Pt v DgU ܬ w sAi qU

AP: 17-12-2016 gAz ɽU 11:00 UAmU f AZAiv ܬ w sAUtz P.. zwgg CzsPvAiİ qz Pt v DgU ܬ wAi sAi qU :-

 

 

Gvg

Aiv/êw

 

Cĥvg

Aiv/êw

 

1.

P.. zwgg,

i ܬ w CzsPg

 

1.    êw gUzt gg,

i ܬ w zg

2.

êw gvߪg,

i ܬ w zg

 

 

3.

êw r. Sgg,

i ܬ w zg

 

 

4.

êw dAiAwgg,

i ܬ w zg

 

 

5.

e. AiUñ gg,

i ܬ w zg

 

 

6.

P.J. ĺñgg,

i ܬ w zg

 

 

7.

GPAizU f AZAiv, ZgdUg U wAi z PAizU

 

 

8.

AAzsl f lz CPjU

 

 

 

~*~*~*~

sAiİ GvjzݲPt v DgU ܬ wAiĪi CzsPgz P..zwgg, Ugv ܬ wAiJ zg, U AAzsl f lz J CPjU zv PAizUz f AZwAi GPAizU Uwv sAi CzsPvAiģ PAq ssAiģ qɹPqPAz i Pt v DgU ܬ wAi CzsPg Pjzg. i CzsPg JjU Uv Pgv sAiģ gAzg.

I. Aiĸg Pt ES :-

Aiĸg PuPjU ivr e.J.J. gqm AܬAz t P̽U ưU vgw v GavV nAiģ vgwAiģ qUwz.Ez Pê t P̽U iv vgwAiģ qĪzV wzg.

i wAi CzsPg ivqv UAq P̽U vgwAiģ qĪAv v컹 CjU ESɬAz vgwAiģ qĪAv azg.

Aiĸg PuPjU GvjvJQP ɰAU U Evg PgPı PAiPU PAq UAq P̽U vgwAiģ qĪzV wzg.130 U AZwUU g.3.80 P Cz UAiiVz, FUU 13 U AZwU DAi irPƼVz JAzV wzg.

tAi:-

i wAi CzsPg ivqv- A U UAq P̽U JQP ɰAU U Evg vgwU qĪAv U J P̼ Ptz Pgv gzAv U w vgwU aѣ DQAiģ rĪAv vgwU q ESPjUU Z rzg.EzP sAi ĪvAz Mv.

(P: Aiĸg PuPjU, Aiĸg Pt ES, ZgdUg)

II.AiĪd Pgt v Qq ES:-

i wAi CzsPg ivqv QqlUU v PĹUgjU DyP g v Ʈsv ˮsU MzVĪ U Aii P PUƼVz JAĪzg U iwAiģ q wzg.

AiP zPg, Qq ES gg ivqvZgdUg4 d, UAqm-5 d PĹۥlUU ĸ qUwz JAzVsU wzg.2016-17 fAiİ 50 jAi xP U PdUU Qq VU Rjâ,sU lz zg Qq Plz sUzAv Qq lUU ĪU vAiĪ d üz sUĪ zsUU Ī U AVv GPgtU P öP : 2205-00-104-0-26 AidAirAiİ Aiiiĸg Rjâ vjUĪz JAzV wzg.

i CzsPg ivqvgzP AiĪĪzj Qq VU Rjâ iq azg.EzP sAi ĪvAz MU av.

PuPjU ivr-Pɮg Uz Aiİ 3 P̼ gd lz Qq PlP DAiAiiVgĪzjAz EjU Qq ES wAz v qĪAv Pjzg.

AiP zPg, Qq ES gg ivqvgd lz QqPlz evgz Qq lUU ES wAz Qq Aiģ r g.5000 v zs q CPz, CAv QqlU gU ESU qĪAv Pjzg.

tAi:-

i wAi CzsPg ivqv- 2016-17 jAi xP U/-PdU U AiĪP-AiĪw AWUU CĪâv QAii AidAiAv rAg-2016 g iAiİ mAqg ƮP gzP AiĪĪ Cĸj Qq VU Rjâ U rAg CAvP vj i CzsPg ESAi CPjUU Z rzg. EzP sAi ĪvAz Mv.

