AP:17-12-2016 gAz z:4-00 UAmU ZgdUg f AZAiv ܬ w sAUtz f AZAiv i CzsPgz JA.gZAz gg CzsPvAiİ qz tP P jzs v Aid ܬ w s qU.

Gvg

Aiv/êw

Gvjz CPjU.

v zgU

 

1. JA. gZAz, CzsPg

1. êw gUzt, zg

2. J. Giw, zg

 

3. .P ƪAi, zg

 

4. P, zg

5. .J. gd, zg

6. J. Adļ, zg

 

7. AAzsl f lz

CPjU.

 

*~*

PAia(1) nAU nø zRĪz:-

AP:17-12-2016gAz z:4-00 UAmU KrVz tP P̥jzs v Aid ܬ w sAiİ Gvjz i CzsPg, i zgU, U f lz CPjU R P̢PjU U wAi zv z PAizUĸUwv,tP, P jzs v Aid ܬ w sAiģ qɹPqĪAv i CzsPg PgV F PɼPAqAv sAiģ qɸv.

PAia(2)AP:22-10-2016gAz qz s qAiģ CĪâĪz:-

R P̢PjU AP:22-10-2016gAz qz s qAiģ CĪâ sU Arzg.

sAiİ ĢWV Za AP:22-10-2016g s qAiģ sAi ĪvAz CĪâv.

PAia(3)AP:22-10-2016gAz qz s qU ï vUzPAq Pz U jî:-

R P̢PjU AP:22-10-2016gAz qz s qU ï vUzPAq Pz U Cĥ gAiģ jîU sU Arzg.

1.     Pȶ ES:-

dAn Pȶ zñPg, ivqv Evg Aid (Pȶ AiiAwPgt) Air Jv Zv v i Zv AiAvåPgtU ev Pȶ AiAvåPgtU vjUwz. U FUU S EgĪ ZPg r.E.M v r. U zUU gUwU Dzsgz ï AU qAiįVz.

AzĪgz- vAwP zU S Ez, F zU sw iq PgP ۪ VgĪzV zj zU g UwU Dzsgz ï vUzPƼ Avz zsgĪŢAz sAi UģP vAzg.

AUg ɼ C rAg -2016g CAvzgU PP gvz. F U U Pg v AZĪzg ƮP wĪP qUwgĪzV wzg. F zs zsUrz êw Pgg gvjU ɼ /ɼɫ wĪ vA AsUwgĪzV wzg. EzP ESPjU Gvjv - ɼɣ/ɼ Aiģ gvgUU w PĪwgĪzV dj Cx ɧj iAiİ sUB ɼɣ/ɼɫ wĪzV wzg.

i CzsPg fAi Pɮ APU ɼ PnֹPƼzg U AP CPjU PjwۮAz U zgU Az, CAv AP CPjU gz P PĪĪAv azg.

tAi:-

sAiİ Zaz Avg ESAiİ S EgĪ vAwP zU sw iq PĪĪAv U gvjU ɼ /ɼɫ wĪ vv PĪĪAv sAi ĪvAz CĪâv.

(P: dAn Pȶ zñPg, Pȶ ES, ZgdUg)

2.    Pt ES:-

PuPjU, dP Pt ESgg ivqv F A sAi tAizAv xP UU 26 Cwy PPgU AdgVz, 13 g Ai 13 PPgU UAqm AiP Adgw DVz. GzAv 50 PPgU AdgwU CAiPg PbjU ۪ Vz.

PƼU vP PAAin Pj Ai eգ PPgz Ei sgjU FUU 2 sj Pgt Pý nø ej irz, Az Eg ï P dgVUĪz U 2016-17 U Ī, oĸPU v PU GavV vgu iqVz JAz wzg.

P vgu U ۦz êw Pgg Pɮ U P vgu PAiPĪ vA AsUwgĪ U Pgt Pýzg. EzP Gvjz GzñPg, dP Pt ESgg, DAii PvP AAz d wU AP UAiİ v UwgĪzjAz vgu AsUwz, FUU J UU PU ggd iqVz JAz wzg.

