47

AP:24-04-2015 gAz ɽU 11.00 UAmU f AZAiv ܬ w sAUtz JA.zgd gg CzsPvAiİ qz ifP Ai ܬ w sAi qU :-

 

 

 

Gvg

Aiv/êw

Cĥvg

Aiv/êw

1. JA.zgd, zg.

1. Dg.CAP, zg.

2. P.ĺzê, zg.

2. Aiızs sĸ, zg.

3. Q, zg.

 

4. P.geñj, zg.

 

5. zêt, zg.

 

6. R AidPjU U

zv PAiz

 

7. AAzsl f lz CPjU

 

 

******

 

 

i ܬ wAi CzsPg U djz ܬ wAi Evg J Ugv zgU U f lz CPjU R AidPjU sU Uw, sAi CzsPvAiģ PAq s qɹ PqPAz i ܬ w CzsPg Pjzg.

PAia(1):-

AP:22-01-2015 gAz qz sAi qU ï vUzPAq Pz U jî :-

 

I. f j UU Pt ES:-

Vjd GAidAirAiİ (n.J.) eã Pgħ dAUzjU ģU Ī U.

i CzsPg ivqv- Pz sAiİ 2010-11 Vjd GAidAirAiİ UAqm vQ VgĪ Ʈ dAUz eã PgħjUV AdgVz ģU Q EgĪ ģU vvV tUƽĪAv U tUArgĪ ģU jîUV PAiP PUƼ AP Ur, Uv APzAz ģU jîU zgU PgzPAq U P ĪAv aVv, F U K P j JAz ߹zg..

 

f j UU PuPjU ivqv - eã PgħjUV AdgVgĪ 109 ģU PUjU tUArz, 10 ģU PUj tUƼ Avz U wAi zg AP Urz ģU jîUV PUƼ P UĪz JAzV sU wzg.

 

II. AzĽz UU v CASvg Pt ES:-

1.    fAiİgĪ zy AiU zsgu U:-

i CzsPg ivqv - UA Uz AzĽz UU Pt ES gf zø w Ai Ƹ Plq PUjAi tUƼgU zj Aiģ AU U (ĮUq) z gAsUgĪ j UU Pt ESU ܼAvj PgAz W CĪw qAiĪ U Pz sAiİ wêiVv. F U K PĪj? JAz ESPjU ߹zg.

 

 

48

f CPjU, ..JA. ES gg ivqv - UAgĪ gf zø w Ai Ƹ Plq PUjAiģ AP:01-04-2015 jAz gA Dzñ qVz JAz PlP w Pt AU AWz m EAfAig gg wgvg JAzV wzg.

 

III. ĻAig v P̼ Pt ES:-

1. CtUArgĪ CAUr PAzU PlqU vvV tUƽĪ U:-

i CzsPg ivqv Pz sAiİ PƼU vQ AU Uz 3 CAUr Plq vA yAiİgĪzjAz Cz ɮUƽ, Czg z ƸzV Plq it iq wAi wêi, AdgwUV PgP ۪ ĪAv U vP AZAiv v f AZwAi Cz sz Cz PAq CAUr Plq tUƽĪAv tĸVv. F U K P gwj JAz ESPjU ߹zg.

 

GzPg, Ļ v P̼ CȢ Pt ES gg ivqv- PƼU vQ AU Uz 3 PAzz CAUr Plq vA yUArz, F Plq ɮUƽ Ƹ Plq ۪Aiģ ĪAv ܥPg w PAzgjU PgVz JAz wzg.

i CzsPg ivqv PgP Cz MzV Pj ۪ ĪAv azg.

 

2. CAUr PAiPvAig êPw U:-

i CzsPg ivqv - fAiİgĪ CAUr PAiPvAig êPwAiİ Ai v Q EgĪ CAUr PAiPvAig zU iZ CAvzƼU WV sw iqĪAv U êPwAi DAi QAiAiģ izAqUAi êP iqĪAv P Īz U êPUAq DPåu Ez C CsyU g v ģg P iq grgĪ PluAi iwAiģ ĪAv ESPjUU av.

