54

AP:24-04-2015 gAz z 3-00 UAmU ZgdUg f AZAiv ܬ w sAUtz f AZAiv i CzsPgz r. UAz gg CzsPvAiİ qz tP, P jzs v Aid ܬ w s qU.

 

Gvg

Aiv/êw

Gvjz zg/ CPjU.

Aiv/êw

1 r.. UAz, CzsPg

1. Dg. Pj zg

2. JA. zgd, zg

2. f.J.v u, zg

3. zêt, zg

 

4. , zg

5. r. zêgd, zg

 

5. AAzsl f lz

CPjU.

 

*~*

sAiİ Gvjz i CzsPg, i zgU, U f lz CPjU R P̢PjU (sg) Uwv, tP, P jzs v Aid ܬ w sAiģ qɹPqĪAv i CzsPg PgV F PɼPAqAv sAiģ qɸv.

 

PAia:-(1)AP:31-01-2015g s qU ï vUzPAq Pz U jî:

1) AiĪd ê v Qq ES:-

i CzsPg ivqv 2015-16 Cz qUqAiiVgĪ U U Pz z Cz RZVgĪ U sU iwAiģ qĪAv wzg.

AiP zñPg, AiĪd ê v Qq ESgg ivqv MAz j Aq AidAirAiİ 2012-13 12 P PAzUU PAz PbjAi v A:r..J.J./P/60/2014-15, :04-12-2014g vzAv JP m, AUg EjAz g Qq iVU Rjâ PĪVz.

AzĪgz, 2008-09, 2009-10 v 2012-13 P PAiiZgu Czz 34 P PAzUU g.10,000/-UAv P PAzUU vz vgw GAiUPV Qq iVU Rjâ mAqg PgAiĮ PĪVgvz U Ut Qqv PAiPP 3 vPUU g.4.50P qUqAiiVgĪzV wzg.

i CzsPg ivqv F AiĪV ۦv, 2012-13 QAii Aid U UģP Cx wAi UģP AgĪŢ. F U AAzsl CPjU g j iw PüV jAiiz iwAiģ U rgĪŢ. Eg ESɬAz qAiĪ Aiiz PAiPĪ Gv۪ĪV qAiwۮ. PAiPU U dwUU AavV iwAiģ qwۮ. Mmg F ES CPjU jAiiV Pv wۮ. F U nø ej iqĪAv R P̢PjUU Z rzg.

AiP zñPg, AiĪd ê v Qq ES gg ivqv 2015-16 U MAUt QqAUt v AiĮ gAUAgU itP g.4.00P UAiiVz, F CzP QAii AidAiģ vAiijPVz JAz wzg.

 

 

55

Aid ܥPg, w PAzgg f AiĪd ê v Qq ESgjAz g.4.00 PU Cz qUqAiiVz, CAzd nU DqvvP AdgwUV Qq ESU Vz JAz wzg.

tAi:

sAiİ Zaz Avg AAzsl CPjU ES PAiPU U jAiiz iwAiģ rgĪŢ. Eg ESɬAz qAiĪ Aiiz PAiPĪ Gv۪ĪV qAiwۮ. F U AAzsl CPjUU nø ej iqĪAv R P̢PjUU Z qĪAv U 2015-16 U sgĪ CzP QAii AidAiģ vAiijĪAv sAi wêiv.

(P: R P̢PjU v R AidPjU, f.A., Z:Ug, AiP zñPg, AiĪd ê v Qq ES, ZgdUg).

2) AzĽz UU v CASvg ES:-

f CPjU - ..JA. gg ivqv - 2013-14 J PUjU w PAz, ZgdUg gg tUƽgĪzV w Ai. rgvgAz sAi UģP vAzg.

AzĪgz - 2015-16 PlqU uU g.30.00PU sz F CzP QAii AidAiģ vAiijPVgĪzV wzg.

i CzsPg -2015-16 PlqU uU sgĪ g.30.00PUU f AZAiv zjAz PUjU nAiģ qz QAii AidAiģ vAiijĪAv azg.

tAi:

sAiİ Zaz Avg 2015-16 PlqU uU sgĪ g.30.00PUU f AZAiv zjAz PUjU nAiģ qz QAii AidAiģ vAiij CĪz qAiĪAv sAi ĪvAz wêiv.