êw J. Adļ PƼU vP UæxA PPg Pgv EgĪzjAz PPg AifĪAv wzg.

 

 

tAi:-

sAiİ Zaz Avg dwU APU AztP irPAq vvV Q GgĪ PU vgu iqĪAv U PƼU vP UæxA PPg Pgv EgĪzjAz PPg AifĪAv sAi ĪvAz CĪâv.

(P: G zñPg, dP Pt ES, ZgdUg)

3.    DgU v PlA Pt ES:-

f DgU v PlA PuPjU ivqv Pz sAi tAizAv PƼU vP ƣa xP DgU PAzz vUq zgܥr JA.f.J.Dg.E.f.JAirAiİ PUj PUƼ AZw CȢ CPjU ev Za P PUƼVz JAz wzg.

AzĪgz S EgĪ r ze Pgg ëPw U mAqg Pgɢz, mAqg QAi UwAiİgvz JAz wzg.

(P: f DgU v PlA PuPjU, ZgdUg)

4.    DAiĵ ES:-

f DAiĵ CPjU ivqv ZgdUg vP AigU Uz MAz DAiĵ Dv CPv EgĪzV wzg gU AP: 24-11-2016gAz zj U AZwAi AZw CȢ CPjU v gz DAiĵ zñAiz iUaAiģAi Ƹ DAiĪz aQvAiĪ vgAiĮ PĪVz JAz sAi UģP vAzg.

(P: f DAiĵ CPjU, ZgdUg)

5.    j UU Pt ES:-

f j UU PuPjUf Ai P öP: 2225AidAir ZgdUg vP gz UzgĪ nP Avgz QAiĪg zy Aiz Plq zg PUj PUƼ ܥPg, w PAzgg PgVz JAz 2016-17 Pbj u Czz Ai..J Rjâ PĪgĪzV wzg.

tAi:

sAiİ ĢWV Zaz Avg 2016-17 nP Avgz Pj zy Ai zgAir sgĪ Czz gz nP Avgz QAig zy Aiz Dgtz zg v Evg PUjU w PAzz ƮP CĵףUƽ sAi CĪz rv.

(P: f j UU PuPjU, ZgdUg)

 

 

 

6.    ĥ ES:-

GzñPg, ĥ ESgg ivqv QAii AidU CĪz qAiįVz, Aid CĵףPV AiĪiĸg PĪUĪz. AP:24-10-2016jAz 14-11-2016ggU qɹz 11 wۣ P dg P PAiPP GAiVVz. Ezg 92%g Uw 2,38,366 gUU PAiģ PVz. PAiPĪ AiıAiiV PAiUArgvz JAz wzg.

(P: GzñPg, ĥ ES, ZgdUg)

7.    ãUjP ES:-

AiP zñPg, ãUjP ESgg ivqv 2016-17 U ã PƼ EgĪ ñz ãUjP AiP zñPg (t -2) PƼU PbjU Av Plq itPV g.3.00P PUjAi QAii AidCĪzAiiVz, Plq v zg/it PUjAiģ w PAzz SAvg qɸ PĪUĪz JAz wzg.

AzĪgz Mmg ESU mAqg QAiĬAz g.13.50PU DzAi AgĪzV wv, PbjAiİ zv ĸ EgĪzjAz Ai..J RjâU sAi CĪzAiģ Pjzg.

i CzsPg fAiİgĪ g PgUU FUU g vAVz, zj PgUU ã jU q PĪVzAi? JAz ߹zg. EzP Gvjz AiP zñPgg zj PgU jð A U ãĪj q PĪwgĪzV wzg.

tAi:

sAiİ ĢWV Zaz Avg AiP zñPg (t -2) PƼU PbjU Av Plq itPV g.3.00PU PUjAiģ w PAzz ƮP Cĵף iq PĪĪAv v۸zj PgUU ã jU q PĪĪAv U ãUjP ESAi PbjU Ai..J Aiiiĸg Rjâ sAi ĪvAz wêiv.

