36

AP:23-04-2015 gAz ɽU 11.00 UAmU ZgdUg f AZAiv ܬ w sAUtz êw Pv, GzsPg, f AZAiv, ZgdUg gg CzsPvAiİ qz i ܬ w sAi qU.

 

 

 

Gvg

Aiv/êw

 

 

 

 

Gvjzg

Aiv/êw

 

1.

Pv, CzsPg

 

1 Dg. Pj

2.

J.UAz w zg

 

2 J.. gdRg

3.

Dg.CAP, zg

 

4.

g, zg

 

 

5

R PAiP CPjU, U zv PAizU

 

 

 

6.

AAzsl f lz CPjU

 

 

 

-:-:-:-:-:-

sAiİ djz ܬ w CzsPg, zgU U Evg CPjU R PAiP CPjU sU Uw, sAiģPqĪAv i CzsPg PgV F PɼPAqAv AiU sAiİ Za, tAi PUƼv.

i ܬ w CzsPg ivqv - AP: 23-04-2015 gAz i ܬ w s qAiwz J f lz CPjU CUv iwUq sU dgUĪAv s Z v rzg sU Ug dgVgĪ f lz CPjUU Pgt Pý n qĪAv azg

 

PAia (1) :-

AP:31-04-2015 gAz qz i ܬ w s qU ï vUzPAq Pz U jî:-

 

1) ĻAig v P̼ Pt ES:-

(J) õ CȢ AidAir 2011-12 CtUArgĪ CAUr PlqU tUƽĪ U:-

i ܬ w CzsPg ivr- AU-3 PAzP Ƹ Plq 2015-16 U PgP ۪ ĪAv wêiVv. F U K P PUArg? JAz ESPjU ߹zg.

GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivr:- 2015-16 AU-3 CAUr PAzP Plq ۪ vAiij w PAz, ZgdUg gg PgVz, F Czz Plq UĪz JAz sU wzg.

 

() 2013-14 U Ƹ CAUr PlqU Adgw U:

i ܬ w CzsPg ivr:- U ge AidAir AdgVgĪ 8 CAUr PlqU UwAiİgĪ AiiPg, vq v Gvg UU CAUr Plq PUjU 15 UƼU tUƽ ESU AvjP U PĮUt CAUr Plq PUjAiģ iZ z gz tUƼĪAv U gUgĪü, APlAibv v zqgAiĥm UU Dgtz CAUr PlqU i ñ PPAq Plq vvV Plq gAĪAv Pz sAiİ wêiv. F U K PPUArg? JAz ESPjU ߹zg.

37

GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivr:- U ge AidAir AdgVgĪ 8 CAUr PlqU UwAiİgĪ AiiPg, vq v Gvg UU CAUr Plq PUjU tUArz, gUgĪü U APlAibv Dgtz CAUr Plq it iq R PPg U Uĸg ev Za ñ PVz, zqgAiĥm Uz Dgtz CAUr Plq it iq C Uĸg vqɪiqwzg. DzjAz F Plq g UP ܼAvjĪAv sU wzg.

R PAiP CPjU ivqv- U ge AidAir AdgVgĪ 8 CAUr PlqU UwAiİgĪ AiiPg, vq v Gvg UU CAUr Plq PUjU tUArgĪ Plq MAz gzƼUV ESU vAvjP, gUgĪü U APlAibv UU Dgtz PgĪ ñU GzñPg, dP Pt ES gg vz SAvg CPv Dzñ qP JAz azg.

i zgz ..l֧Ģ gg ivqv:- U Uz CAUr PAzz Plq vA yUArz, Cz Plq Pq ƸzV CAUr Plq itP ñ s嫮z EgĪ zqgAiģm Uz CAUr Plq U 2 CAUr PAzz PlqP zu iqĪAv U zêgdg Uz CAUr Plq AU 1 CAUr PAz Plq itP zu iqĪAv azg.

R PAiP CPjU ivqv- Dg.L.r.Js-19grAiİ AdgVgĪ 2 CAUr PlqUU PgɺAr CAUr PlqP ƸzV U AZwAz ñ Adg irĪz. U AZw wAz ñ zgAiz Ez Pz ñz Plq gAz, CAUr PlqP ZѪj Cz Pzg f AZw Czz sgĪz, MAz gzƼUV 2 Plq PUjU gAĪAv Pz sAiİ az, F U K P PUArg? JAz ߹zg.

GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivr:- Dg.L.r.Js-19 grAiİ AdgVgĪ 2 CAUr PlqU PƼU vQ UæxA, zg CAUr Plq PUjAi gAsUArz, PgɺAr Uz ñ sz, P.Dg.L.r.J, ZgdUg gjU CAUr Plq PUjAiģ gAĪAv wVz JAz sU wzg.

i zgz ..l֧Ģ gg ivqv:- PgɺAr Uz ñ sz, Dg.L.r.Js-19 gr CAUr Plq it iq Cz qUq ir 2 Pɢzg E Plq PUj gAs irgĪŢ JAz sU wzg.

R PAiP CPjU F AAzs vvV PgɺAr Uz CAUr Plq gAĪAv U UæxA zg CAUr Plq PUjU vvV tUƽ P PUƼAv P.Dg.L.r.J, ZgdUg gjU azg.

i ܬ w CzsPg ivr:- AiļAzg mˣ vA yUArgĪ CAUr Plqz, Cz Pqī ƸzV CAUr Plq it iqĪAv Pz sAiİ wiz, F U K P PUArg? JAz ESPjU ߹zg.

 

 

38

GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivr:- AiļAzg mˣ vA yUArgĪ CAUr Plq ɮ iq AZAiv ge EAfAijAU sU gg PgVz. JAz sU wzg.

R PAiP CPjU ivqv- fAiİ yAiİgĪ CAUr PlqU n ir CU Pq D eUz Ƹ CAUr PlqU it iqĪAv D PlqU it iqĪgɫU CAUr PAzU g Pq ܼAvjĪAv azg.

AzĪgz, 2014-15 U ĺv UA gAi GzU Svj AidAirAiİ AdgVgĪ CAUr Plq PUjU g qĪAv ESPjUU azg.

ESPjU Gvjv, 2014-15 Ml 11 PUjU AdgVz, ĺv UA gAi GzU Svj AidAir g.3.98 P U ESAi wAz g.9.15 P Z sjUwz, MAz PUjU Ml g.13.15 P Czz PUjAiģ wz, ZgdUg Ug vQ zAig, qUĽ, AirAig, n v PAlUr, PƼU vQ vɪV, Ư, UAqĥm vQ gAig, GPg Pä, Z v PtAiģg UUU AdgVz, Cz qUqAiiVgvz. JAz sU wzg.

R PAiP CPjU ivqv- Cz U AZwU qĪAv ESPjUU av, C U AZwAi AZAiv CȢ CPjU ev Za vvV PUjAiģ gA P PUƼAv U A sUU vP AZw PAiP CPjU sU dgV ĺv UA gAi GzU Svj AidAi CAUr PlqU UwAi U iw qĪAv azg.

i ܬ w CzsPg ivr:- 2013-14 U JA.f.J.Dg.E.f.J AidAirAiİ 8 CAUr PlqU PUjU UwAi U iw qĪAv ESPjUU azg.

GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivr:- 2013-14 U JA.f.J.Dg.E.f.J AidAir 8 CAUr Plq PUjU AdgVz, Ezg PƼU vQ EArUv, QgƮ U AiļAzg vQ gig CAUr Plq PUj gAsVz. UAqm vQ g-3 PAz, sUAiAr, gAii, AiļAzg vQ AijAig U PƼU vP ߽ UU gAsUQz JAz sU wzg.

i R PAiP CPjU ivqv- 2013-14 JA.f.J.Dg.E.f.J AidAir 8 CAUr Plq PUjU gA U AZw CȢ CPjU s Pgz P z r PUjU vvV gA ESPjU P PUƼAv azg.

tAi:-

AU Uz 3 CAUr PlqP ƸzV PgP ۪ CAUr Plq it iqĪAv U 2014-15 U JA.f.J.Dg.E.f.J AidAirAiİ 11 CAUr Plq PUjU vvV gA UwAi U AAzsl PAiP CPjU sU dgV iw qĪz.

U ge AidAir AdgVgĪ 8 CAUr PlqU UwAiİgĪ AiiPg, vq v Gvg UU tUArgĪ CAUr PlqU MAz gzƼUV ESU AvjP U gUgĪü v APlAibv UU Dgtz ñ

 

39

sz, zj ñP GzñPg, dP Pt ES gg vz Sã CPv Dzñ r, CAUr Plq PUjU it iq PĪĪz. ñ s嫮z EgĪ zqgAiĥm U zêgdg UU CAUr Plq PUjU zu ir AU-1 PAz U U-2 PAzz CAUr PlqU gAĪz.