(P: f CPjU, ..JA., ES, Z:Ug.)

3) ifP Cgt ES:-

i CzsPg 2013-14 PlqUr vAiijVgĪ QAiiAidAiİ Adgz ZgdUg ifP Cgt Aiz PAz Pvz AU er w UȺ it v AiļAzg mˣgĪ Cgt AQtz Ai CguPj, ifP Cgt Ai AiļAzg Eg w UȺ it tUƽ gAiģ PbjU ĪAv P.Dg.L.r.J, ZgdUg gjU wVz.

AzĪgz - AP:27-02-2015gAz Pȶ v PUjP ܬ w zgU ZgdUg v PƼU Aiz ifP Cgt Aid v JA.f.J.Dg.E.f.J AidAi PUjU jî irgvgAz sAi UģP vAzg.

i CzsPg Pj U, DvU, CAUrU, DvUgĪ Pq vUq MU U lg CU u iq ĮsUvz. DzjAz Dz Pj PlqUgĪ Pq U qĪAv azg.

G Cgt AgPuPjU, ifP Cgt ESgg 2015-16 PlqUU g.20.00PU sz F CzP QAii AidAiģ vAiijPVgĪzV wzg.

 

 

 

56

tAi:

sAiİ Zaz Avg Pj U, DvU, CAUrU, DvUgĪ Pq vUq MU U qĪAv U 2015-16 PlqUU sgĪ g.20.00PUU f AZAiv zjAz PUjU nAiģ qz QAii AidAiģ vAiij CĪz qAiĪAv sAi ĪvAz wêiv.

(P: GCgt AgPuPjU, ifP Cgt, PAiP CAiAvgg, P.Dg.L.r.J, Z:Ug)

PAia:-2

1) Pt ES:-

GzñPg, dP Pt ESgg -2014-15 åq iq AidAir sz Cz w PAz, ZgdUg gjU qUq iqVz. Cg RjâAiģ Pt ܬ w sAi tAizAv PĪUwz JAz sU wzg.

i CzsPg PPgUU A DVAz zgU gwz F U K PPUArg JAz ߹zg.

GzñPg, dP Pt ESgg -PPgUU CPv Ezݵ Cz Az, qUqAiiVz C Cz AAzsl Pv PuPjUU qUqUƽVz JAz wzg.

i CzsPg Czz Pgv EgĪzjAz PPgU vP vAzgAiiUzAv ZѪj CzP PgP ۪ ĪAv wzg.

GzñPg, dP Pt ESgg -2015-16 U åq iq AidAir g.25.00PU sz, F CzP QAii AidAiģ vAiijPVgvz JAz wzg.

tAi:

sAiİ ĢWV Zaz Avg Czz Pgv EgĪzjAz PPgU vP vAzgAiiUzAv PgP ZѪj Cz Pj ۪ ĪAv U 2015-16 U åq iq AidAir g.25.00PU sz, F CzP f AZAiv zjAz PUjU nAiģ qz QAii AidAiģ vAiijĪAv sAi tĹv.

(P: GzñPg, dP Pt ES, ZgdUg.)

 

2) DgU ES:-

f DgU v PlA PuPjU ivqv 2014-15 QAii AidAiİ CĪzAiiVgĪ 11 PUjU w PAzgjU Vz, zs DvU zg PAiU 2015g iZ CAvzƼU tUƽ PqĪAv w PAz, ZgdUg gjU wVz U PbjAz E.JA.Dg.L. f ܥPjU v gAiįVz, zj U wAiƧ CAɣ ZPjAz guAiģ qz vUzPAq PU U vvV PbjU gAiģ ĪAv wgĪzV sAi UģP vAzg.