 

GzPg, Ļ v P̼ CȢ Pt ES gg ivqv-Pgz DzñzAi DAi wAi ƮP êPw QAiAiģ Vz Dzñ grVz. ZgdUg-02 CAUr PAiPvAig, 06 CAUr AiPg, Avêg-01 & 01, PƼU-10 & 16, UAqm-06 & 07 U AiļAzg-06 & 09 gAv Ml SgĪ 25 CAUr PAiPvAig v 29 AiQAig zU sw iqĪ AAzs Plu gr PĪVz JAz sU wzg.

 

3. JA.J..n..UU sn qĪ U:-

CzsPg ivqv- Pz sAiİ 2010-11 Vjd GAidAirAiİ UAqm vQ VgĪ Ʈ dAUz eã Pgħg ģU jîU UrgĪ APzAz JA.J..n..UU sn r jð P ĪAv ESPjUU aVv F U Aii P gwj JAz ESPjU ߹zg.

 

GzPg, Ļ v P̼ CȢ Pt ES gg ivqv-i wAi Urz APzAz JA.J..n..UU sn qzVgvz JAz sU wzg.

 

 

 

 

49

VI. f j UU Pt ES:-

i CzsPg ivqv Pz sAiİ U AZwU CrgĪ E-dgw vAvA zyAiUAi Crz wAiU zsguAiģ vgzVgvz. wAiU UuvP zu vg PĪĪAv ESPjUU wVv. F U K P gwj JAz ߹zg.

f j UU PuPjU ivqv - w AiU AiênP FUU CrVz, zyUU CAPP zsPg ëĹ UuvP Pt q P Vz JAz sU wzg.

 

õ WlP Aid:-

I. f id Pt ES.

i CzsPg ivqv - õ WlP AidAi vP AZw PAiPU AAzsl ESAiĪg sɧj CAvzƼU AidU Uw .100 g t Uw P PUƼAv Pz sAiİ aVv F U sU gu qĪAv wzg.

 

f id PuPjU ivqv - Pȶ ES wAz õ WlP AidAi vP AZwAi PAiPU At UwAiģ Vjd GAidAirAiİAi t t RZ iqVz JAz CPjU jzg.

II. ĥ ES.

i CzsPg ivqv Pz sAiİ õ WlP Aid U Vjd GAidAir ĸAUå ESAi PAiPz iˮiP AAzAv P azg.

 

GzPg, ĥ ES gg ivqv- õ WlP Aid v Vjd GAid PAiPU Cĵף PjvAv jð iˮi PUƼ iˮi KeɤAiģ f AZw wAz êP iqPVz. Keɤ êPwAiiz ï iˮi CgAU ir svAz gAiģ UĪz JAz sU wzg.

 

IV. j UU Pt ES:-

i CzsPg ivqv- J../n.J. AidAir DAi irgĪ sĨsU nAiģ PAiP CPj, UAqm gg AAzsl ESU WV ĪAv U zj AidAir aѣ vĪf PAiPU CĵףUƽ, Uw gAiģ MAz gzƼU ĪAv U fAi J vP id PuPjU J../n.J. AidAir aѣ Pf djAivV PAiPU CĵףUƽP. qUqAiiz Cz t itz RZUĪAv U U UAQ PAiPz vAvAz Cq iq v AAzsl J ESPjU J../n.J. AidAiģ Uģj CĵףUƽ P ĪAv Pz sAiİ wVv F U Aii P Vgvz JAz ߹zg.

 

f j UU PuPjU ivqv - ZgdUg fAiİ Ml 177 Ƹ ģU it v 840 ģU zgU Cz qUqAiiVz, J PUjU Aid ܥPg, w PAz EjU Vz, PUjU UwAiİ JAz sU iw rzg.