Dg.L.r.Js-19grAiİ PgɺAr Uz CAUr Plqz PUjAiģ vvV gAĪz. U UæxA zgƣ gAsUArgĪ CAUr Plq PUjU vvV tUƽĪz.

(P: G zPg, Ļ v ES, ZgdUg/ vP AidPjU)

 

(E) CAUr PAzU ZAi it iqĪ U:-

i ܬ w CzsPg ivr fAiİ Q EgĪ CAUr PlqU ZAi it iq é Cr, vvV ZAi it iq ESPjU P PPUƼAv Pz sAiİ aVv. F U K P PUArg JAz ESPjU ߹zg?

 

GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivr:- ZgdUg fAiİ 306 CAUr PAzU ZAi Qz, F Q 179 CAUr PAzU ZAiU Vz, 71 CAUr PAzU ZAi PUjU gAVz, GP 56 CAUr PAzU ñ s嫮z EgĪzjAz gAgĪŢ JAz sU iw rzg.

 

 

(Js) fAiİ vA yUArgĪ CAUr PlqU it iqĪ U:-

 

i zgz ..l֧Ģ gg ivqv:- fAiİ vA yUArgĪ CAUr PlqU U K P PUArg? JAz ESPjU ߹zg.

 

GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivr:- fAiİ Ml 109 yAiİgĪ CAUr PlqU n iqVz, CU 36 CAUr PlqU Īig 25 UVAv vA zz PlqUVgv۪. CU Pq U 73 CAUr PAzU PlqU zgܥr P PUArz, zg rUz CAUr PlqU Pq PåAiV ESU ģ ĪAv CȢ CPjUU aVz JAz sU wzg.

 

i R PAiPPjU ivr:- zgܥrUz Pqz CAUr Plqz eUz vvV ƸzV CAUr PlqU it iqĪAv CAiĪgU PlqU CAUr PAzU qɸ U zgܥrzzAv CAUr PlqU zgܥr P PPUƼAv ESPjUU azg.

 

(P: GzPg, Ļ v ES, ZgdUg/ PAiP CAiAvgg, P.Dg.L.r.J. Z-Ug/ Aid ܥPg, w PAz, Z-Ug.)

 

 

 

 

40

(f) fAiİ S EgĪ CAUr PAiPvAig zU Cf Pgz sw iqĪ U:-

i ܬ w CzsPg ivr: fAiİ S EgĪ CAUr PAiPvAig U AiQAig zU Pgz DzñzAv åzõz AiĪiĸg sw iq Pz sAiİ wVv. F U K P PUArg? JAz ESPjU ߹zg.

GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivr:- fAiİ S EgĪ CAUr PAiPv/AiQAig zUU Pgz Dzñz agĪ iUaUAi êPw iq FUU Plu grVz, DAi QAiAiģ gAUĪz JAz wv, PqAa UUgĪ CAUr PAzU Aiig CfAiģ gĪŢAz sAi UģP vAzg.

R PAiPPjU ivr:- Vjd PäUgĪ CAUr PAzUU Aiig Cf z Ez Pz C VgĪAv zAv ĻAig AifĪAv azg. F U f j UU Pt ESAiĪg P PUƼ wzg.

i zgz ..l֧Ģ gg ivqv:- Pz CAUr PAiPvAig/AiQAig DAi ZgV PƼU vQ vU Uz DAUr PAiPvAiģ êPw irz Dzñ vqɻrg Pgtã JAz ESPjU ߹zg.

GzPg, Ļ v P̼ CȢ ES gg ivr:- Pz CAUr PAiPvAig/AiQAig DAi ZgV vU Uz DAUr PAiPvAijU AgĪ CfU jð vv̰P nAiģ Pnz, vv̰P DAi nAiģ DPæ CfU Az, D U DAi AqU wz, Cg v Cf PgAiĪAv agĪzV sU wzg.