AzĪgz - 2015-16 U DgU ESAi PlqU uAir g.20.00PU sz, F CzP QAii AidAiģ vAiijPVgvz JAz wzg.

 

 

57

tAi:

sAiİ Zaz Avg 2014-15 QAii AidAiİgĪ 11 PUjU Dz U tUƽĪAv U 2015-16 U DgU ESAi PlqU uAir g.20.00PU sz, F CzP f AZAiv zjAz PUjU n qz QAii AidAiģ vAiij sAi wêiv.

(P: f DgU v PlA PuPjU, ZgdUg.)

3) DAiĵ ES:-

Aid ܥPg, w PAzgg ivqv 2014-15 U PlqU P öPAiİ g.20.00PUU vAiijVz QAii AidAiİgĪ J PUjU CAzd nUU DqvvP CĪzUAq t qUqAiiVz, PUjU UwAiİ JAz wzg.

i CzsPg UAqm vP gWg Uz 2012-13 DAiĵ ESAi Plq PUjU Ml CAzd v g.19.00 UAiiVz, Dzg PgAz g.15.00PU iv qUqAiiVz, zj Plq PUjU g.4.00PU CPv Ez, F v۪ 2015-16 sgĪ Czz w wzg.

f DAiĵ CPjU ivqv - 2015-16 U PlqU F AidAir g.20.00PU sz, F CzP QAii AidAiģ vAiijPVgvz JAz wzg.

tAi:

sAiİ Zaz Avg gWg DAiĵ ESAi Plq PUjU Q EgĪ g.4.00PU 2015-16 sgĪ Czz sjĪAv U 2015-16 U PlqUr sgĪ g.20.00PUU f AZAiv zjAz PUjAi nAiģ qz QAii AidAiģ vAiijĪAv sAi wêiv.

(P: f DAiĵ CPjU, Z:Ug, Aid ܥPg, w PAz, AU)

4) j UU Pt ES:-

Aid ܥPg, w PAzgg ivqv 2014-15 U Plq uU g.10.00P sgĪ CzP QAii Aid CĪzAiiVz, CĪzAiiVgĪ PUjUU f j UU Pt ESɬAz CAzd nUU DqvvP CĪzUAq t qUqAiiVz, PUjU UwAiİ JAz wzg.

f j UU PuPjU ivqv 2015-16 U PlqU F AidAir g.10.00PU sz, F CzP QAii AidAiģ vAiijPVgvz JAz wzg.

tAi:

sAiİ Zaz Avg Dz U PUjU tUƽ AAzsl CPjU PĪĪAv U 2015-16 U PlqU F AidAir g.20.00PU sz, F CzP f AZAiv zjAz PUjU nAiģ qz QAii AidAiģ vAiijĪAv sAi wêiv.

(P: f j UU PuPjU, Z:Ug, Aid ܥPg, w PAz, AU)

58

5) ĥ ES:-

GzñPg, ĥ ESgg Dg.L.r.Js-12,14,15g Adgz 5 z AU PlqU CtUArz, CUU Czz Pgv Egvz. 2014-15 QAii AidAiİ j zsUz EzzjAz, CU 2015-16g QAii AidAiİ jPƼUĪz. F 5 AU FUU Aqg, AU v aPn z AU PlqU tUArgv۪. EUU g.7.63P wPVgvz. GzAv ƪ, il Īz AU PlqU PUjAiģ tUƽ GP Cz g.5.85P wPz 3 AU CzP Ml g.15.15 PU 2015-16g QAii AidAiİ jPƼ sAi CĪzAiģ Pjzg.

AzĪgz - 2015-16 U PlqU uAir g.35.00PU sz, F CzP QAii AidAiģ vAiijPVgvz JAz wzg.

tAi:

sAiİ Zaz Avg Īz AU PlqU PUjAiģ tUƽ Ml g.15.15 PU 2015-16g QAii AidAiİ jPƼAv U Gz vP f AZAiv zjAz PUjU nAiģ qz QAii AidAiģ vAiijĪAv sAi CĪz rv.