 

 

50

PAia(2):-

f AZw PAiPU zs ESU AidAir 2015-16 DAi-Ai U U K-2015 jAz dį-2015g CAvzgV Cz qUqAi g:-

I. id Pt ES:-

f id PuPjU ivqv v ESU AAzAv 2015-16 DAiĪAi U U K-2015 jAz dį-2015g CAvzgV Cz qUq gU F PɼPAqAv jzg.

P. A

Ai/Aid

P̲öP

Urz Cz

PgAz qUqAiiz Cz

f AZw Az qUqAiiz Cz

1

2225-00-101-0-29-150

nP Avgz Pj zy Aiz u

53.00

17.66

17.66

2

2225-00-101-0-37-100

Pd zyUU gg Evg jAiiwU õv qz j ew zyUU Ai

27.00

9.00

9.00

3

PAz gv Aid

2225-00-101-0-06-100

zQAi v EAfAijAU ĸP sAqg

10.00

0.00

0.00

 

Ml

90.00

26.66

26.66

 

 

îAqAv, ESPjU v ESU AAzAv 2015-16 ES PAiPUU vAiijgĪ QAiiAidU CĵףUƽ CĪzAiģ Pj ۪Aiģ sAiİ Arzg.

tAi:-

F U Zaz Avg, ESPjU v ESAi PAiPĪ CĵףUƽĪ Azsz i f AZAiv zgU UģP vAz PAiPU CĵףUƽ av, 2015-16 QAiiAidUU sAi ĪvAz CĪz rv.

(P: f id Pt ES, Z-Ug)

II. j UU Pt ES:-

j UU PuPjU ivqv v ESU AAzAv 2015-16 DAiĪAi U U K-2015 jAz dį-2015g CAvzgV Cz qUq gU F PɼPAqAv jzg.

 

 

 

 

51

P. A

Ai/Aid

P̲öP

Urz Cz

PgAz qUqAiiz Cz

f AZw Az qUqAiiz Cz

1

2225-00-102-0-33-051

j AUq zy AiU u

165.00

55.00

 

55.00

2

2225-00-102-0-38-051

zy AiU zy v v zsAi

40.00

13.33

13.33

3

2225-00-102-0-43-140

nP Avgz Pj zy Aiz PlqU u

10.00

3.33

0.00

4

2225-00-102-0-46-050

PAiPj A-f Vjd Pt Pbj

36.00

12.00

12.00

 

Ml

251.00

83.66

80.33

 

 

îAqAv, ESPjU v ESU AAzAv 2015-16 ES PAiPUU vAiijgĪ QAiiAidU CĵףUƽ CĪzAiģ Pj ۪Aiģ sAiİ Arzg.

tAi:-

F U Zaz Avg, ESPjU v ESAi PAiPĪ CĵףUƽĪ Azsz i f AZAiv zgU UģP vAz PAiPU CĵףUƽ av, 2015-16 QAiiAidUU sAi ĪvAz CĪz rv.

(P: f j UU Pt ES, Z-Ug)

III. AzĽz UU v CASvg Pt ES:-

f CPjU, AzĽz UU v CASvg Pt ES gg ivqv v ESU AAz 2015-16 DAiĪAi U U K-2015 jAz dį-2015g CAvzgV Cz qUq gU F PɼPAqAv jzg.

P. A

Ai/Aid

P̲öP

Urz Cz

PgAz qUqAiiz Cz

f AZw Az qUqAiiz Cz

1

2225-00-103-0-26-051

AzĽz zyU AiU u

274.00

91.32

 

91.32

2

2225-00-103-0-40-140

PlqU Z v u

30.00

10.00

0.00

3

2225-00-103-0-34-050

CASvjUV ֯U

19.64

6.55

6.55

 

 

 

 

 

 

 

 

52

4

2225-00-103-0-58-051

QîjU vzs

1.00

0.33

0.33

5

2225-00-103-0-44-051

CASv Pƣ zzsgjU vgw sv

0.36

0.12

0.12

 

Ml

325.00

108.32

98.32

îAqAv, ESPjU v ESU AAzAv 2015-16 ES PAiPUU vAiijgĪ QAiiAidU CĵףUƽ CĪzAiģ Pj ۪Aiģ sAiİ Arzg.

tAi:-

F U Zaz Avg, ESPjU v ESAi PAiPĪ CĵףUƽĪ Azsz i f AZAiv zgU UģP vAz PAiPU CĵףUƽ av, 2015-16 QAiiAidUU sAi ĪvAz CĪz rv.