(P: R AidPjU, f.A.,jAi AiP zñPg, ãUjP ES, ZgdUg)

8.    ifP Cgt sU, ZgdUg:-

G Cgt AgPuPjU CZr f AZAiv Pv Aiİ gĪ PvۮrAz APlgt zêܣP UĪ g Aiİ CeդPV VqU ESɬAz qVgvz JAz Pz sAiİ wgwj.CzgAv E F jwU CP Pqz Pgz iUaAiAv g U qvå ɼɸĪ U Pl֤n֣ ZAiģ AAz Ai Cgt CPjUU qVz JAz wzg.

AzĪgz g Pz FUU qVgĪ VqUU g PĪzP mAPg CPv EgĪzjAz RjâU PĪUwz U 43 Q.. Amõ iqVz, 60jAz 70 g Gv۪ĪV ɼɢz JAz sAi UģP vAzg.

(P: G Cgt AgPuPjU, ifP Cgt sU, ZgdUg)

9.    P Pt ES:-

P PuPjU ivqv 2016-17 d Pt AidAir g.10.00PU UAiiVz, F CzP QAii Aid CĪzAiiVz, J../n.J.Air vgwU PUƼ FUU Cz qUqAiiVz, mAqg QAi UwAiİgvz. mAqg QAi Vz Avg Zģv wU UģP vAz Avg PĪUĪzAz sAi UģP vAzg.

êw Pgg Aii Dzsgz ï vgwU U AZwU DAi iqwg JAz ߹zg. EzP Gvjz ESPjU fAiİ J U AZwU MAz PqɬAz vgwU DAi iqwz, MAz j DAiAiiz U AZwAiģ v۪ DAi iqĪŢAz wzg.

i CzsPg- ESwAz qAiĪ vgwUU AAzsl f AZAiv zgU UģP vAz vgwU qɸĪAv azg.

(P: f P PuPjU, P Pt ES, ZgdUg)

10.  vlUjP ES:-

GzñPg, vlUjP ESgg ivqv Pz sAiİ tĹzAv 2016-17 DAiiAiz J../n.J.U 90% U EvgjU 50% Aizs eã PtP iUaAiģAi t itz Z sj U gvjU PgAz zgAiĪ ˮsU Pz MzV PĪUwz JAz wzg.

(P: G zñPg, vlUjP ES, ZgdUg)

11)f AZAiv PbjAiİ gUwU Dzsgz ï Pv wgĪ PAlg Dglg v ZPgUU PP ESAi :04-08-2016 gAz jj grgĪ CZAiAv P v wĪ U:-

R P̢PjUPz sAi tAizAv Pgz Cã PAiz, PP ES, AUggg EwZU v jjgĪ CZAi v AS: PE71 JqJ2015, AP:04-08-2016g DzñzAv PAlg DglgU iAii g.12,606/- v ZPjU iAii g.11,385/-UAv UUƽgĪ P v f AZAiv PbjAiİ gUwU Dzsgz ï Pv wgĪ PAlg Dglg v ZPgUU DU-2016 iɬAz CAiĪUĪAv wĪzg U Pgt Pj PgP v gAiĮ PĪwgĪzV sAi UģP vAzg.

i CzsPg- F U wê DPå Pۥrv, Pz sAiİ tAi ir zñ rzg EzĪgɫU wz As irgwj, v PgP v gz Pgt PüĪ CUv嫮 FUU Pgz zs PAizU (A.ge) UuȢ v AZAiv ge ESgg ܽAi AU U lt v U AZw AU PAiĪAvjU PP ESAi Dzñ U PlP gd vz CPvV PnVgĪAv AP:04-08-2016g DzñzAv PAlg DglgU iAii g.12,606/- v ZPjU iAii g.11,385/-U P v f AZAiv PbjAiİ PAiwgĪ PAlg Dglg v ZPgUU DU-2016 iɬAz CAiĪUĪAv MAz gzƼU PqAiĪV w PĪĪAv AAzsl CPjUU Z rzg.

