av.

 

(P: PAiP CAiAvgg, AZAiv ge EAfAijAU sU)

5) w PAz:-

Aid ܥPg, w PAz, AU ggĪivr Ļ v P̼ Pt Aiİ gĪ CAUr Plq GwPgt PAiPzr GPAiiVgĪ 2014-15 g.17.00 P U 2015-16 g.43.00 P Ml g.60.00 P CzP i f AZAiv zgUAz CAUr PAzUU CPV PUzz Czz U iw qz CAzd n vAiij, Avg PUjAiģ gAUĪz JAzV wzg.

 

 

wAi i zgz êw JA.ZAzPgg ivr - w PAzz SAvg EAiĪgU Aii Aii PUjU PUƼVz JA U iwAi n ir ĪAv wzg.

tAi:-

w PAzz wAz Ī PUj gU wAi i zg UģP vAz PAiP CĵףUƽĪAv sAi ĪvAz tAi PUArv.

(P: Aid ܥPg, w PAz, AU)

6) dP Pt ES:-

GzPg, dP Pt ES gg gV sU djz PuPjU ivr-fAiİ 175 PlqU yAiİz, zj PlqU Pq PĪ U PåAiV ESAiĪg jð, zrPgt rz Avg CU J.r.JA.. gg SAvg Pq P P PUƼUĪz JAzV wzg.

wAi i zgz êw Giw gg ivr Pɸg, qUg v QP Uz U zg U vA yܬAz Przg CU Pq PĪ U ESPjU P ĪAv wzg.

wAi i zgz êw ZAzP gg ivr Aiqg Uz zgAiiUQz. Aqgr Uz U Dlz z EgĪŢ UƣAezêg Uz Aiİ ZAi EgĪŢ. F U ESPjU P ĪAv wzg.

tAi:-

ES Ai Pjv sAiİ ĢWV Zaz Avg, Aii Aii U PUjU J.r.JA.. SAvg Vz / Uwz? PUjU Aii Avz? Aii Aii UU Jֵ Cz qUq iqVz. J.r.JA.. CzsPg U zgU Aii jw Pɮ wgvg JA U n ir A i sAiƼU iw qĪAv azg. zj iwAiAv J.r.JA..AiĪg gĪ / wgĪ PUjU i zgU jð g qUĪz. F gU AAzAv ESPjU U AAzsl Pv PuPjU jî qɹ P P PUƼAv sAiİ tĸv.

(P: GzPg, dP Pt ES)

7) ãUjP ES:-

AiP zPg, ãUjP ES ggĪivr-ãUjP ESU AAzAv, J...PAiPzr g.4.19 P v n.J..PAiPzr g.1.94 P UAiiVgvz.

 

J...PAiPzr UAiiVgĪ g.4.19 P Czz Q g.1.00 P Czz ã Pȶ PƼ itPV PAgd m P觸Ai, n.Ƹg, AiļAzg vP gjU g.80,000/- U Aizs U ã j PtPUV r.gw, AigUA, AiļAzg vP gjU JPgU ngĪ ã j v g.10,000/-U Aizs v P.Rg, Uq, AiļAzg vP gjU Uq PgU ngĪ ã j v g.10,000/- U Aizs qVgvz.

 

n.J.. PAiPzr UAiiVgĪ g.1.94 P Czz Q g.80,000/- U Aizs ã Pȶ PƼ itPV dAiıAPg ZģAiP, ߸jU, AiļAzg vP gjU qVz.

 

J...PAiPzr GPAiiz Cz g.3.19 PU U n.J..PAiPzr GPAiiz Cz g.1.14 PUU ãUjP v jUî vguUV Cz PƼUĪz. F AAzs sĨsU DAi QAiAi UwAiİgĪzV sAi UģP vAzg.

 

i wAi CzsPgz .P.ƪAigg ivr UAqm vQ i JAĪg v vlz ã Pȶ PƼ itPV UAr vrz, P g Egvz. zjAiĪg ã j PtP U DQ gvg. DzzjAz ESAi UAqm vQ AiP zPgg zj ܼP sn r jðĪAv U AiĪiĸg ã j vgu iqĪ U P ĪAv azg.

 

tAi:-

ES Ai Pjv sAiİ ĢWV Zaz Avg, UAqm vQ AiP zPg D sUz dwUUU Cx dPjUU ES PAiPU U Aiiz iw qwgĪŢ. DzzjAz ESPjU F U zjAiĪjU z qĪAv i wAi CzsPgĸazg. EzP sAi wv.