(P: G zñPg, ĥ ES, Z:Ug.)

6) ãUjP ES:-

AiP zñPg 2014-15 U ESAi PlqU ˮsU it v uU g.1.00P sz, F Cz RZ iqVgvzAz wzg.

AzĪgz - 2015-16 U ãUjP PlqU U ˮsU it v uU g.3.00P sz, QAii AidAiģ vAiijPVgĪzV sAi UģP vAzg.

tAi:

sAiİ Zaz Avg 2015-16 U ãUjP ESAi PlqU U ˮsU it v uU g.3.00PU sz, F CzP QAii AidAiģ vAiijĪAv sAi wêiv

(P: AiP zñPg, ãUjP ES, Z:Ug)

7) S v Uz (SU) ES:-

GzñPg, S v Uz (SU) ESgg 4 UU vgw iq CĪw vUzPArz, Dzg ĵj vAzg EzzjAz, FU ĵj Rjâ DVz F wAU vgwAiģ iq PĪUĪzAz wzg. PıPUU r Aizs qVz JAz wzg.

r. zêgdgg Pz PƼU vQ ưU AiAv vguAiİ AsV sĨsU vAzgAiģ CĨszg. DzjAz F z D jw vAzg DUzAv AAzsl CPjU PĪĪAv wzg.

(P: GzñPg, S v UzU sU, (SU), Z:Ug)

8) Pȶ ES:-

dAn Pȶ zñPg 2014-15 U PlqU it v uU g.10.00P sz, F CzP QAii Aid CĪzAiiVz, PUjU UwAiİgĪzV sAi UģP vAzg.

 

59

AzĪgz 2015-16 U Pȶ Pbj PlqU AidAir g.12.00P sz, F vP QAii AidAiģ vAiijPVgĪzV wzg.

tAi:

sAiİ Zaz Avg PUjU U tUƽĪAv U 2015-16 U sgĪ CzP f AZAiv zjAz PUjU nAiģ qz QAii AidAiģ vAiijĪAv sAi CĪz rv.

(P: dAn Pȶ zñPg, Pȶ ES, Z:Ug.)

PAia: 2)

CzsPg Cu gU Evg AiU:

Aiĸa:-1

DAiĵ ESAi Dqv Aiİ 07 d U-r Pgg Ct CAPP Pgg iP v g.3,500/-UAv 2015-16 U AzĪgɸĪ U:-

f DAiĵ CPjU ivqv - f DAiĵ CPjU PZj, ZgdUg f, ZgdUg U Ezg Dqv Aiİ PAi wgĪ F PɼPAq DAiĵ Dv U aQvAiU Ml 07 U-r zU S Egv۪. zU S EgĪzjAz Pbj U aQvAiU zʣA PAiuU vA vAzg GAmVgvz. Pbj U aQvAiU PAiuAi UĪV qAiĮ Pgz Dzñ AS/DE/05/nJs/2012 AP:26-06-2012gAi v DAiĵ zAi, AUg Eg v A/DAiĵ/163/A(2)/2013-14 AP:22-11-2013gAi 2014-15 Pv wz 07 U-r zU Jzjz Ct CAPP Pgg iP g. 3,500/- (g g gƥU iv)UAv 2015-16 U AzĪj sAi CĪzUV Arzg.

P. A

DAiĵ Pbj/Dv/aQvAiz ɸg

Adgz

z

swAiiz

z

S EgĪ z

1.

f DAiĵ Pbj, ZgdUg

02

0

02

2.

Pj DAiĪz aQvAi, UtUg, Z.Ug v||

01

0

01

3.

Pj DAiĪz Dv, UAqm.

01

0

01

4.

Pj DAiĪz aQvAi, vɼg, PƼU v||

01

0

01

5.

Pj DAiĪz aQvAi, Pq, Z.Ug v||

01

0

01

6.

