ಮುಖಪುಟ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶ

ಜಿಲ್ಲೆಯನಕ್ಷೆ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರ

ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ

ರಾಜಕೀಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಎನ್ ಐ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಙಾನ ಕೇಂದ್ರ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳು

 

 

 

 

 

 

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪುರಸಭೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ -2019

ವಾರ್ಡ್ 1ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 2ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 3ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 4ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 5ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 6ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 7ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 8ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 9ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 10ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 11ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 12ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 13ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 14ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 15ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 16ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 17ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 18ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 19ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 20ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 21ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 22ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 23ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ -2019

ವಾರ್ಡ್ 1ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 2ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 3ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 4ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 5ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 6ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 7ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 8ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 9ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 10ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 11ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 12ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 13ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ -2019

ವಾರ್ಡ್ 1ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 2ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 3ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 4ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 5ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 6ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 7ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 8ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 9ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 10ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ 11ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಪರಿವಿಡಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತವು ಒದಗಿಸಿದೆ
ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಸಲಹೆ ಮೇಲ್
karcha@hub2.nic.in. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣೆ 800X600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