 

tAi:-

 

sAiİ Zaz Avg Pgz Cã PAiz, PP ES, AUggg EwZU v jjgĪ CZAi v AS: PE71 JqJ2015, AP:04-08-2016g DzñzAv PAlg DglgU iAii g.12,606/- v ZPjU iAii g.11,385/-U P v f AZAiv PbjAiİ PAiwgĪ gUwU PAlg Dglg v ZPgUU DU-2016 iɬAz CAiĪUĪAv MAz gzƼU PqAiĪV w sAi ĪvAz CĪâv.

(P: G PAizU, f AZAiv, ZgdUg)

12.f AZAiv Ai PbjUU ESAi zs PAiPU U PgAz gĪ Dzñ, vï v Evg vU wAiģ f AZAiv CzsPg UģP vgĪ U:-

R AidPjUPz sAiİ f AZAiv Ai PbjUU ESAi zs PAiPU U PgAz gĪ Dzñ, vï v Evg vU wAiģ i CzsPg UģP vgĪAv flz J CPjUU Pl֤n֣ Z qVgĪzV sAi UģP vAzg.

i CzsPg, ESPjU Aiizzg s/PAiPP Zģv dwU D餸 PAiPz A UU wwg, EzjAz UU g PAiPU EgĪzjAz vAzgAiiUvz DzjAz s/PAiPU qAiĪ P z 2 -3 U Az U iw qĪAv azg.

(P: GPAiz, f.A., f lz J CPjUU, Z:Ug,)

13.ZgdUg, f AZAivwAz 2017 EAi qjU Ģ sAi CĪzUV:-

R AidPjU-2017 EAi qjU Ģ qj jðwz, jîAi Avg PĪUvz JAz wzg.

i CzsPg 2016-17 EAi qjU Ģ rAg -2016 CAvP Zģv wUU MzV PĪ wzg.

(P: GPAizU, R AidPjU, f.A., Z:Ug)

14.f AZAiv CzsPjU Eê Rjâ f AZAiv P öP: 2515-00-101-0-35-324g Z sj sAi CĪzUV:-

R P̢PjU -f AZAiv CzsPjU gd ag ܣi rz, f AZAiv CzsPjU Eê Rjâ f AZAiv Aidvg P öP:2515-00-101-0-35-324g AiĪiĸg Z sj Pz sAiİ wêiVv. Dzg FU Pgz v A:UC/75/f/2016/AUg, AP:08-12-2016 jv g.16.00PU Zz Rjâ vP Dzñ grUĪz JAzV wgĪzjAz vP Dzñ Az Avg PĪUĪzAz wzg.

(P: GPAizU, f.A., ZgdUg)

15.f AZAiv CzsPg UȺ PbjU oåPgtU Rjâ MzVĪ U:-

R P̢PjU,f AZAiv CzsPg UȺ PbjU oåPgtU AiĪiĸg Rjâ MzV Pz sAiİ wêiVv, F AAzs Dqv SɬAz mAqg PgAiįVz, mAqg QAi UwAiİgĪzV sAi UģP vAzg.

(P: GPAizU, f AZAiv, ZgdUg)

16.ZgdUg f AZAiv PbjAiİ SgĪ zUU JzgV PAiwgĪ 5 d v Pgg 2016-17 U AzĪgɸĪ U:-

i CzsPg f AZAiv PbjAi Dqv/CȢ/jv U P SU CPPg, x ze Pgg v wAi ze PggU zU S Ez, PbjAi U dP Pɮ PAiU ĮvV qAiĮ zUU JzgV gUwU Dzsgz ï f AZwAiİ PAiwgĪ 5 d v Pgg êAiģ 2016-17 U AzĪjĪz v Pv wgĪ PgjU Q EgĪ AsAiģ w Pz sAiİ wVv, F U K P PUArg JAz ߹zg.

