AP:17-12-2016 gAz ɽU 11.00 UAmU ZgdUg f AZAiv ܬ w sAUtz i GzsPgz J.gd gg CzsPvAiİ qz i ܬ w sAi qU.

 

Gvg

Aiv/êw

 

Gvjzg

Aiv/êw

 

1. J.gd, CzsPg

 

2. Ugd (Pį), zg

 

3. .Zɣߥ zg

 

4. Egv , zg

 

5. r.S, zg

 

6. , zg

 

7. P.ã, zg

 

8. R PAiP CPjU

U zv PAiz

 

9. AAzsl f lz CPjU

 

~*~*~*~*~

PAia(1):-nAU n zRĪz

sAiİ djz ܬ w CzsPg, zgU U CPjU R PAiP CPjU sU Uw sAiģ qɹ PqĪAv i CzsPg Pjzg. i ܬ w CzsPg sAiģ gA, F PɼPAq AiU U sAiİ Za, tAi PUƼv.

PAia(2):-

AP:05-07-2016 gAz qz i ܬ w s qU ï vUzPAq Pz U jî:-

1.f DgU v PlA Pt ES:-

i ܬ wAi CzsPg ivqv - xP DgU PAzU zv Pgv EgĪzjAz ZɸA gg ev Za gAvg ewAir n..U CrĪAv, A Pgv EgĪ PqU CP U v zPjU S zU WV sw iqĪAv, Zv PqĪz U Ʈsv ˮsU MzVĪAv U xP DgU PAzU GwPj U ļg Uz G DgU PAz ܦ vvV PgP ۪Aiģ PĪĪAv Pz sAiİ wêiVz, F U K PPUArg? JAz ESPjU ߹zg.

f DgU v PlA PuPjU ivqv FUU fAiİ S EgĪ zPjU zU sw iqVz, Pgz lz êPw ir Avg S zU sw iqUĪz.

ļg Uz Jgq GPAzUz, Plq it iq P.Z.J.r.Dg. AUg gjU vgAiįVz JAz wzg.

i ܬ wAi CzsPg ivqv:-tA Uz DgU PAzP zg êP iqVz JAz ߹zg?

f DgU v PlA PuPjU ivqv tA xP DgU PAzP zPjU êP iqVz, FUU zj zg PvP g irPArzg JAz iw rzg.

i ܬ wAi CzsPg ivqv:-tA Uz DgU PAzP zg ev U r zeAi Pgg êP iqĪAv Z rzg.

i zgz êw Egv gg ivqv į ĺzñg l gAr U Pqg Pj DvU ggVU ZV gwz, M zPj iv Pv wzg. ggVU .90 g ĻAig vuU gwgĪzjAz zj zg evU M Ļ zPjAiģ ëĸ PgP ۪ ĪAv azg.

AzĪgz Pqg xP DgU PAzP g DgU jĮz Pgt 6 wAU UĪ PgzPAq Az, D Aiz zg ge Qz, C A ʸjU Pgz PAq U wzg. Dzg iU zsz U gtAz JAz sAi UģP vAzg.

R PAiP CPjU ivqv 6 wAU U gtAz ZgV jî qɹ P PĪP JAz wzg. f DgU v PlA PuPjUU wzg.

i zgz .Zߥ ggĪivqv UAqm vQ ãPm Uz xP DgU PAzP zPjAiģ êP iqVz JAz ߹zg.

f DgU v PlA PuPjU ivqv FUU Mg zg êP iqVz JAz iw rzg.

i zgz P.ã gg ivqv fAiİ J xP DgU PAzU îeU Kj P PUArg CU AiiŪ JAzg iw qĪAv Z rzg.

tAi:-

i ܬ wAi CzsPg ivqv fAiİ J xP DgU PAzU GwPj P PUƼVz? C AiiŪ? JAzg nAiģ qĪAv U tA xP DgU PAzP ֥s U r ze Pgg êP iqĪAv v ..l, Pqg, gAr xP DgU PAzUU ggVU ZV gĪzjAz EgĪ zg evU Ļ zg ëĸ PgP ۪Aiģ PĪĪAvɸsAi ĪvAz wêiv.