Pj DAiĪz aQvAi, Uåg, UAqm v||

01

0

01

tAi:

sAiİ Zaz Avg f DAiĵ CPjU PZj, ZgdUg f, ZgdUg U Ezg Dqv Aiİ PAi wgĪ DAiĵ Dv U aQvAiU 2014-15 Pv wz 07 U-r zU Jzjz Ct CAPP Pgg iP g. 3,500/- (g g gƥU iv)UAv 2015-16 U AzĪj sAi CĪz rv.

(P: f DAiĵ CPjU, Z:Ug.)

 

60

Aiĸa:- 2

2015-16 U ZgdUg fU AP qPAm jv f AZAiv Aid PAiPUU MzVgĪ Cz g. 6945.74PUU CĪz Pj.

R AidPjU - 2015-16 U ZgdUg fU AP qPAm jv f AZAiv Aid PAiPUU MzVgĪ Cz g. 6945.74PUU QAii Aid iq v Z sj tP v Aid ܬ w sAi CĪzAiģ Pjzg.

tAi:

sAiİ Zaz Avg 2015-16 U ZgdUg fU AP qPAm jv f AZAiv Aid PAiPUU MzVgĪ Cz g. 6945.74PUU AAzsl ES CPjU QAii AidAiģ vAiij f AZAiv zg UģP vAz :29-04-2015gAz qAiĪ f AZAiv i sAiİ Ar CĪz qAiĮ U QAii AidAiİ Kzg tڥl wz r Ezݰ Cz f AZAiv CzsPg jr CPg r sAi ĪvAz CĪz rv.

(P: R AidPjU/ AAzsl f lz CPjU, Z:Ug.)

 

Ai a:- 3

2015-16 U AP qPAm jv ZgdUg fU Aid U Aidvg PAiPUU UAiiVgĪ CzP QAii Aid vAiij sAi CĪw Pj:-.

R AidPjU - 2015-16 U AP qPAm jv ZgdUg fU Aid U Aidvg PAiPUU UAiiVgĪ CzP F PɼPAq zs P öPUr QAii AidAiģ vAiij sAi CĪzU Arzg.

P. A

PAiP

P̲öP

2015-16 U Urz Cz (g.PU)

Aid PAiPU

1

f AZAivUU CȢ Cz

2515-00-101-0-31

10.00

2

RAw Ut g CȢ Aid

3054-00-101-0-29

182.00

Aidvg PAiPU

1

P u v zg

2059-00-101-0-28

33.32

2

Ƹ gPU

2059-00-101-0-29

3.93

3

P u v zgU

2702-00-101-0-26

45.29

4

Ƹ ggd

2702-00-101-0-28

3.92

5

t gj P PAiU

2702-00-101-0-29

1.63

tAi:

sAiİ Zaz Avg 2015-16 U AP qPAm jv ZgdUg fU Aid U Aidvg PAiPUU UAiiVgĪ CzP F îAq zs P öPUr QAii AidAiģ vAiij AAzsl ES CPjU f AZAiv zjAz PUjU nAiģ qz QAii AidAiģ vAiij :29-04-2015gAz qAiĪ f AZAiv i sAiİ Ar CĪz qAiĮ U QAii AidAiİ Kzg tڥl wz r Ezݰ Cz f AZAiv CzsPg jr CPg r sAi ĪvAz CĪz rv.

(P: R AidPjU/ AAzsl f lz CPjU, Z:Ug.)

61

Aiĸa:- 4

2015-16 U gõ GzñPg PbjU v ZPg v zj PbjAiİ g UwU Dzsgz ï Pɮ gĪ PAlg Dglg C AzĪgɸĪz, vAwP ê PAzUU PAlg Dglg v vAwP ê PAzUgĪ ES UU ZPg gUwU Dzsgz ï ëĹPƼ sAi CĪz Pj:-

 

gõ GzPg PbjU ZPg v gUwU Dzsgz ï ëĹPƼ U:-

GzñPg, gõ ESgg - gõ G zPg PbjAiİ EgĪ CAqg Pg 35 UAz PAiİz, zgUƼl ZAiİ Ez z CPv Pjv AP:31.01.2015gAz qz sAiİ F PbjU ZPg v gUwU Dzsgz ëĹPƼ CĪz PgVv. F U sAiİ CĪz rz, z CAvz ES PAiPU Cĵ֣z QAiĪV Aq Pgt ZPg v gUwU Dzsgz ëĹPƼ zVgĪŢ. DzjAz P 2015-16g ëĹPƼ i w sAi CĪz Pjzg.