R P̢PjU ZgdUg f AZAiv PbjAiİ SgĪ zUU JzgV gUwU Dzsgz ï Pgg ëĸĪ AAzs gUwU KeɤAiiz gu JAlg ʸ, ZgdUg AAiAU MAzVz, As w PĪUwz JAz sAi UģP vAzg.

(P: GPAizU, f.A., R P̢PjU, f.A., ZgdUg)

17.ƸzV dAiiz Ut PrAiĪ g v ʪ ESAi PbjUU oåPgtU, UtPAiAv, g, Ai..J Ev Rjâ g. 42.00P Cz qUqAiiVz, ZѪj QAii AidU CĪz qĪ U:-

i CzsPg, ƸzV dAiiz Ut PrAiĪ g v ʪ ESAi PbjUU oåPgt, UtPAiAv, Alg, g, Ai..J., ePg, egP ĵ, dglg Ev RjâU P.n..(KTPP) PAiAiģAi AiĪiĸg RjâĪAv Pz sAiİ wêiVv. F U K P PUArg JAz ߹zg.

ƸzV dAiiz Ut PrAiĪ g v ʪ ESAi PbjUU oåPgt, UtPAiAv, Alg, g, Ai..J., ePg, egP ĵ, dglg Ev Rjâ g.42.00 P Cz qUqAiiVz, ZѪj QAii Aid vAiij CĪzUV R PAiP CPjU, f AZAiv, ZgdUggjU Vz CĪzAiiz Avg mAqg PgAiįUĪzAz sAi UģP vAzg.

(P: PAiP CAiAvgg, Ut PrAiĪ g v ʪ ES, Z:Ug)

18.13 tP AidAir :31-03-2016g CAvP Q EgĪ UU GPAiiz Czz v۪ wĪ U:-

i CzsPg Pz sAiİ13 tP AidAir 2010-11 iZ CAvzgU r v v PguAvgUAz PUjAiģ z Q GPAiiz Czz v g.73,27,079.00U AP:31-03-2016g CAvP Q Egvz. zj vz sU PbjAiİ Q EgĪ g.67,27,842.00U U w iq wVv F U vUzPAq Pz U sU iw qĪAv wzg.

PAiP CAiAvgg, A.g.EA.sUgg - 13 tP AidAir Q EgĪ UU AiĪiĸg w PĪUĪzAz sAi UģP vAzg.

(P: PAiP CAiAvgg, A.g.EA.sU, ZgdUg)

 

19.2016-17 P öP: 3054gr ZѪj QAii AidU CĪz qĪ U:-

PAiP CAiAvgg, A.g.EA.sUgg - 2016-17 AP qPAm P öP: 3054gr ZѪjAiiV g.220.00PUU QAii Aid CĪzAiiVz, Czg 335 CAzd nU Q 275 CAzd nU DqvvP AdgwU Vz. Pz sAiİ ZazAv ZѪj CzP PgP ۪ Vz JAz wzg.

(P: PAiP CAiAvgg, A.g.EA.sU, ZgdUg)

20.2016-17 f AZAiv dƣ jAz ɥAg iU iP P vU CĪz U:-

R P̢PjUPlP f AZAivU (tP v PU) AiĪU 1998g AiĪ 38(5)g Pg iP PU f AZAivAi 259 Pgtz(3) GPgtAz CgĪAv, 2016-17 f AZAiv dƣ 2016jAz ɥAg 2016ggV iP PU AP:14-07-2016,10-08-2016, 17-09-2016 v 21-10-2016g PgP Vz JAz wzg.