(P: AiP zPg, ãUjP ES)

8) S v UzU sU:-

 

G zPg, S v UzU sU ggĪivr-S v UzU sUz wAz sĨsUU ưU AiAv, zé, Pt PɮUjU zs PguU vjUwz, f AZAiv zgƧjU 5 ưU AiAv, 1 zé, 1 Ptz PɮUgjU Ml 7 CfAiģ qUwz, zg sg iqĪ sĨsUU F ˮsU MzVUĪz. F AAzs mAqg PgAiįVz. DzzjAz f AZAiv i zg ..J.Pq AgĪAv C sĨsU Ugw CfAiAU sg iqPV Pjzg.

(P: GzPg, S v UzU sU)

9) PʪU v d ES:-

 

G zPg, PʪU v d ES ggĪivr-zj ESAir 3 P̲öPUr PAiPU CĵףUƽUwz. Czg PʪU GݪUU Aizs PAiPzr fAi 14 Pgg AWUU ES wAz r qUwz. F 14 Pg AWU Q 3 J.. Pg AWUU (sgv, Gv۪, zqتü) Pl U qVz U .Dg. .f.P.P AU 5 Pl UU qVgvz JAzV wzg.

 

i wAi CzsPg U zgU zj Pg AWUU sn r C PAiRj U jðĪzV wêiv.

 

(P: GzPg, PʪU v d ES)

 

 

CzsPgCu gUEvg AiU:-

 

 

 

 

 

1. Pȶ ES:

GzPg, Pȶ ES gg ivr gd Aiz zs AidUr gĪ õ WlP Aid U Vjd GAidAir Pȶ jPgUUV .75 g Aizs, Pȶ AiAvåPgtUUV .90 g Aizs UAiiVgvz.

fAiz f AZw Ai Evg Pȶ Aid (Pȶ AiAvåPgt) Air Pȶ GPgtUU .50 g Aizs v AiĪ UƧg AidU .50 g Aizs UAiiVgvz. F jwAi gd v f Ai AidUr vgvzݰ Pv lz PAiP Cĵף iq vAzgAiUvz U gvg AwU wĪU UAzUAmUw۪. F n֣ gd Aiz AidUgĪAvAi f AizAi J... U n.J..AidAir Pȶ jPgUUV .75 g Aizs, Pȶ AiAvåPgtUUV .90 g Aizs UrĪAv PgP wAi SAvg ۪ CĪw qĪAv sAiİ Pjzg.

tAi:-

gd Aiz AidUgĪAvAi f AizAi J... U n.J..AidAir Pȶ jPgUUV .75 g Aizs, Pȶ AiAvåPgtUUV .90 g Aizs UrĪAv ESPj PgP wAi SAvg ۪ sAi wv.

(P: dAn Pȶ zPg, Pȶ ES)

PƣAizV i wAi CzsPg Aiiz ESAi PAiPU CĵףUƽĪU DAii sUz dwUU ESPjU iw qĪAv azg.

AzĪgz CĪw qAizøsU Ug dgVgĪ CPjUU Pgt Pý nø qĪAv R AidPjUU azg.

 

(P: AAzsl ESPjU / R AidPjU)

 

îAqAv sAiİ ĢWV Zaz Avg,R AidPjUĸsAiİ djzAv ܬ w CzsPg/zgU U f lz CPjUU AzU zg. Avg i ܬ wAi CzsPg CuAiģ qz sAiģ PAiUƽv.

 

 

/- /-

(JA.izñ) (.P.ƪAi),

R AidPjU U CzsPg,

zv PAizU ifP Ai ܬ w,

f AZAiv, ZgdUg. f AZAiv, ZgdUg.

 

 

 

A:fAZ/Pˤ/23/2016-17 f AZAivPAiiAi,

ZgdUg,

AP:19-12-2016

wAiģ:-

1)     iCzsPg/GzsPg v RPAiP CPjUg D SUU iwUV z.

 

2)   f AZAiv ܬ wAi iCzsPg v zgUU iwUV PĻz.

 

3)   AAzslf lz CPjUU PĻz. zj qU ï PPUAqPz U CĪv gAiģ 7 UƼUV 10 wU jv SU zA ĪAv az.

 

4)   f AZwAi S RgUU iwUV PĻz.

 

5)   f AZAiv Dqv, CȢ, PrPgt, Aid, DAiĪAi, P̥v , P jzs SU CPPgUU P PPV PĻz.

 

RPAiP CPjU gV,

f AZAiv, ZgdUg