(P: AiP zPg, AiĪ Pgt v Qq ES, ZgdUg)

IIIDgU v PlA Pt ES :-

i CzsPg ivqv - A sAiİ J.J.JA.v f.J.JA.U MzVĪAv PĪ tĸVv.F U Aii P Vz JAzg U gu q wzg.

f DgU v PlA PuPjUgg ivqvJ.J.JA. PgvAiģ gu iqĪzgd Pgz wAz DUPVz.F AiĪ PgzUģP vgUĪz JAĪzV wzg.

AzĪgzzg zUU AAzAv Ml 256 zU AdgVz, F Q 128 zU swAiiV. Gz 128 zU S E.vz Ug/ ltU 3 d zg êP irPƼVz.v Ut zñU 9 d zg êP irPƼVz JAzV wzg.

i wAi CzsPg ivqv - PUr xP DgU PAzz gg UAq Az zg ï Um iqwz,EzjAz zjU vA vAzgAiiUwz, F U Aii PPUƼVz JAzg U gu q wzg.

wAi F AiĪ CvAv UAgV jUt¹ vvPt zj AiĪiĸg PvAz vUz P ESPjUU wv.

F U P PUƼzV f v DgU PlA PuPjU sU wzg.

i wAi zgz ĺñgg ivqvzAi DgU PAzU j ĸz, C vvV PrAiĪ j Aiģ MzVPqPAz U gɯ PĪAv azg.

i wAi zgzêw dAiAwgg ivqvPƼU vP vU U AZwAiİ PrAiĪ j ĸgĪzV wzg.F ĸAiģ Uɺj P PAz wzg.

F U PAiP CAiAvggUt PrAiĪ g v ʪ sU, ZgdUg gg ivr E MAz wAUƼU PrAiĪ j Aiģ U gɯ Aiģ PĪzV sU wzg.

i wAi zgzêw dAiAwgg ivqv- fAiİgĪ Ut zñz DgU PAzU AU zz jwAi U iwAiģ q wzg.v zg DgU PAzU PqAiĪV djz gVU rPƼAv PĪPAz wzg.vPV M AU zg ëĸ PĪPAz azg.

f DgU v PlA PuPjgg ivqvdP DvU AU ĵ Ez EgĪzP PgAz v-P̽U iqĪzP g.100/-gAv PqĪzV wzg. AzĪgz AU zg ëĹPƼ CfU D餹zg Aiig CfU P Az gwۮ Pgt SVAiİ AU zjU aѣ As qUĪz JAĪzV sU iw rzg.

i wAi zgzêw dAiAwgg ivqv- fAiİ OU jwAi U iwAiģ q ESPjUU azg.

f DgU v PlA PuPjgg ivqvOU PlP m qU CAq fP mq AܔwAz ggd iqUĪz. fAiİ vz OU PgvɬgĪŢ JAzV sU wzg.

i wAi zgz ĺñgg ivqvUAqm vQ vdU êjAi U g q azg.

AzĪgzħAråg JAi gݣ g gdUAz C jz OU v WvdU vAz Pwz, F U Pl֤n֣ PĪĪAv wVv.F U PĪ F AzAi sAi tĸVv.Dzg vd U CAi Pwzg JAzV sAiİ ۦzg U F U Pl n֣ PĪ wzg.

f DgU v PlA PuPjgg ivqvðø ESAi v Cgt ESAi AiĪ qz AiĪiĸg PĪĪzVsU iwAiģߤrzg.

i wAi zgz AiUñgg ivqvfAiİ qAiin PAzU ܥ iq P PAz ESPjUU azg.JA..v JA.J.J. Czz qAiin ĵU RjâĪAv wzg. U DvU jUU v qAiin sUU vPV vgAiĮ PĪPAz azg.

f DgU v PlA PuPjgg ivqvPƼUz qAiin PAz Ez, AiļAzg v UAqm U AvêgAiİ qAiin PAzU vgAiĨPVz JAĪzV wzg. MAz qAiin PAz vgAiĮg.7.00 PU PUvz JAzV wzg.