R PAiP CPjU ivr:- CAUr PAiPv/ AiQAig DAiU AAzAv CfU Pgz Avg jð vv̰P nAiİ PngĪ CsyU gz DPåuU Az, DPåuAi U jð vA PAqħAz DAiAiģ gzUƽĪAv, DPåuAi vP zgVzg êPw QAiAiģ AzĪgɸĪAv ESPjUU azg.

tAi:-

fAiİ S EgĪ CAUr PAiPvAig U AiQAig zUU Pgz DzñzAv iUa U izAqUAi DAiAiİ Aiiz åzõz AiĪiĸg sw iq ESPjU P PUƼAv sAiİ wêiv.

(P: GzPg, Ļ v ES, ZgdUg/ fAi J vP AidPjU)

2) f j UU Pt ES:-

(J) VjdjU ƸzV ģU Ī AAzs PgP ۪ Ī U.:-

i ܬ w CzsPg ivr - ZgdUg fAi Vjd ģU it iq PgAz qUqAiiVgĪ g.8.56 Pn Cz U F g.10.00 Pn qUqAiiVz Ml g.18.56 Pn Cz PAq Aiiz jwAi åUzAv Vjdg rU Ʈsv ˮsUz PrAiĪ j PrAiĪ jU ïg A, îg mUU z Dzv r CU CrP, Ƹ ģU

 

 

41

it U ģU zg PAiPU vvV PUƼAv Pz sAiİ Z rz, F U iw qĪAv ESPjU ߹zg.

f j UU PuPjU ivr ZgdUg fAiİ 177 Ƹ ģU it U 840 ģU zg PUjAiģ w PAz ZgdUg gjU Vz, AiļAzg vQ-6, ZgdUg vQ-2 U UAqm vQ-4 qU ģU zg PUj UwAiİgĪzV sU iw rzg.

i ܬ w CzsPg ivr AiļAzg vQ gt r PUArgĪ zg PUjAi vA PɥɬAz Prz, ģAi ð btAi MqzĺVgĪzg U C U wgvg. Ezz P.zêg r ģU zgܥrĪzV Qv Qz, E ģAi zgAiģ irgĪŢ. EzjAz UU vA vAzgAiiUwz, ļUz AiĪVz, Dz U zg PAi VĪAv, zg iqĪU MAi iVU CrĪAv w PAzz CPjUU azg.

R PAiPPjU ivr:- f Vjd rU CȢU g.18.56 Pn Cz qUqAiiVz, 24 Vjdg qUU Ʈsv ˮsUz PrAiĪ jU ïg A CrĪz, ģUU ïg m, Ƹ ģU it U ģU zgܥrĪz, F J PAiPU tUAq Cz Gz g it v ..ZgAr Aiģ PPq PPUƼzV sU wzg.

AzĪgz ģU zg PUjU PUƼU ģAi zgAi CPvU CUtV Cz UrPAq, MAzAz rAv PUjAiģ gA vvV zg PAi tUƽ P PUƼAv w PAzz CPjUU av, zg PUjU Uw U f j UU PuPjU jðĪAv wzg.

tAi:-

ZgdUg fAi Vjd ģU it iq PgAz qUqAiiVgĪ g.8.56 Pn Cz U F g.10.00 Pn qUqAiiVz Ml g.18.56 Pn Cz PAq Aiiz jwAi åUzAv Vjdg rU Ƹ ģU it U ģAi zgAiģ CPvU CUtV Cz UrPAq, MAzAz rAv PUjAiģ gA vvV zg PAi tUƽ ESPjU P PUƼP JAz sAiİ wiv.

(P:- f j UU PuPjU, ܥPg, w PAz, Z.Ug)

. f id PuPjU, f j UU PuPjU U AzĽz UU PuPjU zyAiP sn r jðwgĪ U:-

i ܬ w CzsPg ivr: fAi zyAiU Gv۪ jwAiİ PAi CPƮUĪAv zy AiU zyU AW gZ ir CgUU zyAiU u U UģjĪAv aP U w wAU s Pgz zyAiU u U ĸU U ZaĪAv Pz sAiİ aVz, F U P PUArgĪ Pjv iw qĪAv ESPjUU wzg.

AzĽz UU v CASvg Pt ESAi CPjU Gvjv, ESAi w zyAiU zyAi AWU gaĪAv guPjUU U AiĥPjU wVz JAz sU wzg.