(P: R P̢PjU, f.A., Z:Ug)

21.gõ ES:-

GzñPg, gõ ESgg-2016-17 Aidvg PAiPzrAiİ vAwP PAiPU CĵףPV UrVgĪ Cz g.30.00PU fAi gõ ɼUgjU CgĪ eʫP UƧg, U AP gP v i AP gPU Rjâ Pz sAiİ CĪz zgwz, AP:19-11-2016gAz f AZAiv ZgdUg EU DqvvP AdgwUV Vz. DqvvP Adgw zgv Avg Aiiiĸg P PUƼzV wzg.

.J. gdgg gõ ɼUgjU ESwAz UUU n r gõ ɼ U aѣ Zg PUƼP U Cg eUw rP.PAiPU PAq gõ ɼU UĪ vU U CjU Cj rĪ PAiPU PAq gõ ɼAiģ fAiİ aѣ dg ɼAiĪAv P PUƼP JAz zñ rzg.

êw Pgg gõ ɼUgjU qĪ Aizsz U g PüV ESPjU gõ ɼUgjU PUĪ q v Evg iVU Rjâ i UP g.21,000/- v j ew/j U dAUzjU g.22,000/-U PgAz AizsV qwgĪzV sU wzg.

tAi:-

sAiİ Zaz Avg gõ ɼUgjU ESwAz UUU n r gõ ɼ U aѣ Zg PUƼP U Cg eUw rP.PAiPU PAq gõ ɼU UĪ vU U CjU Cj rĪ PAiPU PAq fAiİ aѣ dg gõ ɼAiģ ɼAiĪAv P PUƼP JAz sAi wêiv.

(P: GzñPg, gõ ES, ZgdUg)

 

22.AiĪ Pgt v Qq ES:-

AiP zñPg AiĪ Pgt v Qq ESgg ivqv 2016-17 /PdU U AiĪP/AiĪwAig AWUU CĪâv QAii AidAiAv rAg -2016g iAiİ mAqg ƮP Qq iVU Rjâ i zjAz nAiģ qz vjUĪzAz sAi UģP vAzg.

tAi:-

sAiİ Zaz Avg Qq iVUU U mAqg Pgz vguU PĪ sAi wêiv.

(P: AiP zñPg, AiĪd ê v Qq ES, ZgdUg)

23. zs ESU Plq zg/it PUjU Kf UUƽĪ U:-

i CzsPg -2016-17 APqPAm zs ESUU Plq zg/it PUjUU UAiiVgĪ CzP QAii Aid CĪz AiiVz, zs ESU Plq zg/it PUjU Cĵף w PAzz SAvg PUƼAv sAi UģP vAzg.

tAi:-

sAiİ Zaz Avg 2016-17 APqPAm zs ESUU Plq zg/it PUjUU UAiiVgĪ CzP QAii Aid CĪzAiiVz, zs ESU Plq zg/it PUjU Cĵף w PAzz SAvg PUƼAv ĪvAz CĪz rv.

(P: R AidPjU, f AZAiv, ZgdUg,

Aid ܥPg, w PAz, AU, AAzsl ESPjU)

PAia(4)CPçg v Ag -2016g iU iP PU CĪz U:-

R P̢PjUPlP f AZAiv (tP v PU) AiĪU 1998g AiĪ 38(5)g Pg P U iP PU f AZAivAi 259 Pgtz (3) GPgtAz CgĪAv tP P̥jzs v Aid ܬ w sAiİ Ar CĪz qAiĨPVgvz. CzgAv f AZAiv 2016-17 CPçgv Ag iP PU Uv ƣAiİ PrPj sAi CĪzU Arzg.

tAi:

sAiİ ĢWV Zaz Avg PlP f AZAivU (tP v PU) AiĪU 1998g AiĪ 38(5)g Pg P U iP PU f AZAivAi 259 Pgtz (3) GPgtAz CgĪAv f AZAiv 2016-17 CPçg v Ag iP PU sAi ĪvAz CĪz rv.