(P:- f DgU v PlA PuPjU)

 

2. dP Pt ES:-

R PAiP CPjU ivqv Pz sAi ZZ ï K P PUArg? JA U sU iw qĪAv ESPjUU azg.

i zgz êw Egv gg ivqv Pj UU Cwy PPgU êP iqĪ Pjv Pz sAiİAi gu rz, EzĪgU F ĸ UɺjgĪŢ. g AiP õV CUvvU CUtV Cwy PPg CUvz, Īig 40-49 Cwy PPgU êP iqPVz, F U PĪĪAv Z rzg.

GzPg, dP Pt ES gg ivqv ..l U AZw Ai UU 25 PPgU Pgvɬgvz. DzjAz g AiP CUvvU CUtV vP AiĪz ï UuAiizg ĸ UɺjAiħzVgvz JAz sAi UģP vAzg.

AzĪgz, FUU F AAzs Cwy PPg êP iqĪ AAzs ..l PgP v gɢgĪ U sAi UģP vAzg.

i zgz êw Egv gg ivqv PorU itP AAzAv Pg Cz U ES CzUr fAiİ J PorU it DUwz JA U g qĪAv ߹zg.

GzPg, dP Pt ES gg ivqv - FUU fU J.J.L Czzr 15 PorU itP AdgVz, Cz qUq iqPVgvz. i Pg Czzr 8 PorU it iq P PUƼUwz JAz sU iw rzg.

i zgz êw Egv gg ivqv Dg.JA.J.J CAiizr P CzU qUqAiiUwz, Ezg R Gzñ t P̽U Gv۪ Pt qAiĪAv iqĪz. DzjAz, zj AidAir g gdz vļģrU g.16.00 Pn Cz qUqAiiVz, PlP gdP Pê g.3.00 Pn Cz iv Agvz. zj Aid fAiİ Gv۪ jwAiİ PAiUvUwۮ JAzP EzAz z. zj AidAi Cz PAq U GwPjĪz, PorU it iqĪz Ev PAi ZlĪnPU PAq Cz ĥPV PAqg gdP aѣ Cz qvg JAzV rzg.

GzPg, dP Pt ES gg ivqv - U GwPj 3 Q. CAvgz xP U GwPjP, 5 Q. CAvgz qsU GwPjPA Pgz iUzgvz. evU GwPgtUƽĪ U P̼ AS EAw EgPA iUaz, Dzg Pɮ U Pgz ZAiAv P̼ AS EgĪŢzjAz CAv U GwPj CPgĪŢ. evU Aiiz Aiģ GwPj PgP ۪Aiģ PVgvz. DzjAz GwPgtP̼qĪ U n ir PgP PĻ PqUĪz JAz sU iw rzg.

i zgz .Zɣߥ gg ivqv - Pt CAii AidAi 2001 g gAsVz, zj AidAiİ Pê 15 PorU Cz UAiiVz JAz wz, zj AidU ĥPV Cz qUqAiiUwۮ? JAz ߹zg.

GzPg, dP Pt ES gg ivqv - Pt CAiiz Gzñ ɩl P̼ U jĪz evU Jg CPggV iqĪ PAiPU PƼzVgvz. DzjAz, PlqU itP Cz PƼ CPgĪŢ JAz wzg.

i zgz P.ã gg ivqv fAiİ ƸzV GwPjzz qsU Jz? 1 jAz 8 vgUwgU xP UV GwPjz, 9 jAz 10 qsAiAz UAiiVz, 8 vgUwAi P̽U Mg PPg Aid ir E߽zAv AiUU xP PPg szs iq wz, CgU 8 vgUwAi P̽U zs iqĪ xgVgĪŢ. DzjAz, Ez jAiiz PĪ JAz DPæzg.