F U i wAi zgz AiUñgg ivqv i zss zg Cx Ps zg Cz qz qAiin PAz vgAiĮ P PAz azg.

f DgU v PlA PuPjgg ivqv F U PĪUĪz JAzV sU wzg.

AzĪgz - DvU ..Pg CrĪz CPv Ez iZ CAvP GvAiĪUĪ Czz ..Pg Cr CĪzAiģ qPAz Pjzg.

F U AiĪiĸg P ..PgU RjâĸsAi CĪz rv.

i wAi zgz ĺñgg ivqvDAɣ108 Aii jw PAi u iqUwz JAĪzg U iw q azg.

f DgU v PlA PuPjgg ivqvDAã108g z RZZѪ Pgz Avz sjUĪz JAĪzV wzg.

f DgU v PlA PuPjgg ivqvf DvU 2 z PrAiĪ j WlPU U vP DvU 1 z PrAiĪ j WlPz CPv Ez JAzV sAi UģP vAzg.

PAiP CAiAvgg, Ut PrAiĪ g v ʪ ES, ZgdUg gg ivr- f v vPUU z PrAiĪ j WlP ܦPzg ES wAz .50 g Cz rzg Gz v۪ PgAz sj z PrAiĪ j WlPU ܦ P UĪz JAzV wzg.

tAi:-

wAi i CzsPg ivqv -fAiİ xP DgU PAzU J.J.JA.& f.J.JA.U MzVĪAv PĪ azg.DvU ZҪVgĪAv P ĪAv v OUU Pgv DUzAv U Wvd êjAi U Pl֤n֣ P ĪAv azg.

f DgU v PlA PuPjU PbjAi Cãz gĪ xP DgU PAzUU 2016-17 iZ GPAiiUĪ Czz CgĪ ..Pgv Ai nP Cr AiĪiĸg P wAi CĪz rv.

(P: f DgU v PlA PuPjU, DgU v PlA Pt ES, ZgdUg)

 

 

 

 

 

IV DAiĵ ES:-

i wAi CzsPg ivqv PƼU vQ g U PƼU ltU aQvAiU vgAiĮ F Az tĸVv.F U Aii P Vz JAzg U guAiģ q wzg.

f DAiĵ CPjU ivqv - g v PƼU ltU DAiĪz DvAiģ vgAiĮ sAi tAi irzg A P PUƼz JAĪzV wzg.

g v PƼU ltU DAiĪz DvAiģ vgAiĮ sAi ĪvAz CĪz rv.

wAi i zgz êw r. Sgg ivqv AiļAzg vQ eU E Uwۮ Ezg U PĪPAz azg.

f DgU v PlA PuPjgg ivqvAiļAzg vQ ܼP qUĪz U Av Plq qĪzV wzg.

tAi:-

wAi i CzsPg ivqv SPjU lt AZw g v PƼU vP gjU v gz eU q ESPjUUɸZ q sAi ĪvAz wêiv.

(P: f DAiĵ CPjU, DAiĵ ES, ZgdUg)

VIdP Pt ES :-

wAi i zgz êw dAiAw ivqv - AqgıU z V F U Aii P Vz. JAzV F A sAiİ ۦVv.F U iwAiģ q ESPjUU azg.

GzPg, dP Pt ES, ZgdUg gg ivqvPƼU vQ Aqg U AZwAi Aiİ z, Ez jr Pg Czz zg ir CĪz qAiįVz, F U PĪUĪz JAĪzV wzg.

wAi i zgz êw dAiAw ivqv - Aqg Uz Ai zgU g.1.00 P g. Cz ĪŢ. ܼ jî ir ۫PV vUzz ZP CAzd nAiģ vAiij D CAzd nAiİ CAzfz vP CUtV Cz Ur wzg.

i wAi CzsPg ivqv F A sAiİ i zgz gUztAiĪg - Ƹq Aiİ UqU gP nz F U U sn r ۪A jð, CAzd nAiģ vAiij Cz Ur aPAz Pjzg.F U Aii P Vz JAzg iwAiģ sU q ESPjUU azg.