 

F PbjAiİ Pɮ gĪ PAlg Dglg Cg êAiģ AzĪgɸĪ U:-

 

gõ G zPg Pbj, f AZAiv, ZgdUg E gZUgg zAi S EgĪ AiP PbjAi zʣA Pɮ PAiU U uUV fAZAiv tP P jzs v Aid ܬĸw sAi CĪz gU || iv mP߮f, zsgq F AAi ƮP gUwU Dzsgz ï Mg PAlg Dglggg 2014-15 Pv wz zjAiĪg gUwUAi CAi 31.03.2015P PƣUArgvz. ĺvUA GzU Svj AidAi Cĵ֣z g uUjPAi gõ G zPggzVz, P, PAz v Evg PbjUU ES PAiPU Cĵ֣z iw Uw g Īz, v PAiPU Cĵ֣Uƽ v PɮU uU PAlg Dglg gg êAi CUvgvz. DzjAz Eg 2015-16 U FU wwgĪ vzAi AzĪgɸ v v w i wAi CĪz Pjz.

tAi:

sAiİ Zaz Avg gõ GzñPg PbjU 2015-16 U ZPg v g UwU Dzsgz ï ëĹPƼAv U zj PbjAiİ 2014-15 g UwU Dzsgz ï Pv gĪ PAlg Dglggg 2015-16 U AzĪgɸĪAv AiĪiĸg PĪ sAi CĪâv.

(P: GzñPg, gõ ES, Z:Ug)

vP PAzU AiİgĪ vAwP ê PAzUU PAlg Dglggg gUwU Dzsgz ï ëĹPƼ U:-

GzñPg, gõ ES gg - FUU ESAi J ZlĪnPU UtQPvUƽ J gU PAljPgtUƽ gõ zAiĢAz P PUAq fAiİ J vP vAwP ê PAzUU PAlg ggd irgĪzz Ez Cr zZQ ggd v Por it PUArgvg. gõ guPjU gU v P PAiPz vP lz CPjAiiVgvg. J gU f lz

62

PbjU g PAiPU Cĵ֣ v PqvU u U PAlg zR PAlg DglgU CPv Ez, vQU MgAv 04 A PAlg DglgU gUwU Dzsgz ï ëĹPƼ i wAi CĪz Pjzg.

 

vAwP ê PAzUgĪ ES UU gUwU Dzsgz ï ZPg ëĹPƼ U:-

AzĪgz - fAiİ ES Uz, r U wAzV Aii P ZPjz ES PAiPU Cĵ֣P vAzgAiiVz, ZPg gUwU Dzsgz ï ëĹPƼ CĪz Pj AP:31.01.2015gAz qz sAiİ i wAiģ PgV U ĹwAi U g qĪAv aVv. F AAzs zòP jU CPjU U ĹwAiİgĪ U zrPgt rgvg.

Ezz z ZAi 30 jAz 40 Q. UƼnz, Pt g۬Az Prz, z Cw Uz Z EgĪŢ. Az 04 ZPjz, EjU w wAU P g.25000/- Az g.30000/- v w iqUwv. Eg w۬AzV MjU qwz vzAi 04 A ZPg ëĹPƼzVgvz. EzjAz PgP aѣ GvAiĪUvz. ES PAiPU Cĵ֣, g t aѸ gõ ɼUgg vlUU sn, ɼU jî, vAwP qĪz, v Evg PAiPUU z CvPgĪzjAz fAiİ gõ PȶAiģ CȢݥr v AwgĪ GAiVPAq, gõ PȶAiģ CȢ r vQU MgAv 04 d ZPg gUwU Dzsgz ï ëĹPƼ i wAi CĪz Pjz.