GzPg, dP Pt ES gg ivqv PAz PgAz 1 jAz 8 xP U 9 jAz 12 vgUwgU qsUAz Dzñz, Dzg gdz MAzjAz 8 vgUwgU xP JAz gd Pg Dzñ rz, 9 jAz 12 vgUwgU qsAiAz AUrz Pgt F jwAiiz ĸUVgv۪ JAz iw rzg.

AzĪgz, 8 vgUw EgĪ UU Eg PPg AifgĪ U sU iw rzg.

i zgz .Zɣߥ gg ivqv ESPjU sU rgĪ iwAiAv Pg xP v qsU AUqu irgĪzjAz Pj Pt AUVAv P̼ aѣ ASAiİ SV Pt AUU zRUwzg JAz z Pۥrzg.

i zgz êw Egv gg ivqv Dg.JA.J.J Pg PPg g Aiiz ESUU Aid iqgzA Dzñz, Dzg AdAq JA PPg 12 UAz Pt CAii ESAiİ Pv wz, E Cg AidAiģ gzUƽgĪŢ JAz sAi UģP vAzg.

i ܬ wAi CzsPg ivqv - Pj PPg g Aiiz ESUU Aid iqgz U Evg ESAiĪg Aiiz PgtP Pj PPgU v ESUU Aid irPƼgzAz Dzñz, vvV AdAq JA PPg AidɬAz qUq iqĪAv azg.

i zgz P.ã gg ivqv PU AidAir Īig PlqU yUArz, vA CAi GAl iqĪ wAiİgv۪. Pɮ PlqU PAAr MUqAi Ez, C CwP ZlĪnPU qAiwz, evU C P̽U vAzgAiiUĪ Asgvz. EzjAz CAv PlqU Pq Ƹ PlqU vvV it iqPAz sAi UģP vAzg.

i zgz Uge (Pį) gg ivqv vPv Ai PtU, GvA UU PlqU vA yUArgĪ U sAi UģP vAzg.

R PAiP CPjU ivqv fAiİ yUArgĪ PlqU nAiģ PgP PĻ Cz Pq CĪwAiģ qAiĮ Īig 6 wAUU PP PVz, CAiĪgU CAv PlqU v jPqU Q Z sPU Cr, MUq CwP ZlĪnPU qɸĪ QU gz Qģ Pø zRĪAv ESPjUU Z rzg.

GzPg, dP Pt ES gg ivqv FUU fAiİ yUArgĪ 175 PlqU n iqVz, Cz Pq PĪUĪz JAz wzg.

i ܬ wAi CzsPg ivqv - yUAq PlqU n ir CAvU vgUƽ vvV PĪĪAv ESPjUU av, yUAq 175 PlqU UwgĪ U nAiģ PgP PĻ CĪz qz vgUƽ P PAz sAi wêiv.

i zgz P.ã gg ivqv fAiİ w zss Pvg ESU J Cz qUqAiiVgvz? CzP̣UtV Kã PAiPU PƼVgvz? JA U iw qĪAv ߹zg.

GzPg, dP Pt ES gg ivqv 2016-17 U w zs s PvP g.10.00 PUAv g.40.00 PU Cz qUqAiiVz, Czg PrAiĪ g, ZAi it v CvUv Ʈsv PAiU MzV PĪUwz JAz sU iw rzg.

i zgz êw r.S gg ivqv vPv Ai U v Aq UU PlqU zgAiİz, jj irPqĪ U sAi UģP vAzg.

i zgz P.ã gg ivqv AP qPAm J Cz UAiiVz? J Cz qUqAiiVz? U ESAir Aii Aii PAiPU PƼVgvz? JA U iw qĪAv ߹zg.