GzPg, dP Pt ES, ZgdUg gg ivqvƸq Aiİ UqU gP ngĪz UĤVz, Ezߤw PAzP Vz JAĪzV wzg.

i ܬ w CzsPg ivr -iAUPm Aiİ ļ Azg PĽvPƼzP zsUwۮ. F U PĪ wVv. F U KVz JA iwAiģ q azg.

GzPg, dP Pt ES, ZgdUg gg ivqv F U jð PĪUĪz JAĪzV wzg.

AzĪgz - U U AAzAv U Aiİ Cwy PPg êP iqVz U vg Aiİ P PPg Pgv EgĪŢ. v Pg Czz U Ai ïҪu zgU g.3.00 P v ZAiP g.50,000/-U MzVVz JAĪzV wzg.gz Aiİ ZAiU itP g.50,000 U ïҪu itP g.2.00 PU Pg Czz sj PĪVz. ZgdUg vQ 86 qsUU Dg.JA.J.J. AidAirAiİ g.50,000/- z qVz JAĪzV wzg.

wAi i zgz êw Sgg ivqv PƼU vQ U Ai SåzsAig jAiiV U gwۮ. Ezg U P P PUƼAv ýzg.

GzPg, dP Pt ES, ZgdUg gg ivqv F U jð PĪUĪz JAĪzV wzg.

wAi i zgz êw dAiAwgg ivqv wAiAz AZwU UAi vUq it, ZAiU it DUPAz wzg.

åq v iq :-

GzPg, dP Pt ES, ZgdUg gg ivqvF PAiPzrAiİ g.25.00 PU zgUV MzVVz.U nAiģ FUU iqVz.U zg PAi gAPVz JAĪzV sAi UģP vAzg.

F U ܬ wAi CzsPg ivqv U zg PAi CĵףUƽ w PAzP FUU A ܬ w sAiİ tĸVv. U F tAiĪ zg i sAiĮ CĪzAiiVgvz. FUU zg sAiİ CĪzAiiVgĪzjAz v E D AiĪ ۦĪ CPv EgĪŢ. A sAiİ tĹzAv PĪ ESPjUU azg.EzP wAi ĪvAz MU rv.

i CzsPg ivqv ĺv UA gAi Ut GzU Svj AidAirAiİ vUq it iq ESPjUU Z rzg.

qsUU iVU RjâU AAzAv AiĪiĸg P wêiv.

gAi Pt CAii:-

GzPg, dP Pt ES, ZgdUg gg ivqvgAi Pt CAiizrAiİ PPgUU Gv۪ vgw qĪz, iUz qĪz, eUw rĪz. v۪v۰ jg ZҪVqĪz, z PUƼz Evg PAiPU PAq eUw rĪ Gzñ AzVz JAzV wzg.

ZgdUg vQ - UΪr, CAPn֥g U UAqm vQ mˣ, CtgPj, AU, aAZ, Pz U AiļAzg vQ UA UU Cg AidAirAiİ Utv, eգ PAzP eգ ۥz DAif GzòVz JAĪzV wzg.

wAi i zgz ĺñgg ivqv - qsU ZAiU Vz EzP Aii jwAi P PUArj JAzV ߹zg.

GzPg, dP Pt ES, ZgdUg gg ivqv J... U n.J.. AidAirAiİ g.16.00 P Cz sz, ZAiU Aiģ ir CP PVz JAĪzV wzg.

i wAi zgzêw dAiAwgg ivqvvU Aiģ J.J.J..PAz iqPAz ýzg.F U P P PUƼPAz ESPjUU azg.