 

tAi:

sAiİ Zaz Avg vP PAzU AiİgĪ vAwP ê PAzUU vQU MgAv 04 A PAlg DglgU v vAwP ê PAzUgĪ ES UU vP PAzUU MgAv 04 d ZPg 2015-16 U gUwU Dzsgz ï AiĪiĸg ëĹPƼAv sAi wêiv.

(P: GzñPg, gõ ES, Z:Ug)

 

Aiĸa:- 5

J.J.J. svA Gv۪ĥrĪ ĪV zyUU Target-50/ Aiı ĸPU Ģ vjĪ U:-

GzPg, dP Pt ES gg ivqv- fAiİ J.J.J. AU iqwgĪ zyU J.J.J. svA Gv۪ĥrĪ ĪV 05 Pt AiU zyUU Target-50/ Aiı ĸPU Ģ ggd iq f AZwAi CzAz Z sj Pjzg.

tAi:

F U sAiİ ĢWV Zaz Avg, fAiİ J.J.J. AU iqwgĪ zyU J.J.J. svA Gv۪ĥrĪ ĪV 05 Pt AiU zyUU Target-50/ Aiı ĸPU f Ai ztP vUİgĪ Z g.2.97 PU f AZw/vP/U AZwU ƮP AiĪiĸg w sAi tĹv.

 

63

(P:-R AidPjU/R P̢PjU/GPAizU, f.A.Z v fAi J PAiP CPjU U GzPg, dP Pt ES)

Aiĸa:- 6

ʸg zg-2014g zg ۥzz ĽUAi AsU sgZQ dv U DAvjP ĵAPg Vz Zz g.95,000/-U w iqĪAv Aid ܥPg, w PAz, ZgdUg gg sAi UģP vAzg.

tAi:

F U sAiİ ĢWV Zaz Avg, ʸg zg-2014g zg ۥzz ĽUAi AsU sgZQ dv U DAvjP ĵAPg Vz Zz g.95,000/-U f AZwAi 2014-15 t Z N.Dg.r. (Aidvg) CrAiİ sj sAi wêiv.

(P:-R AidPjU/R P̢PjU, f.A.Z U Aid ܥPg, w PAz)

i CzsPg 2015-16 U ZgdUg fU APqPAm jv f AZAiv Aid PAiPUU MzVgĪ Cz, zs ESU Plq PAiPUU UAiiVgĪ Cz (Aid) U AP qPAm jv ZgdUg fU Aid U Aidvg PAiPUU UAiiVgĪ CzUU AAzsl CPjU f AZAiv zjAz PUjU nAiģ qz QAii AidAiģ vAiij :29-04-2015g f AZAiv i sAiİ Ar CĪz qAiĮ azg.

(P: fAi J f lz CPjUU)

R P̢PjU - sAiģ AiıAiiV qɸ Pjz i CzsPg/zgU U sAiİ sUz f lz J ESPjUU v AUU AzU z Avg i CzsPg sAiģ PAiUƽzg.

 

1.jpg

/-

(v.Z.),

R P̢PjU (sg),

U zv PAizU, tP P jzs v Aid ܬ w,

f AZAiv, ZgdUg.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

A:fAZ/Pˤ/11/2015-16 f AZAiv, PAiiAi

ZgdUg

AP:28-04-2015.

wAiģ:-

1)     i CzsPg/GzsPg v R PAiP CPjUg D SUU iwUV.

2)   f AZAiv, ܬ wAi i CzsPg v zgUU iwUVPĻz.

3)   AAzsl f lz CPjUU PĻz zj qU ï P PUAq Pz U CĪv gAiģ 7 UƼUV 10 wU jv SU zA ĪAv az.

4)   f AZwAi S RgUU iwUV.

5)   f AZAiv, Dqv, CȢ, PrPgt, Aid, DAiĪAi, P̥v , P jzs SU CPPgUU P PPV.

R PAiP CPjU gV

f AZw, ZgdUg.