GzPg, dP Pt ES gg ivqv 2016-17 AP qPAm oåPgtU Rjâ g.25.00 P Cz U åq v iqī g.25.00 P qUqAiiVgvz. DqvvP Adgw qz PĪUĪz.

i zgz P.ã gg ivqv FUU w PAz, AU gjU Keɤ Vz, vvV DqvvP Adgw qz PĪĪAv azg.

R PAiP CPjU ivqv AP qPAm Plq zg PUjUU Aiiz Keɤ U irgĪŢ. DqvvP Adgw qĪ Azsz AiijAz PUjU Cĵף iqP D jwAiiV PĪĪzV sAi UģP vAzg.

i zgz .Zɣߥ gg ivqv P̲öP:-3054, 2702gr PUjU Aiig Pzg PUjU Cĵף iq, Dzg, AP qPAm PUjU w PAz A ƮP CĵףUƽ azg.

R PAiP CPjU ivqv w PAzz ƮP 4 jwAi PAiPU iv Cĵף iqPVz, F U ܥP zPg ev Za Cg zzAv PĪUĪz JAz wzg.

i ܬ wAi CzsPg ivqv F Az w PAzP qVgĪAv AP qPAm Plq PUjU zjAiĪjU Z rzg.

R PAiP CPjU ivqv w PAzz SAvg Aii PUjU Cĵף iqPVgvzAi Cz iv iqUwz CzgAv AiĪiĸg PĪUĪz JAz wzg.

i zgz P.ã gg ivqv åq v iq Czzr t-l PɮUz t-t AiĪ Avz PɮU iv gĪzjAz U Ai vA PrĬz, sɧj 15 gƼU Cz P iqPVgĪzjAz zj AidAir PUjU w PAzP ĪAv sAiİ ۦzg.

R PAiP CPjU ivqv J ESAiĪg DqvvP AdgwAiģ qz PUjU Cĵף iqĪAv Z rzg.

tAi:-

i ܬ wAi CzsPg ivqv F U sAi ĢWV Zav, 2016-17 AP qPAm åq & iq Cr UAiiVgĪ Czzr CĵףUƽĪ PUjU w PAzz SAvg CĵףUƽĪAv sAi wêiv.

(P: GzPg, dP Pt ES)

 

3.DAiĵ ES

w CzsPg ivqv - Pz sAiİ ƸzV DAiz Cv vgAiĪ U aVz, Aii Aii U DAi irg? il, U v Cfåg UUU DAiĵ Dv vgAiĪ U PgP ۪ ĪAv wVv. F U K P PUArg? JAz ESPjU ߹zg.

DAiĵ CPjU ivqv - 2017-18 PlqU Pgq AidAiİ zj aQvAiz vUqAiģ tUƼ PgP ۪Aiģ Vz. SPjU, lt AZw g, PƼU vP gjU v gz DAiĵ zAiz iUaAiģAi Ƹ DAiĪz aQvAiĪ vgAiĮ PPUƼVz U CAiĵ zAiz iUaAiģAi zj aQvAiU gA AsAzsl U AZwUU sn r P P PUƼUĪzAz wzg.

i zgz P.ã gg ivqv - AP qPAm Cz J qUqAiiVz? DqvvP Adgw qAiįVzAi? vvV DqvvP Adgw qz Plq PUjAiģ gAĪAv ESPjUU azg.

AzĪgz, ZgdUg vP g Uz ƸzV DAiĵ aQvAi vgAiĪ U K PĪg?

DAiĵ CPjU ivqv - AP qPAm g.25.00 P Cz UAiiVgvz. Cz qUqAiiVgĪŢ. DqvvP Adgw qAiĨP JAz sU wzg.

ZgdUg vP g UP ƸzV DAiz aQvAi vgAiĪzV wzg.

R PAiP CPjU ivqv- Plq PUj AAzAv vvV DqvvP Adgw qAiĪAv ESPjUU wzg.