 

42

f j UUz PuPjU Gvjv w zyAiP iAiİ 2 j sn r zyUU qUwgĪ ˮsU U jðwgĪzV sAi UģP vAzg.

f id PuPjU Gvjv fAi J zyAiU 3 jAz 5 zyU wAiģ gZ iqVz, wAi zg ev C qwgĪ ˮsU U jî ir iw qAiwgĪzV sU wzg.

R PAiPPjU ivr:- zyAiU gZAiiVgĪ AWU zg ev ESPjU P۪V Za C ðZgPg zyUU qwgĪ Hl, m, U zyAiz Zv U Evg ˮsU U iw qz åzõU jrĪAv ESPjUU azg.

(P: f id PuPjU, f j UU PuPjU U f CPjU, AzĽz UU v C ASvg PuPjU, GzPg dP Pt ES / AAzsl vP lz CPjU)

3. f DgU v PlA Pt ES:-

i ܬ w CzsPg ivqv- AiļAzg vQ VjgAU lP xP DgU PAzz CPv Ez, CU ƸzV xP DgU PAz vgAiĮ PgP vvV ۪ ĪAv Pz sAiİ az, F U iw qĪAv ESPjUU wzg.

f DgU v PlA PuPjU ivqv: i PAiPg VjgAU lP sn rz Aiz Vjd DgU ˮsP i PAiPg DzògĪAv VjgAU lP MAz xP DgU PAz vgAiĮ zñPg, DgU v Aid ESU ۪Aiģ Vz, xP DgU PAz vgAiĮ 2 JPg dã U g.1.00 P oêt EqĪAv az, F U C U AZw U fPjUU v gɢgĪzV sAi UģP vAzg.

i ܬĸw CzsPg ivqv- ZgdUg vP ZAzPr Uz AZj Vjd DgU PAzz EU vA d gVU gwz, E U, mç U gVU PĽvPƼ jAiiz EgĪŢ DzjAz F U jð AZj Vjd DgU PAzP Ʈ ˮsU PĪAv ESPjUU azg.

(P: f DgU v PlA PuPjU, Z:Ug)

4) 2012-13 AP qPAm zs ESUU UAiiVgĪ Czz U:-

 

1) ifP Cgt ES:-

i ܬ w CzsPg ivqv - JuںƼ Pvz MAz Uqˣ/ PUgg ģ it PUjAi U tUArgĪzjAz PAiz g qĪAv wVz, g qVzAi JAz ߹zg.

G Cgt AgPuPjU, ifP Cgt ES gg ivqv:- JuںƼ Pvz MAz Uqˣ/PUgg ģ it PUjAi tUArz, PAiz gAiģ gĪzV sU wzg.

(P: GCgt AgPuPjU, ifP Cgt, Z:Ug/Aid ܥPg, w PAz, AU)

 

 

 

43

5) 2013-14 U AP qPAm zs ESUU UAiiVgĪ Czz U:-

 

1) DAiĵ ES:-

i ܬ w CzsPg ivqv - 2014-15 AP qPAm DAiĵ ESAi PlqU PAiPP UAiiVgĪ g.20.00 P Czz UAqm vQ PAzUg Uz DAiĪz Dv Plq it PUjAiģ vvV tUƽĪAv wiVz, PUj Aii Avzz JA U g qĪAv ESPjU ߹zg.

 

PAiP CAiAvgg, P.Dg.L.r.J gg ivqv:- 2014-15 AP qPAm 20.00 P UAiiVz, UAqm vQ PAzUg Uz DAiĪz Dv Plq PUjU g.19.96 P qUqAiiVz Plqz ɬAnAU Pɮ UwAiİz, MAz gzƼUV tUƽĪzV sU wzg.

(P: f DAiĵ CPjU/ PAiP CAiAvgg, P.Dg.L.r.J, Z:Ug)

3. Pȶ ES:-

i ܬ w CzsPg ivqv ZgdUg vQ gz gv AP PAz PlqP vUq it iq v UAqm vQ AiP Pȶ zPg PbjAi zg v t AiĪz, Um CrPU U UAqm vQ m UzgĪ Pȶ AiPg w UȺ zg PUjU PUƼ Pz sAiİ aVz, F U P PUArgĪ Pjv iw qĪAv ESPjUU azg.

dAn zPg, Pȶ ES gg ivqv:- ZgdUg vQ gz gv AP PAz PlqP vUq it v UAqm vQ AiP Pȶ zPg PbjAi zg v t AiĪz, Um CrP PUjU tUArgĪzV sAi UģP vAzg.

i zgz ..l֧Ģ gg ivqv:- ļAi i PAzU w Uz vgAiĪAv ESPjUU av, AUg ļAi gAsVz, gvjU Uv AiP vۣ dU MzV P irPƼAv azg.

dAn zPg, Pȶ ES gg ivqv:- ļAi i PAzU w U AZwAiİ FUU vgAiįVz, A U w UU vgAiĮ PĪĪzV U J gv AP PAzUAi vۣ sz, gvjU vAzgAiiUzAv Uv AiP vۣ d MzV P P PUArgĪzV sU wzg.