(P: R P̢PjU, f.A., Z:Ug)

PAia- 5:- CzsPg Cu gU Evg AiU:-

1.gõ ESAi 2016-17 P öP: 2851-00-107-0-26 (050) Aidvg PAiPzrAiİ GPAiiUĪ Czz gõ jPgU Rjâ sAi CĪz Pj:-

GzñPg, gõ ES gg- 2016-17 P öP: 2851-00-107-0-26 (050) Aidvg PAiPzrAiİ GPAiiUĪ Czz zñAiz iUaAiAv Cã AU rP Cĸg gõ ɼUgjU vj gõ jPgUz Hf , P vUAiĪ (q QäAU) t ļU jĪ (AU m) v C AP gP EvU RjâĪzP vUĪ Z g.10,00P U F PbjAi Cã AU GAiUP CgĪ g, Zg, mç, PAlg jPgU EvU Rjâ vUĪ Z g.5.00P Ml g. 15.00PUU w sAi CĪz Pjzg.

tAi:-

sAiİ Zaz Avg 2016-17 P öP: 2851-00-107-0-26 (050) Aidvg PAiPzrAiİ GPAiiUĪ Czz gõ jPgUz Hf , P vUAiĪ (q QäAU) t ļU jĪ (AU m) v C AP gP EvU RjâĪzP vUĪ Z g.10,00P U F PbjAi Cã AU GAiUP CgĪ g, Zg, mç, PAlg jPgU EvU Rjâ vUĪ Z g.5.00P Ml g. 15.00PUU îAq jPgU AiĪiĸg Rjâ Cã AUU vj sAi ĪvAz wêiv.

(P: GzñPg, gõ ES, ZgdUg)

2. ggdP UwgĪ ܽAi PzjU Aizs Pj:-

R P̢PjU-AP:15-12-2016 jAz 17-12-2016 ggU zɺAi zszg qAiĪ gq dz Pq GvP ZgdUg fAz dz PAiPĪ q fAz 07 d Pzg sUwgĪzV zj PAiPz sUĪ AAzs f AZAiv wAz Aizs PrPqĪAv w sAi CĪz Pjzg.

tAi:-

AP:15-12-2016 jAz 17-12-2016 ggU zɺAi zszg qAiĪ gq dz Pq GvP ZgdUg fAz dz PAiPĪ q 07 d Pzg sUwgĪzjAz zj PAiPz sUĪ AAzs f AZAiv wAz Aizs qĪ U R P̢PjU ev Za Avg PĪ sAi ĪvAz wêiv.

(P: R P̢PjU, f AZAiv, ZgdUg)

 

R P̢PjU -sAiģ AiıAiiV qɸ Pjz i CzsPg/zgU U sAiİ sUz f lz J ESPjUU v AUU AzU z Avg i CzsPg sAiģ PAiUƽzg.

 

/-

(JA. gZAz),

CzsPg,

f AZAiv, ZgdUg U tP, P jzs v Aid ܬ w,

f AZAiv, ZgdUg.

/-

(zgd),

R P̢PjU,

U zv z PAizU, tP P jzs v Aid ܬ w,

f AZAiv, ZgdUg.

shi/-

 

 

 

 

 

 

A:fAZ/Pˤ/11/2015-16 f AZAiv, PAiiAi

ZgdUg

AP:19-12-2016.

wAiģ:-

1)   i CzsPg/GzsPg v R PAiP CPjUg D SUU iwUV.

2)  f AZAiv, ܬ wAi i CzsPg v zgUU iwUVPĻz.

3)   AAzsl f lz CPjUU PĻz zj qU ï P PUAq Pz U CĪv gAiģ 7 UƼUV 10 wU jv SU zA ĪAv az.

4)  f AZwAi S RgUU iwUV.

5)   f AZAiv, Dqv, CȢ,PrPgt,Aid,DAiĪAi, P̥v , P jzs SU CPPgUU P PPV.

 

 

R PAiP CPjU gV

f AZw, ZgdUg.