(P:-DAiĵ CPjU, DAiĵ ES)

4.j UU Pt ES

w CzsPg ivqv VjdjU PjU Rjâ ir sĨsUU vgu iq w EgvzAi Cx Ezg dj ESAiĪgzVgvzAi? F U iw qĪAv ESPjU ߹zg.

i zgz êw r.S gg ivqv - VjdjU Ʈsv ˮsUU Cz UAiiV Īig MAzƪg U Pɢzg UtU AU U Evg qUU E Pj, PAU vgu iqg K Pgt? JAz ESPjU ߹zg.

f j UU Pt CPjU ivqv -Vjd GAidAir qUq irgĪ Czz z qPl dAUzjU PA vgu iq Pj z Aiz Aq ƪi PlP Aq ƪi qɪAm Pgõ mq ʸg (P.Z.r..J) gjU AP25-11-2016 gAz ggd Dzñ qVz JAz wzg. DyPƣw PAiPzr g.8.56 PnU ۣ Pj WlPU vgu iqVz 2 Avz g. 10.00 Pn ۣ QAii AidAiİ UAiiVgĪ g.98.28 PU Zz 351 sĨsUU Pj WlPU vgu iq AP: 1-12-2016gAz ES ZgdUg gjU zszñ qUq iqVz JAz wzg.

AzĪgz - ĥPjU i fPjUU gtU ƮP gzPlg E mAqg iqvê j UU ES wAz PjU Rjâ ir sĨsUU vgu iqUĪzAz wzg.

G zPg, ĥ CPjU ivqv - q AidAi iUa Pg Vjdg M sĨsU 5 PjU iv PqP. DgUAv PjU q CPgvz. wAiİ sĨsU DAi iqUĪzAz wzg.

i zgz Zɣߥ gg ivqv - sĨsUU DgUAv vP EgĪ PjU ESAi iUaAi Pg sĨsU vgu iqĪAv ESPjUU azg.

i zgz P.ã gg ivqv ESU UAiiVgĪ Czz U iwAiģ qĪAv U AP qPAmr UAiiVgĪ Cz U PUArgĪ PUjU iwAiģ qĪAv wzg.

f j UU PuPjU ivqv ESAir 4 P̲öPAir Cz UAiiVz, Czg zyv U .Ai. U Evg zzsgjU v zs, nP Avgz zy AiU Plq uU g.10.00P qUqAiiVz, FUU zj CzP̣UtV QAiiAidAiģ vAiij DqvvP AdgwAiģ qz PAiPU Cĵף iqUĪz JAz wzg.

R PAiP CPjU ivqv- J ESPjU ESU UAiiVgĪ Czz PqAiĪV J./J.n.UU øl Cz RZUzAv QAiiAidAiģ vAiij, DqvvP AdgwAiģ qAiĪAv av, EzP gzݪV QAiiAidAiģ vAiijzg CAv CPjU gz P PUƼPVgvz JAz wzg.

(f j UU PuPjU Z-Ug)

5.id Pt ES

w CzsPg ivqv - zyAiU Gv۪ Utlz Dg qwۮ. Īig 10 zyAiUU sn rzU P̼ AS UVAv Pr Egvz. ðZgPg EgĪŢ. av EgĪŢ. GzguU ߽ zyAiz CrUAiĪg v ðZgPjU dUV Civ qVz zyAiUU Pg P Dg zx qwz, UV CgUU Gv۪ Utlz Dg qĪAv U zyAiU ðZgPg djgĪAv U AiU ZvAiģ Pq PĪĪAv Pz sAiİ ESPjUU az Ezg U K PĪg? JAz ESPjU ߹zg.

GzPg, f id Pt ES gg ivqv - zyAiU Gv۪ Utlz Dg zxU q FUU fAi J AiP zPgUU id Pt ES gjU az. UAi CjQvV zyAiUU sn rzU F U jðVz. U ʹP, Ail PAiP EgĪzjAz ESAi nP ƪ zyAiU Adgw ASVAv zRw AS Pr Egvz. UAi EgĪ SAiA ðZgPg 3-4 Pq zyAiz ðZgPg zAi sgzgĪzjAz R PAiP CPjU SAiA ðZgPg G۪jAiİ AiU u iq Uư Pgg AiUU Aid irgvg JAz sU wzg.