R PAiPPjU ivr:- gvjU MzVĪ vۣ dU Gv۪ Utlz U Pg UrgĪ zgzAv gvjU Pz vۣ dU vgu iq w gv APPAzU vۣ dU Rgu irlPƼAv ESPjUU azg.

(P: dAn zPg, Pȶ ES)

4. ĥ ES

i zgz ..l֧Ģgg ivqv:- fAiİ J.. v n.J. AidAir PUArgĪ ES PAiPU U g qĪAv azg.

 

 

 

44

GzPg, ĥ ES gg ivqv:- fAiİ J.. v n.J. AidAir g.3.25 PnU APUU qUq iqVz, fAiİ 418 sĨsU DAi iqVz, zjAiĪjU g gdAz U Rjâ q P PUƼVz JAz sU wzg.

AzĪgz 2012-13 Dg.L.r.Js AidAir 06 Ƹ Plq PUjU PUArz, Czz PgvɬAz PUjU VvUArz, tUƽ g.14.50 P Czz CPvɬz, Ezg AU g.3.85 P, Gvg g.3.50 P, aPn g.3.35 P, Aqg g.2.10, PAUg g.2.00 P U izg g.3.88 P Czz CPv Egvz JAz sAi UģP vAzg.

R PAiPPjU ivr:- 2015-16 AP qPAm jv Plq PUjUU UAiiVgĪ Czz f AZAiv zgU UģP vAz CPvɬgĪ Cz sjPAq Plq PUjU tUƽĪAv ESPjUU azg.

i zgz UAzwgg ivqv:- PƼU vQ PUg Uz Ƹ Plq GzlUArzg E Plqz Pɮ wz, Ƹ PlqP ܼAvj PĪĪAv wzg.

(P: G zPg, ĥ ES)

5. g Uz PrAiĪ j ĸAi U:-

i zgz êw g gg ivr - J.Dg.r.q. AidAi g.1.05 Pn Cz sz, F U PgAz CĪw qz zj Czz g UP Pgɺ PgɬAz ʥʣ ƮP PrAiĪ g ggd iq PUArgĪ Pz Pjv iw qĪAv ESPjUU azg.

PAiP CAiAvgg J.Dg.r.q. AidAi g.1.05 Pn Cz sgĪ CzP vPAv ZgdUg fAi ZgdUg vQ g, UAqm vQ vgPuA v vgPuA Ar, PƼU vQ Ug v Pqg UUU PVgĪ CAzd vP Aid gƦ PrAiĪ j gP iq PĪzVgĪAv i Cg R PAizU, UuȢ v AZAiv ge ES EjAz CĪz zgQ Pq Pj f AZAiv PbjU v gAiįVz, CĪz zgv Avg PĪUĪz JAz sAi UģP vAzg.

(P: PAiP CAiAvgg Ut PrAiĪ g v ʪ sU)

PAia (2):- 2015-16 AP qPAm zs ESUU UAiiVgĪ Czz U:-

R PAiPPjU ivr:- 2015-16 U AP qPAm jv ZgdUg fU Aid U Aidvg PAiPUU UAiiVgĪ Czz g sU wv, UAiiVgĪ CzP CPv EgĪ PUjU QAii AidAiģ vAiij f AZAiv zgU UģP vAz AP 29-04-2015 gAz qAiĪ i sU Ar sAi CĪz qz PAiPU CĵףUƽĪAv ESPjUU azg.