GzPg, dP Pt ES, ZgdUg gg ivqvFU PuPjU evAiİ Za vzAvg wĪzV ýzg.

i w zgz AiUñgg v dAiAw gg ivqv - gAi zjU guAiiUwgĪzjAz, gAi zjAiİ EgĪ U PAAqU vUAiĮ PĪUwz.EzjAz UU PAAq EgĪŢ DzzjAz ĺv UA gAi Ut GzU Svj AidAirAiİ PAAqU vgɪUýz UU ƸzV PAAqU PĪPAz wzg.

sAi F U Za ĺv UA gAi Ut GzU Svj AidAirAiİPAAqUvgUƽz UU PAAqU sAi zsj F U PĪ, AAzsl PAiP CPjUU Z qĪRPAiuPjU, f AZAiv, ZgdUggg PĪPAz sAi wêiv.

GzPg, dP Pt ES, ZgdUg gg ivqv zȶzõżjU g.540 P̽U PqPU vjVz. U E Gz P̽U Cz qUqAiiz Avg Rjâz PqPU vjĪzV wzg. U P̽U aQv PrĪzP AUjU PĻPqPUvz JAzV ýzg.v w P̽U g.8000/- UAv PqĪzV wzg.

AzĪgz - w vQU g.30,000/- jAz 40,000/- U PUvzAz sAiİ wzg.

f DgU v PlA PuPjAiĪg ivqvJ.f.N.Az GavV irPqĪzV wzg.

GzPg, dP Pt ES, ZgdUg gg ivqv AiļAzg vQ zg Aiİ w PAzgg PUjAiģ ir JAĪzVwzg.

ܥPg, w PAz gg ivqv-zg U g.25.00 P Cz qUqAiiVz.Zu AvzgU PUj Az E g.28.00 Pz CPv Ez.Dg.L.r.Js. PUjAi Cz qUqAiiV JAĪzV wzg. q AidAirAiİ QAii AidAiģ g.48.00 PP vAiijVz JAzVssU wzg.

F U sAi gV Za i R PAiu CPjU CzsPvAiİ qAiĪ Uw jî sAiİ q CPjU djgvg.D Aiz F U vV Za PĪ ܥPg w PAz, ZgdUgjU Z qv.F U PĪ sAi ĪvAz CĪz rv.

GzPg, dP Pt ES, ZgdUg gg ivqv ZgdUgz EgĪ Pv PuPjU PbjAiģ ܼAvj sAi CĪwAiģ Pjzg.F U sAiİ Za AiĪiĸg PĪ wêiv.U 8,9 v 10 vgUw P̽U 5 U PlP z PAiP PƼVz JAĪzV ýzg.

(P: GzPg dP Pt ES, ZgdUg)

Evg AiU K Ez EgĪzjAz sAiİ djzAv Ugv ܬ w CzsPg, zgU U f lz CPjUU zv PAizUz f AZwAi GPAizU AzU ĪzgAU i ܬ wAi CzsPg CuAiģ qz sAiģ PAiUƽv.

 

 

/-

(J.Ĥgd)

G PAizU U

zv PAiz

Pt v DgU ܬ w

f AZAiv, ZgdUg.

 

/-

(P..zw)

CzsPg,

Pt v DgU ܬ w

f AZAiv, ZgdUg.

 

A:fAZ/Pˤ/22/2016-17 f AZAiv PAiiAi,

ZgdUg,

AP:21-12-2016

wAiģ:-

1.    i CzsPg/GzsPg v R PAiP CPjUg D SUU iwUV z.

2.   f AZAiv ܬ wAi i CzsPg v zgUU iwUV PĻz.

3.   AAzsl f lz CPjUU PĻz. zj qU ï P PUAq Pz U Cĥ gAiģ 7 UƼUV 10 wU jv SU zA ĪAv az.

4.   f AZwAi S RgUU P PPV PĻz.

5.   f AZAiv Dqv, CȢ, PrPgt Aid, DAiĪAi, P̥v , P jzs SU CPPgUU P PPV PĻz.

 

R PAiP CPjU gV

f AZAiv, ZgdUg.