R PAiP CPjU ivqv - id Pt ES DAiPg s irz, vP lz CPjUU MAzAz zyAi uAiģ Ī U tAiĪVgĪz sAi UģP vgv, s q Az vPt PĪUĪz JAz wzg. evU PPg zyAi u iqgz JA Z Ez, Zģu, dUtwU iv PPg PƼPVgĪzjAz PPg zyAiUU êP irPƼ gĪŢ JAz wzg.

i zgz .Zɣߥ gg ivqv fAiİ 130 zyAiUz FUU 20 ðZgPg Egvg. E 110 ðZgPg z S Egvz. f AZAiv AiƼU gĪ ESU ZѪjAiiV AU Ezg Ugw zyAiU u iqĪAv wzg.

GzPg, f id Pt ES gg ivqv -PbjAiİ Pv Ī U Pgg. Pgg zyAi uU êP iqĪAv sAi UģP vAzg.

i zgz .Zɣߥ gg ivqv- ZgdUg vP Pzg Uz zyAiU P̼ g Ez zyAi l VgĪ U sAi UģP vAzg.

R PAiP CPjU ivqv - zyAiU DUU jî iqP. Pɮ Pq zĪ PAiPU qɸ zyAiĪ GAiU iqwgĪ U wzħAz, F U jð AAzsl zyAiU ðZgPgUU v gz P PUƼP JAz Z qv, J CPjU Uģz ElPAq Pɮ iqP JAz ESPjUU wzg.

i zgz êw Egv gg ivqv- Į zyAiU g vAzgAiiVgvz. P̽U ߣ iqĪzP EgĪŢ, zyAiU ovg ZlĪnPUU Aiiz jwAiİ P̽U vAzgAiiUzAv PĪĪAv ESPjUU azg.

(P:- GzPg, id Pt ES)

6.Pȶ ES:-

w CzsPg ivqv - f AZAiv zg az AAzsl CPjAi U jð P PĪĪAv av gv AP PAzU ZV vgAiĪ U Pg Adgw rz, FUU Cz qUqAiiVgĪzjAz Cz UvUzAv PUjU vvV ESU Av irPAq Pz gA Pz sAiİ wVv. Ezg U K PĪg JAz ESPjU ߹zg.

dAn zPg, Pȶ ES gg ivqv gv AsP PAz g v gig z Plq PUjU AAzAv 2 PAw Cz qUqAiiV AiP Pȶ zPg PƼU Eg ƮP PPUAq ReɬAz Czz zszñ tV qAiįVz.

AzĪgz- gv AP PAz Plq it iq ñ Avj ñ Pgv Ez v fPjU ZgdUg EjAz g Uz A. 208/1 g 0.10 JPg t dã gv AP PAzP g Pbj Plq Sj Dzñ rgvg. zj ñ Pȶ ESU UuU PPUAq Dg.r..Dg. ESU ɱ AvjUĪz. gig gv AP PAz Plq itP Dg.r..Dg. ESU ñ Avj ñz Pgv Ez õ vïg g Eg ñ Pj ۪ Vz. zj ۪Aiģ i fPjU ZgdUg EjU UĸPVz PP PUƼVz JAz sU wzg.

w CzsPg ivqv Pȶ Aq itz evU P djU s êi AidAi U iw EgĪŢ. F PAiPU CĵףUƽĪ U K PPUArj? JAz ߹zg.

i zgz .Zߥ gg ivqv- vPv Aiİ 638 EAUUArU vUɢz mU rgĪŢ JAz sAi UģP vAzg.

dAn zPg, Pȶ ES gg ivqv fU 2015-16 mUU g.23.00 Pn Cz qVz, FUU PȶAqU P PqU it iqVz, PȶAqUU P m Qz U UĪzjAz evU Pȶ AqQAv ZV ˸U it iq, gZvP gjU ZV Cz PƼ PAz PgAz vï Az, CzgAv PĪUwz, EzjAzV m q UAiiVgĪ Cz g PAiPUU PƼVgĪzjAz mU qVgĪŢ. FUU PȶAq gĪ sĨsUU Dz U mU q PĪUĪz.