 

 

 

 

 

45

P. A.

PAiP

P̲öP

2015-16 U Urz Cz (g.PU)

Aid PAiPU

1

f AZAivUU CȢ Cz

2515-00-101-0-31

10.00

2

RAw Ut g CȢ Aid

3054-00-101-0-29

182.00

Aidvg PAiPU

1

P u v zg

2059-00-101-0-28

33.32

2

Ƹ gPU

2059-00-101-0-29

3.93

3

P u v zgU

2702-00-101-0-26

45.29

4

Ƹ ggd

2702-00-101-0-28

3.92

5

t gj P PAiU

2702-00-101-0-29

1.63

 

2015-16 U APqPAm jv zs ESU Plq PAiPUU UAiiVgĪ Czz gU (Aid)

P. A

ES

PAiPz g

P̲öP

Uv Cz

1

2

3

4

5

1

xP v q Pt

åq v iq

2202-00-102-0-34

25.00

2

AiĪd ê v QqU

MAUt QqAUt v AiĮ gAUAgU itP CzU

2205-00-104-0-34

4.00

3

zQAi v dgU êU

DgU ESAi PlqU u

2210-00-101-0-36

20.00

4

DAiĵ ES

PlqU

2210-00-105-0-38

20.00

5

j UU Pt ES

nP Avgz Pj zy Ai PlqU u

2225-00-102-0-43

10.00

6

AzĽz UU Pt ES

PlqU u

2225-00-103-0-40

30.00

7

Pȶ ES

Pbj PlqU

2435-00-101-0-33

12.00

8

vlUjP ES

vlUjP PlqU

2435-00-101-0-32

2.00

9

ĸAUå ES

PlqU u

2403-00-101-0-28

35.00

10

ãUjP ES

ãUjP PlqU U ˮsU it v u

2405-00-101-0-27

3.00

11

ifP Cgt ES

PlqU

2406-00-101-0-28

20.00

12

Ut

f AZAiv Pbj Plq it v u

2515-00-101-0-29

40.00

14

P v Aw ES

AiĮ z AgU it

2205-00-101-0-26

4.00

(g.PU)


46

17

igPm ES

igPm Ʈsv PAi Aid

3475-00-101-0-27

15.00

18

Pg ES

t SU gAs v g PlqU it

3456-00-101-0-26

2.00

 

 

Ml

242.00

 

PAia (3):- PgAz AgĪ vï/DzñU/iUaU wAi CUU vgĪz (AAzsl ESPjU):

zj ܬ w sAiİ djz ESPjU EwZU PgAz Aiiz vï/DzñU/iUaU Aiiz AgĪŢAz sAi UģP vAzg.

 

PAia (4):- CzsPg Ct gU Evg AiU:-

f j UU Pt ES:-

f j UU PuPjU ivqv f AZAiv Pbj U gĪ f j UU PuPjU Pbj E AU Pgv EgĪzjAz U Pbj Įv Dqv zȶ׬Az 2015-16 U gUwU Dzsgz gU AiĪiĸg M PAlg Dglg êAiģ qAiĮ EzP vUĪ ZѪ P̲öP:2225-00-102-0-46 (050-u) Aid PAiPz sgĪ Czz Z sj sAi CĪz Pjzg.

tAi:-

2015-16 U f j UU PuPjU PbjU gUwU Dzsgz gU AiĪiĸg M PAlg Dglg êAiģ qAiĮ EzP vUĪ ZѪ P öP:2225-00-102-0-46 (050-u) Aid PAiPz sgĪ Czz Z sj sAi ĪvAz CĪâv.

(P: f j UU PuPjU, ZgdUg)

 

AzUAU sAiģ PAiUƽv.

 

/- /-

(P.Z.gAw)

R PAiP CPj,

U zv PAizU

f AZAiv, ZgdUg.

(Pv)

CzsPg,

i ܬ w,

f AZAiv, ZgdUg

 

A:fAZ//02/2014-15 f AZAiv PAiiAi,

ZgdUg,

AP:27-04-2015.

wAiģ :-

1)      i CzsPg/GzsPg v R PAiP CPjUg D SU iwUV z.

2)    f AZAiv ܬ wAi i CzsPg v zgUU iwUV z.

3)    AAzsl f lz CPjUU PĻz. zj qU ï PUAqPz U CĪv gAiģ 7UƼUV 10wU jv SU z ĪAv az.

4)    f AZwAi S RgUU iwUV z.

5)    f AZAiv Dqv, , PrPgt, Aid, DAiĪAi, P̥v , P jzs SU CPPgUU P PPV PĻz.

 

R PAiP CPjU gV,

f AZAiv, ZgdUg.