(P: AzĽz UU v CASvg Pt ES, Z-Ug)

IV. Ļ v P̼ CȢ ES:-

GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivqv v ESU AAz 2015-16 DAiĪAi U U K-2015 jAz dį-2015g CAvzgV Cz qUq gU F PɼPAqAv jzg.

P. A

Ai/Aid

P̲öP

Urz Cz

PgAz qUqAiiz Cz

f AZwAz qUqAiiz Cz

1

2211-00-102-0-26-324

Pt (Ugzs)

656.95

218.96

218.96

2

2235-00-101-0-30-101

zg PAUg v gUUg UV AiA ê AU

8.00

2.67

2.67

3

2211-02-102-0-02

U CȢ Aid- f Pñ

60.00

0.00

0.00

 

Ml

724.95

221.63

221.63

îAqAv, ESPjU v ESU AAzAv 2015-16 ES PAiPUU vAiijgĪ QAiiAidU CĵףUƽ CĪzAiģ Pj ۪Aiģ sAiİ Arzg.

tAi:-

F U Zaz Avg, ESPjU v ESAi PAiPĪ CĵףUƽĪ Azsz i f AZAiv zgU UģP vAz PAiPU CĵףUƽ av, 2015-16 QAiiAidUU sAi ĪvAz CĪz rv.

(P: Ļ v P̼ CȢ ES, Z-Ug)

53

PAia(3):-

CzsPg Cu gU Evg AiU:-

1.      ĻAig v P̼ Pt ES:-

2015-16 Aidvg P̲öPAir sgĪ Czz PbjU CUvgĪ Ai..J AiAv Rjâ CĪz Pj:-

GzñPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivqv - Pbj GAiUPV Ai..J AiAvz CPv Ez, zgnU D餹 Rjâ ܬ w sAi CĪzAiģ Pjzg.

 

tAi:-

sAiİ Zaz Avg, Pbj GAiUPV Ai..J AiAvz CPv Ez, zgnU D餹 AiĪiĸg RjâĪAv sAi CĪzAiģ rv.

(P: GzñPg, ĻD v P̼ CȢ ES, Z:Ug,)

 

îAqAv sAiİ ĢWV Zaz Avg, GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg sAiİ djzAv ܬ w CzsPg / zgU U f lz CPjUU AzU ĪzgAU i ܬ wAi CzsPg CuAiģ qz sAiģ PAiUƽv.

 

 

 

/- /-

(.JZ.Azsgzë) (JA.zgd)

R AidPjU U CzsPg,

zv PAizU ifP Ai ܬ w,

f AZAiv, ZgdUg. f AZAiv, ZgdUg.

 

 

A:fAZ/Pˤ/04/2015-16 f AZAiv PAiiAi,

ZgdUg,

AP:27-04-2015.

wAiģ:-

1)     i CzsPg/GzsPg v R PAiP CPjUg D SUU iwUV z.

 

2)   f AZAiv ܬ wAi i CzsPg v zgUU iwUV PĻz.

 

3)   AAzsl f lz CPjUU PĻz. zj qU ï P PUAq Pz U CĪv gAiģ 7 UƼUV 10 wU jv SU zA ĪAv az.

 

4)   f AZwAi S RgUU iwUV PĻz.

 

5)   f AZAiv Dqv, CȢ, PrPgt, Aid, DAiĪAi, P̥v , P jzs SU CPPgUU P PPV PĻz.

 

R PAiP CPjU gV,

f AZAiv, ZgdUg