AzĪgz, s êi AidAi PAiPU U ES AU UUU vg PgvU AZwz, fAiİ 15,000 dg Azu iqĪ UjAiģ Az, fU KeɤAiģ UUƽĪz AzjAz zj AidAir Cf vgu AVz, Dz U zj AidAiģ ĥPV CĵףUƽ PĪUĪz JAz sU iw rzg.

i zgz P.ã gg ivqv- AP qPAmr J Cz qUqAiiVz? PAiPU CĵףP DqvvP Adgw qAiįVzAi? JAz ESPjU ߹zg.

dAn zPg, Pȶ ES gg ivqv AP qPAmr PlqU zg PAiPUU g.12.00 PU UAiiVz, Czg ZgdUg vP zêĺ gv AP PAzP g.1.00 P, AU Uz gv AP PAzP g.4.00 P, vgPuA gv AP PAzz vUq itP -g.2.00 P, PƼU vP AiP Pȶ ESPjU Pbj zgU g.2.00 P U gv AP PAz zgU g.2.00 P v P̣ gv AP PAz zgU g.1.00 PU UAiiVz, QAiiAidUU DqvvP Adgw qAiįVz JAz sU iw rzg.

(dAn Pȶ zPg, Pȶ ES, Z-Ug)

7.Ļ v P̼ CȢ ES:-

GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivqv -ESAi Cz qz AiA ê AܬAz qɸqwgĪ CxAiU ZgdUg fAiİ PAi wۮ. fAiİ SgĪ CAUr PAiPv/AiQAig zUU Pgz iUaUAi DAi QAi qɸVz. CtUArgĪ CAUr PlqU tUƽ U ƸzV AdgVgĪ PlqU it iq P.Dg.L.r.J, ZgdUg AAiĪjU aVz. yAiİgĪ CAUr PlqU vgɪUƽ sĨsU vzȶ֬Az z iqVz. CAUr PAzU zRwU ĥPV u iqĪAv v۸s, Ugzs s U CPjU snAi Aiz PAiPvAigUU P wĪP qVz JAz sU iw rzg.

i zgz êw Egv gg ivqv fAiİ J CxAiU E? CU J UAz qɸUvz? Aii AAi ƮP qɸUwz? zj CxAiUU f AZw wAz J Cz qUwz? JA U iw qĪAv azg.

GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivqv fAiİ CxAiU Aiiz EgĪŢ. zV fAiİ Ml 10 PngU Ez, CU ZgdUgz ãAzs A, qAigz MAz Png U ..lz 7 PngUz, MAz Pngz 25 P̼Av Ml 250 P̼ Egvg. FUU AUU sn r C P jzs gAiģ qĪAv az, tP v Az Avg CjU f AZwAz Cz qUq iq PĪUĪz JAz sU iw rzg.

(P:- GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES)

8.AZAiv ge EAfAijAU sU:-

i zgz êw Egv gg ivqv Pz sAi tAizAv ESPjU Cĥ gAiİ az, ES wAz ĥPz Gvg AgĪŢ.

P̲öP:-3054 gr g.180.00 P CzP Uj UAiiVz, g.261.00 PP QAiiAid irgvg. Dzg g.135.00 P qUqAiiVgvz. EzjAzV g.124.00 P AzĪgz PUjUU Agvz. UAiiVgĪ CzQAv ZѪjAiiV QAiiAidAiģ vAiij Aiig wgvg? evU P̲öP:-5054 Cr g.300.00 P, .JA.f.J. AidAir g.437.00 P Cz Az, g.5.55 P Cz 2015-16 PAiiUz Vgvz. evU F Ai Īig g.6.00 Pn qUqAiiVz, Pz PUArgĪ PUjUU AzĪgz PUjUAz n ir QAiiAidAiģ vAiij t zħP iqwzg. DzjAz, 2015-16 v 2016-17 J AidAir ESU qUqAiiVgĪ Cz, PUArgĪ PUjU n, CUU wz U gU At iwAiģ qĪAv azg.

i ܬ w CzsPg ivqv i zg PýgĪAv 2015-16 v 2016-17 .JA.f.J. AidAi PUjU U At iwAiģ qĪAv azg.

(P:-PAiP CAiAvgg, A.ge ES)

PAia(3):-

CzsPg Cu gU Evg AiU:-

R AidPjU ivqv (1) 2016-17 P̲öP:-2515-00-101-0-31-051 CȢ Czzr AzĪgz PUjU QAiiAidAiİgĪ ZgdUg vP Dg s AzĪgz PUjU g.1.90 PP CĪzAiiVz, zj PUjAiģ zu ir ZgdUg vP PlA s AzĪgz PUj itPg.1.60 PP CĪz q i f AZw CzsPg vz wgvg.

(2) 2016-17 P̲öP:-3054 Czzr PƼU vP Az ZZ g۬Az Uqq AAiĪgU g CȢPUjU g.1.80 PP CĪzAiiVz, zj PUjAiģ zu ir PƼU vP qgzr ZZ g۬Azszg vlzgU g CȢ PUj itP g.1.80 PP CĪz q i zgz êw Egv s gg Pjgvg.

U (3) 2016-17 g v Plq CȢ PUjAiİ AU Īz vUq itP g.3.50 P CzP QAiiAid iqVz, zj PUjU C Czz CPv EgĪzjAz g.2.50 PU zj PUjU PAq Gz g.1.00 P Cz ZgdUg vP jAii Uz gW geAz oz wg ZgAr itP zu irPqPAz i zgz .J.gd ggU Pj gĪ ۪U sAi UģP vgv, îAq g PUjU zu iq CĪz qĪAv sAiģ Pjzg.

tAi:-

i ܬ w CzsPg ivqv i f AZw CzsPg U zgU PjgĪ PUjU AiĪiĸg zu ir PUjUU CĪz q sAi ĪvAz wêiv.

(P:-R PAiP CPjU, f.A)

i ܬ w CzsPg ivqv EzĪgU sAiİ ĢWV Za ZU rgĪ J zgUU, R PAiP CPjUU U sAiİ sUz J ESPjUU AzAiģ v, wAi zgU PýgĪ iwU A sAiĪgU PAiz CgU 髼P CAZ SAvg PĻ PqĪAv azg.

 

AzUAU sAiģ PAiUƽv.

 

/-

(ɦgt PƮn)

R PAiP CPj

U zv PAizU

f AZAiv, ZgdUg.

 

/-

(J.gd)

CzsPg,

i ܬ w,

f AZAiv, ZgdUg

 

A:fAZ/Pˤ/24/2016-17 f AZAiv PAiiAi,

ZgdUg,

AP:19-12-2016.

wAiģ :-

1)     i CzsPg/GzsPg v R PAiP CPjUg D SU iwUV z.

2)   f AZAiv ܬ wAi i CzsPg v zgUU iwUV z.

 

3)   AAzsl f lz CPjUU PĻz. zj qU ï PUAq Pz U CĪv gAiģ 7 UƼUV 10 wU jv SU z ĪAv az.

 

4)   f AZwAi S RgUU iwUV z.

 

5)   f AZAiv Dqv, CȢ, PrPgt, Aid, DAiĪAi, P̥v , P jzs SU CPPgUU P PPV PĻz.

 

R PAiP CPjU gV,

f AZAiv, ZgdUg.